Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Edgecam 2010 R2 přináší rychlost a efektivitu pro Vaše obrábění

Tags: CAM | Software

nexnet01Společnost Nexnet, a.s. před několika dny uvedla na trh novou lokalizovanou verzi Edgecam 2010R2. Nová verze Edgecam nabízí, kromě nových funkcí a vylepšení pro frézování a soustružení, zásadní zvýšení výkonu díky novým technologiím více-jádrového zpracování, optimalizaci pro 64-bitové operační systémy a zpracování výpočtů na pozadí (tzv. background processing). Jaké novinky pro stávající i nové uživatele tedy přináší?


Vylepšení v oblasti výkonu

Výpočty obráběcích cyklů na pozadí

Edgecam 2010 R2 umožňuje zpracovávat více cyklů zároveň. To umožňuje vytvářet a upravovat postupy, zatímco na pozadí aplikace se provádí výpočet drah nástroje. Toto chování znatelně zvyšuje produktivitu. Zpracování na pozadí aplikace funguje na každém počítači, ale nejvyšší účinnosti dosáhnete u počítačů s více jádry.
Do okna Postupů byl začleněn indikátor zobrazující průběh zpracování a uživatel má tak lepší přehled o samotném průběhu výpočtu.

Více-jádrové zpracování cyklů

V nové verzi byla zapracována podpora souběžného zpracování úloh s využitím více jádrových procesorů a byly zapracovány optimalizace pro 64-bitové operační systémy. Díky více jádrovému zpracování došlo v Edgecam 2010 R2 k zásadnímu zrychlení výpočtů.
Cyklus řádkování dříve vypočítával jednotlivé řádky jeden po druhém. Nyní se současně vypočítává několik řádků současně, a tím se snižuje čas potřebný pro vytvoření cyklu. Tato více jádrová technologie se používá u všech aktuálních cyklů u najetí, vyjetí a přejíždění.
Chcete-li naplno využít této nové technologie, doporučujeme použít 64-bitový operační systém a každému procesoru vyhradit minimálně 2GB paměti.

Novinky ve frézování

Podpora pro úhlové hlavy

Ve verzi 2010 R2 byl Edgecam a Zásobník nástrojů vylepšen tak, aby nabízel podporu pro úhlové frézovací hlavy. Ty se často používají u objemných dílů, například při vrtání radiálních děr uvnitř válcové dutiny.
Zásobník nástrojů a nástroje v zakázce zachází s úhlovými hlavami jako s držáky. Úhlové hlavy podporují parametrickou a uživatelsky definovanou grafiku.
S tím souvisí i vylepšení v Konstruktéru postprocesorů, které zajišťují plnou podporu této funkce v šablonách postprocesorů.
Tato nová funkcionalita je dostupná u licencí Frézování Plus/Produkční Plus a vyšších licencí.

Vylepšení rozpoznávání útvarů

V návaznosti na možnost použití úhlové hlavy bylo upraveno i rozpoznávání útvarů v Edgecam tak, aby bylo možné použít například útvary uvnitř dutiny.
Mezi novinky patří i možnost nastavení, zda mají být jednotlivé útvary hrubovány a dokončeny každý zvlášť, nebo zda hrubovat nejprve všechny útvary najednou, a pak všechny tyto útvary dokončit. Tato změna má přinést redukci strojního času díky využití nižšího počtu operací a méně výměn nástrojů.

Nová operace pro frézování závitu

Ve verzi Edgecam 2010 R2 byla operace Frézovat závit vylepšena.
Operaci lze použít pro drátovou geometrii nebo solid modely a nabízí podporu pro oblouky helix, pevné cykly a integrovanou korekci nástroje.
Díky grafickému rozhraní je zadávání parametrů v operaci snazší. Při aktivaci jednotlivých polí dialogu operace se zobrazí obrázek nebo animace. Po najetí kurzoru myši na obrázek se zobrazí interaktivní nápověda.

Vylepšené trochoidní obrábění v hrubovacím cyklu

Při použití trochoidního obrábění dochází k nižší zátěži na samotný nástroj a tím i ke zvýšení jeho životnosti při zachování vysoko-rychlostního obrábění. V Edgecam 2010 R2 bylo trochoidní obrábění výrazně vylepšeno a nyní nabízí přesnější trochoidní pohyb.
Nová volba % Rozteč trochoidy v záložce Základní v cyklu Hrubování nabízí širší kontrolu na tím, kde se trochoidní pohyby uplatní.

nexnet02Příklad 1 - jakmile cyklus přesáhne rozteč drah (=50%),
začne se nástroj pohybovat trochoidně a vytvoří
trochidní pohyby kolem křivky v horní části útvaru.

nexnet03Příklad 2 - Trochoidní rozteč drah se chová jako
mez a nástroj se nezačne pohybovat trochiodně,
dokud nedojde k 60% rozteči dráhy.

Dodatečné volby umožňují nastavit minimální a maximální průměr trochoidní dráhy.
K dalším vylepšením v oblasti Trochoidního obrábění dojde v dalších verzích Edgecam.

Novinky v soustružení

Řazení instrukcí u soustružení

Změnou pořadí instrukcí v postupu lze docílit optimálního obrábění, například snížit počet výměn nástrojů nebo rotací stolu.
V Edgecam 2010 R2 byla funkce 'Seřadit instrukce' rozšířena. Tato funkce je nyní dostupná v postupech u soustružení a v částech soustružení v postupech u frézování a soustružení.

Podpora pro multi-hlavy

Kombinací několika řezacích hlav v jednom držáku je možné docílit snížení času nutného pro výměny nástroje a zároveň uvolit místo v revolverové hlavě.
Edgecam 2010 R2 nyní podporuje více nástrojů v jedné pozici hlavy, včetně multi-hlav.
Díky vylepšením v Konstruktéru postprocesorů je zajištěna plná podpora této funkce ve všech adaptivních vzorech postprocesorů pro soustružení.

Další novinky

Rozpoznání děr uvnitř válcových dutin

U objemných dílů je někdy potřeba vrtat díry zevnitř pomocí obráběcích strojů podporujících úhlové hlavy, a v některých případech i u strojů s B osou.
Rozpoznání útvarů bylo ve verzi Edgecam 2010 R2 vylepšeno a nyní dojde k rozpoznání následujících slepých a průchozích děr - vertikální díry kolem osy, vertikální díry s posunem od osy a radiální díry.

Vylepšené obrábění děr pomocí šablon

V Edgecam 2010 R2 došlo k vylepšení při rozpoznávání děr. Díky zadáním několika parametrů, které uložíte do šablony je nyní možné rozpoznat i stupňovitou díru (ručně nebo automaticky).Při rozpoznávání děr pak můžete zvolit díry, které odpovídají těmto dříve uloženým šablonám. Jelikož je možné aplikovat strategie na konkrétní definice děr, používá se tato funkce především ve spojení s obráběcími strategiemi.
Manažer strategií umí, díky šablonám obsahujícím rozsah hodnot, zvolit vhodný nástroj pro obrobení všech šesti děr v jediné operaci.

Vícenástrojové držáky

Použití více nástrojových hlav má pozitivní vliv na výsledný strojní čas díky velmi rychlému přepozicování dalšího nástroje. Neztrácíte tak drahocenný čas zbytečnými pohyby do výměny nástroje. Edgecam nyní nabízí plnou podporu těchto nástrojů. Příkladem jsou držáky a nástroje firmy Sandvik. Za samozřejmost považujeme plnou grafickou simulaci včetně kontroly kolizí.

Vylepšení Manažera strategií

Vylepšený výběr nástroje v Manažeru strategií

Při obrábění útvarů pomocí strategií se může stát, že zvolíte nástroj, který zapůsobí kolizi. Zamezit takovému chování může být složité, i přestože do strategie vložíte jistá zabezpečení.
Edgecam 2010 R2 nabízí vylepšenou volbu nástroje s kontrolou kolizí u útvarů pro frézování a útvarů děr. Do dialogu Do výměny v záložce Volby přibyla nová volba Kontrola kolizí.
Nástroje budou seřazeny podle pravidel, které byly zadány podle filtru, a při aplikování strategie na útvar dojde, pomocí technologie Simulátoru obrábění, ke kontrole proti kolizím.
Každý nástroj v seznamu je kontrolován v sekvenci dokud se nenalezne nástroj, u kterého ke kolizi nedojde. Kolize se kontroluje vůči útvaru, polotovaru a upínači. Kontrola kolizí není aktuálně dostupná u útvarů pro soustružení.

Nová funkce 'IsFeatureFinished'

Nová funkce Manažera strategií Edgecam 2010 R2 může být použita pro kontrolu předchozího obrábění a ke zjištění, zda-li byl útvar dokončen s požadovaným přídavkem srovnáním aktuálního obrobku vůči danému útvaru. Tato funkce je dostupná pro útvary pro soustružení a frézování.
Díky funkci „IsFeatureFinished" v rozhodovacím bloku je možné určit, je-li zapotřebí útvar dále obrábět.

Vylepšení Edgecam Part Modeláře

Edgecam Part Modelář je 3D modelovací nástroj výhradně navržen pro rychlé a snadné konstruování a k úpravám solid modelů. Společně s Edgecam Solid Obráběčem poskytuje pokročilé modelovací nástroje pro tvorbu dílů nebo upínacích prvků jako jsou čelisti upínačů a upínky.Pro přesnější obráběcí simulaci a detekci kolizí v aplikaci Edgecam lze modelovat i hlavní rysy obráběcího stroje.

Vylepšené zobrazení obrobku v Part Modeláři

Pomocí vlastnosti Polotovar lze v Part Modeláři definovat díl jako polotovar.
V Edgecam 2010 R2 byla tato funkce vylepšena. Jakmile díl definujete jako polotovar, díl se zprůhlední. To umožní lépe vidět prvky, které budete obrábět.

Vlastnosti plochy u útvarů pro frézování

V Part Modeláři můžete plochám přiřadit nové vlastnosti, díky kterým lze řídit obrábění stěn po importu geometrie do prostředí Edgecam.
V předešlých verzích byla tato funkce dostupná pouze pro útvary pro soustružení. V Part Modeláři 2010 R2 lze toto nastavit nyní i u útvarů pro frézování. Při otevření dílu a rozpoznání útvarů v aplikaci Edgecam, jsou tyto vlastnosti děděny útvary, které tuto plochu sdílejí. Vlastnosti plochy lze použít společně se strategiemi.

Rychlost, produktivita, úspory

Přínosů plynoucích z nových funkcí a především optimalizací pro vyšší výkon mohou profitovat všichni noví, ale také stávající zákazníci Edgecam s předplacenou službou Aktualizace verzí, těmto zákazníkům bude nová verze Edgecam 2010 R2 zaslána během několika dnů. Stávající zákazníci bez této služby mají možnost si ji za zvýhodněných podmínek obnovit a přínosů nové verze tak využít.

Autor je zaměstnancem společnosti Nexnet.


Mohlo by vás zajímat: