Pomáháme firmám růst
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

ORBIT
3Dexpo
Předplatné časopisu CAD

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

GibbsCAM, řešení pro multifunkční obrábění

Tags: CAM | CNC | GibbsCAM | t-support

tsupport-01Jak maximálně využít produktivitu multifunkčních CNC obráběcích strojů? Jak minimalizovat vedlejší – neproduktivní časy? Čeho se vyvarovat při volbě CAM softwaru pro multifunkční obrábění? Oblast multifunkčních CNC soustružnicko-frézovacích strojů je nejrychleji rostoucí oblast ve vývoji CNC obráběcích strojů.

Stále více funkcí v jednom stroji

Výrobci CNC obráběcích strojů, jako jsou Citizen, Doosan, DMG, Emco, Gildemeister, Hermle, HYUNDAI-KIA MACHINE, Index, Kovosvit, Manurhin, Mazak, Mori Seiki, NAKAMURA-TOME, Okuma, Star CNC, TAJMAC-ZPS, Tornos či Traub, spojují do jednoho stroje více možností a funkcí. Nejprve se jednalo o doplnění frézovacích operací na soustruhy (frézování osou C a osou Y), přibyla podpora protivřetena, následně byla přidána druhá nástrojová hlava a v současnosti výrobci CNC obráběcích strojů nabízejí konfigurace s plynule řízenou B-osou s podporou obrábění v pěti osách, ale i s podporou technologií odvalování nebo obrážení. V nabídce jsou i stroje se třemi nástrojovými hlavami řízené tříkanálovým řídicím systémem. Posledními novinkami jsou pětiosá CNC frézovací centra doplněná o soustružnické operace. Při vývoji těchto strojů musí výrobci spolupracovat s dodavateli CNC řídicích systémů, protože se jedná o funkce, které nejsou standardně v CNC řídicích systémech podporovány.

Multifunkční stroje vyžadují kvalitnější CAM software

Zakoupení těchto multifunkčních CNC obráběcích strojů do výrobních firem klade v prvé řadě velké nároky na přípravu výroby a na NC programátory, a tím i požadavek na CAM software, který musí plně využívat vše, co výrobci CNC obráběcích strojů nabízejí. Jedná se tedy o volbu vhodného CAM softwaru, který umí podporovat více kanálů a všechny funkce standardních i dlouhotočných multifunkčních CNC obráběcích strojů, včetně protivřeten, poháněných nástrojů, několika současně obrábějících nástrojových hlav, Y-os na všech hlavách, soustružení s B-osou, frézování s B-osou a offsetem v ose Y, plně 4- a 5osé souběžné obrábění a synchronizace pro optimalizaci využití nástrojových hlav a zkrácení cyklových časů.

tsupport-02Referenční projekty GibbsCAM v Česku jsou na www.youtube.com/user/gibbscamcz.

Než budeme nakupovat

Při investici do multifunkčních CNC obráběcích strojů je potřeba si vždy odpovědět i na otázky:

  • Jak rychle začleníte nový stroj do výrobního procesu?
  • Rádi byste hned od začátku aktivně využívali všechna zakoupená zařízení – opce, jako je podpěrná luneta, podavač tyčí (dlouhých či krátkých), popotahování rozpracovaného obrobku, případně robot na manipulaci s obrobkem, k bezobslužnému provozu výroby na novém stroji?
  • Dokážete zkrátit dobu potřebnou k seřízení stroje na novou práci? Jak dlouho musí stroj skutečně stát, tedy nevyrábět, mezi jednotlivými obrobky?
  • Lze synchronizovat jednotlivé nástrojové hlavy nějak efektivně? Daří se vám spojit obrábění dvěma nástrojovými držáky najednou? Lze synchronizovat i více než dvoukanálové CNC řídicí systémy?

Konfigurace strojů

Tato třída vysoce produktivních CNC obráběcích strojů se neustále vyvíjí v nekonečném množství konfigurací, proto je potřeba volit CAM softwarové řešení pro přípravu NC programů, které se dokáže přizpůsobit a podporovat konfiguraci daného stroje. Tedy, než začnete s vlastní přípravou NC programů, je potřeba si vždy nakonfigurovat obráběcí stroj přesně takový, jaký používáte ve vašem výrobním provozu, včetně definice podavače tyče, odebírače obrobků, všech nástrojových revolverových hlav, lunety, protivřetena a dalšího pomocného zařízení stroje. K dispozici musí být potřebné grafické pomůcky pro definování přesné konfigurace vašeho konkrétního stroje, včetně zanesení specifických cyklových časů daného zařízení stroje a NC kódů. Dále definice pevných, rotačních a tvarových nástrojů, s jejich umístěním a orientací na stroji a v nástrojových hlavách. Pomocí zvoleného CAM softwaru je však potřeba připravovat i NC programy pro všechny další stroje, které máte ve vašem výrobním provozu.

tsupport-03Příprava NC programů, vizuální kontrola a následné obrábění na stroji Mazak Integrex 300 IV S

Programování strojů

Postup vlastní tvorby NC programů pro daný obráběcí stroj by měl být shodný s každodenní prací NC programátora. Nejprve vytvoříte dílčí procesy obrábění (práce s knihovnou nástrojů vašeho obráběcího stroje a všemi dostupnými technologiemi obrábění pro vytvoření vrtacích, soustružnických i frézovacích operací), vlastní odebírání materiálu, tedy vytvoření výrobní operace, je potřeba docílit výběrem nakreslené nebo importované geometrie (DWG, DXF), nebo výběrem plochy objemového modelu (Invertor, SolidWorks, Solid Edge, ProE, UGS, Catia, Parasolid, atd.), a to s ohledem na tvar polotovaru, ale i na materiál odebraný v předešlých operacích, abyste vždy obráběli materiál a neobráběli vzduch kolem rozpracovaného obrobku. Jako polotovar je potřeba definovat libovolný výkovek či odlitek, ale i standardní tyčovinu.

Postupně musí být vytvářen celý výrobní postup z jednotlivých dílčích procesů. Obrábí se tedy obrobek krok po kroku. Procesy obrábění je nutné následně roztřídit do jednotlivých kanálů řídicího CNC systému a synchronizovat tak, aby výsledný čas obrábění byl co nejkratší. Synchronizační nástroj by měl respektovat všechny detaily vyplývající ze situace, kdy je současně v řezu několik nástrojů, ale především respektovat nutnost posloupnosti jednotlivých výrobních operací. Měl by umožnit přesouvat operace v rámci toku celého programu tak, aby byl minimalizován neproduktivní čas.

Simulace a kontrola

Kdykoliv během vytváření NC programu je nutné procesy obrábění graficky simulovat a vizuálně kontrolovat na simulátoru, a to jak všechna vřetena, tak i nástrojové hlavy současně v reálném čase, dále kontrolovat synchronizaci jednotlivých kanálů řídicího CNC systému. Tím je možné zjistit kolize nástroj/nástroj, nástroj/polotovar a polotovar/polotovar a odstranit chyby NC programátora dříve, než dojde ke zničení materiálu nebo nástroje, popřípadě i stroje. Je nutné zdůraznit, že během doby přípravy NC programů, jejich simulace, nesmí být vlastní obráběcí stroj blokován NC programátorem, stroj by měl vyrábět a přinášet firmě potřebnou přidanou hodnotu. Jednou vytvořené a odladěné procesy obrábění (tj. kompletní informace o způsobu obrábění, nástroj, řezná rychlost, posuvy, přídavky, úběry materiálu) je vhodné ukládat do databáze a NC programátor je může využívat kdykoli v budoucnu pro další typově podobné dílce a tím zkrátit čas přípravy tvorby dalších NC programů.

Po vizuální kontrole by mělo následovat vlastní vygenerování NC programu a jeho přenesení na obráběcí stroj. Postprocesory musí generovat NC programy, u kterých je garantována bezchybnost, nulová potřeba následných editací a vlastnost „co vidíte na obrazovce, je to, co budete obrábět", tedy NC programy připravené ke spuštění na stroji pro kvalitní obrobení obrobků.

tsupport-04Příprava NC programů, vizuální kontrola a následné obrábění na stroji Okuma Multus B750W

GibbsCAM splňuje požadavky

CAM softwarové řešení pro přípravu NC programů pro multifunkční CNC soustružnicko-frézovací stroje, které splňuje výše popsané, existuje – je to GibbsCAM, technologický CAD/CAM pro produkční CNC obrábění. V Česku i na Slovensku je od roku 2003 technicky i obchodně zastřešeno společností technology-support, s. r. o., www.t-support.cz. Referenční projekty najdete na www.youtube.com/user/gibbscamcz.

Realizovaná řešení v ČR a SR

Dále přikládám výběr ze seznamu realizovaných řešení v Česku a na Slovensku pro zákazníky, kteří využívají multifunkční CNC soustružnicko-frézovací stroje: Citizen A220VII Fanuc 32i-A [VT] YAML3119.55.3im, Doosan Daewoo Puma MX 2500ST Fanuc 18T 5as [TSUPP] NBYIAMLXXXX.56im, Fanuc 0iTC Hanwha XP12S XP16S [SZP-V9-Spin2] L51465.18m, Fanuc 18iT Biglia 4AS [TJ-V9_Sub] SML50910.19m, Fanuc 18i-T YIDA BML 280 [STC_Sub] YIML51600.19m, Fanuc 18iTB Daewoo Puma [KTV-V9-SubSpin] IML26449.21m, Fanuc 18iTB Goodway GS260MS [BBA] NIAML3213.59.4im, Fanuc 18iTB Goodway GS260YS 4as [BBA] NYIAML3213.59.4im, Fanuc 18iTB Leadwell T-8SM [ZHB] NIAML3241.59im, Fanuc 18iTB TORNADO [PSP] IML48331.18.3m, Fanuc 21iTB HYUNDAI-KIA SKT 21 LMS [PF-Sub Spin] IML47296.18m, Fanuc 21iTB HYUNDAI-KIA SKT300Y [SLL-SubSpin-V9] YIML50411.21.1m, HYUNDAI-KIA SKT 200TTSY Fanuc 18iTB 4AS [GPW] YIAML2956.58.8im, Manurhin KMX413 Fanuc 18iTC [RS] YIAML51795.57im, Mazak Integrex 300 IVS Matrix 5AS RP [JP-TS] BYIAML2909.59.7im, Mazak Integrex IV-ST Matrix 5as [MAS] BYIAML3074.58.7im, Mit MSX 850 MS NL2000MC [NW] SML0016.19.3m, MS NL1500SMC Mit MSX 850 4as [SR] AML2769.55.1im, MS NL2500SY Mit MSX 850 4as [AB] BYAML2621.55.5im, MS NL2500SY Mit MSX 850 4as [ATG] YAML3182.55.1im, MS NZ1500 MSX 701 III 4AS [SR] YIAML2788.57.1im, MS NZ2000 MSX 701 III 4AS [SR] YIAML2911.57im, MS SL154SY Mit MSG 805 4as [SR] YAML2781.55.1im, NexTurn SA38e Fanuc18iTB [KE] YIAML2739.55imRev6, Okuma Multus B750W OSP P200L 5AS [SAB] BYIAML3192.59.3im, Okuma OSP P200L VTL V60R [T-Supp] IML26449.59im, Sin 840D Tajmac [KTV-V9 (NoCylinInterpol)] IML26449.19.15m, Takisawa TMM250 Fanuc 180is-TB [KD] YIAML48464.52.1im, Takisawa TMM250 Fanuc 180iTB 4AS [SAB] NYIAML3250.58.2im, Tornos Sigma 20 Fanuc 31i [SM] YIAML3127.59im.

Kompletní dodávka

Závěrem shrnu, co se rozumí pod pojmem Kompletní dodávka. Jedná se o dodání technologického CAD/CAM systému GibbsCAM, elektronických licencí a instalačního média, dodání postprocesorů pro CNC obráběcí stroje a jejich implementace, tj. odladění na strojích a komplexní zaškolení NC programátorů včetně jejich nepřetržité on-line podpory pracovníkem technické kanceláře technology-support, s. r. o.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit