Inzerce
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

Siemens
Data&AI Forum 2020
Předplatné časopisu CAD
Alvao

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová verze CAx systému NX7

Tags: CAD | Siemens PLM | Software

siemensNX7-01Zatím poslední verze systému NX7 společnosti Siemens PLM Software byla představena na celosvětové výstavě EXPO 2010 v čínské Šanghaji. Přináší řadu významných novinek, které se dotknou všech oblastí systému. Kromě toho, NX a software Teamcenter – digitální systém pro řízení životního cyklu produktů – jsou prvními produkty, které podporují nový informační panel HD-PLM, představený ve stejný den. Panel HD-PLM nabízí uživatelům systému NX vizuálně intuitivní prostředí, které jim pomůže zlepšit úroveň rozhodování v průběhu celého procesu vývoje výrobku, a tak přinese významnou přidanou hodnotu uživatele i celé odvětví.
Hodnotu nové verze zvyšuje nejen síla jednotlivých konkrétních zdokonalení, ale též vyvážená úroveň nových funkcí, jimiž byly obohaceny všechny oblasti konstrukce, analýzy i obrábění. Vylepšení slibují koncovému uživateli zvýšení produktivity o celých 80 procent.

Uvedení HD3D prostředí bylo oznámeno v loňském roce a nejnovější verze systému NX je prvním krokem v realizaci vize uvést technologii HD-PLM do všech řešení vyvíjených v Siemens PLM Software. HD3D kombinuje silné stránky řešení NX a Teamcenter v jednom technologickém rámci – informačním panelu tak, aby bylo možné vizuálně a intuitivně předkládat uživateli informace, jež jsou nezbytné pro pochopení, spolupráci a rozhodování v globálně rozděleném vývojovém prostředí. HD3D staví na čtyřech základních pilířích HD-PLM a nabízí řešení pro podporu rozhodování a analýzy v průběhu životního cyklu výrobku. Představuje efektivní alternativu vůči pracnému procházení a zpracovávání dat a jejich následnému manuálnímu přiřazování ke 3D modelům výrobku. Uživatel má možnost vizuálně uchopit PLM data prostřednictvím interaktivní navigace a v případě potřeby přejít ke konkrétním detailům. Produkt se mu zobrazí ve 3D, díky čemuž je možné prakticky okamžitě získat správný kontext a získat odpovědi na dotazy týkající se stavu projektu, učiněných změn, odpovědností v týmu, problémů, nevyřešených otázek, nákladů, dodavatelů a dalších atributů. Rychlé vyhodnocení a interpretaci rozhodovacích kritérií a otázek spojených s vývojem produktu usnadňuje barevné kódování a možnost opatřovat jednotlivé položky na obrazovce odkazy. HD3D rovněž používá k ověřování kontrolní nástroje NX, takže uživatel má k dispozici přímou vizuální interakci, jež urychluje ověřování jednotlivých projektů ve srovnání s požadavky. Vizuálně bohatá zpětná vazba umožňuje uživateli monitorovat důležité funkční požadavky v průběhu celého vývoje, podporuje kvalifikované rozhodování a přispívá k maximalizaci kvality výrobku.

siemensNX7-02

Vyšší produktivita konstruování

Vedle podpory HD-PLM obsahuje NX7 řadu nových funkcí a vylepšení, které společně přispívají k vyšší produktivitě při vývoji výrobku. Součástí těchto vylepšení v rámci integrovaných CAD aplikací jsou nástroje pro rychlé skicování, rozšíření synchronní technologie na modelování pomocí volných ploch a nové nástroje DraftingPlus, které významně vylepšují konstruování a kreslení ve 2D.

Nové nástroje konstruování ve 2D urychlují tvorbu profilů a jejich umístění, automaticky vytvářejí vazby a předjímají konstrukční záměr. Díky těmto novinkám lze při vytváření modelů ušetřit až polovinu času:

  • Integrace revoluční synchronní technologie do modelování pomocí volných ploch výrazně mění proces pokročilého tvarování a usnadňuje práci s jakoukoli geometrií, tedy včetně importovaných modelů. Uživatel může vyjít od jednoduché prizmatické nebo analytické geometrie a následně za použití pokročilých nástrojů tvarování vytvořit tvarově složitý model při značné úspoře času.
  • Další rozšíření synchronní technologie zahrnují vylepšení v oblasti tvorby polí prvků, sestav, tenkostěnných prvků, zaoblení, zkosení a v neposlední řadě zjednodušené opětovné použití již existující geometrie.
  • NX DraftingPlus je nová sada projekčních nástrojů, jež dále posiluje 2D funkčnost v NX a zlepšuje integraci s 3D modely. NX DraftingPlus rozhraní dodá uživateli náležitý kontext pro projektování ve 2D a poskytne mu rozsáhlou sadu funkcí, jako je například vytváření křivek nebo nástroje pro tvorbu 3D geometrie z 2D křivek, eliminující zbytečné kroky a urychlující celý proces konstrukce. NX DraftingPlus nabízí komplexní sadu 2D a 3D konstrukčních přístupů integrovaných v rámci jednoho systému, díky čemuž odpadá nutnost používat separátní 2D CAD software.

siemensNX7-03

Vyšší produktivita pro analýzy a simulace

V minulosti bylo opakovaně prokázáno, že prostředí NX pro konstrukci a analýzu dokáže významně uspořit čas, který konstruktéři stráví ověřováním požadavků kladených na výrobek a při následných změnách konstrukce. Aktuální verze NX nabízí historicky nejvyšší počet zlepšení v oblasti CAE:

  • NX7 rozšiřuje propojení konstrukce a CAE novým postupem pro přípravu MKP modelu ze složité geometrie, síťováním tenkostěnných modelů, rozšířením tvorby paprsků a dalšími. Mnohá z těchto vylepšení významně zjednodušují toky dat mezi konstruktérem a výpočtářem. Mimo jiné byl výrazně vylepšen pracovní postup při analýze kompozitních materiálů. NX7 dále nabízí intuitivní přístup k modelování konečných prvků v rámci sestav, čímž zjednodušuje analytikům práci s velkými složitými modely a konstruktérům umožňuje pracovat s modely systémů.
  • NX CAE rozšiřuje svou již vynikající integraci s širokým spektrem řešičů, a to přidáním nových integrovaných řešení podporujících mezioborová řešení. Součástí těchto řešení je například i analýza trvanlivosti a pohybu u flexibilních objektů, stejně jako řešení pro strukturální, tepelnou analýzu, nebo analýzu tečení. Analýza flexibility součástek v mechanismu hraje důležitou roli, neboť může mít vliv na geometrii a v konečném důsledku vést k vážným problémům celé konstrukce. V NX7 mohou konstruktéři provádět ověřování konstrukce za použití věrnějších modelů, které budou kombinovat elastickou deformaci s pevným pohybem a na jejich základě budou s to vyhodnotit flexibilitu komponent a jejich životnost.
  • NX 7 představuje dva nové CAE produkty, NX Finite Element (FE) Model Correlation a NX FE Model Updating. Oba představují systém orientovaný na analýzu, nabízejí intuitivní uživatelské rozhraní, které je upraveno na míru potřebám CAE odborníkům. Tyto produkty nabízejí kompletní a integrovaný systém pro modální analýzu, předtestovací plánování, korelaci testů a analýzy a aktualizaci modelů.

Vyšší produktivita při výrobě

Kombinace integrovaných funkcí CAM a CMM v NX představuje jedno z nejvyspělejších softwarových řešení na světě pro obrábění součástí. NX 7 dále produktivitu v oblasti CAM zlepšuje a nabízí dvě zcela nové aplikace, díky nimž se uživatel dostane přímo do kontextu konkrétního programovacího úkolu, což výrazně zkracuje dobu nutnou k programování složitých komponent součástí turbínových strojů a maximalizuje efektivitu offline programování měřících strojů CMM.

  • NX Turbomachinery Milling urychluje 5osé NC programování pro složité vícelopatkové součástky. Jde o integrovanou aplikaci NX CAM pro konstrukci lopatkových oběžných kol a nabízí sadu automatizovaných procesně založených funkcí, které významně usnadňují úkol vytváření nástrojových drah pro tyto složité součástky. Tuto novou funkci podporuje řada stávajících funkcí v NX CAM, jako je například simulace výstupu post-procesoru, jež napomáhá ověření NC programů. NX Turbomachinery Milling dokáže zajistit kvalitnější výsledky při poloviční úspoře času.
  • NX CMM Inspection Programming – programování měřících cyklů CMM – pracuje v kontextu 3D prostředí modelu a zahrnuje souřadnicový měřící stroj i součástku. Postup je automatizován, takže měřící prvky a zkušební dráhy jsou generovány automaticky přímo z PMI (Product Manufacturing Information) dat, jež jsou připojena k 3D modelu. Díky tomu lze při programování měřících cyklů ušetřit až 80 procent času. Součástí této integrované aplikace je i simulace a funkce pro kontrolu kolizí, pro okamžité ověření měřících cyklů. Díky tomu efektivita CMM programování výrazně narůstá.

Další informace o NX 7 najdete na adrese www.siemens.com/plm/nx7.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit