Amper 2019
CAD - online trafika
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

ORBIT
Bentley
Předplatné časopisu CAD
Gopas

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Solid Edge ST4 zase o (k)rok dále

Tags: 3D CAD | Software | Solid Edge

siemens-01S přicházejícím létem razantně nastupuje do konstrukčních kanceláří také nová verze Solid Edge ST4. A přináší s sebou žhavou nadílku novinek a vylepšení. Podívejme se tedy alespoň na ty nejdůležitější.

Vylepšení synchronní technologie

Představení ST4 není možné začít jinak než popisem vylepšení, kterých se dočkala synchronní technologie. Synchronní prostředí součásti bylo obohaceno o nové příkazy pro tvorbu žebra a sítě žeber. Tyto prvky sice po vytvoření ztratí svoji závislost na skice, ale zachovávají si svoji inteligenci a kóty pro definici umístění žeber je možné umísťovat na jejich střed. Při tvorbě vysunutí rotací se automaticky vloží aktivní řez v ose rotace. Všechny kóty ze skici se na něj po dokončení prvku přenesou, aby byly v maximální míře usnadněny budoucí úpravy rotační součásti. Vlastní definice je také mnohem snadnější díky vylepšení ovládacího prvku. Po výběru oblasti, kdy je aktivní funkce vysunutí, jej stačí přemístit na osu a příkaz se automaticky přepne na vysunutí rotací.

Oblast, která prošla zásadní změnou, je definování geometrických vazeb na modelu. Nyní jsou to samostatné příkazy, což umožňuje definovat potřebné vazby mnohem snadněji a rychleji. Vodorovně /svisle a odsazení jsou dvě nové vazby, které přinášejí této skupině příkazů novou funkčnost.

siemens-02

V oblasti konstrukce plechových součástí je asi nejdůležitějším vylepšením nová tabulka pro výpočet rozvinů. Pro každý materiál se do tabulky zapíše pro vybrané úhly hodnota umístění středového vlákna podle skutečně naměřených hodnot. Na rozdíl od předchozí tabulky systém nepotřebuje mít zadány hodnoty pro všechny úhly, které chce uživatel používat. Systém je schopen podle této tabulky pro daný materiál vypočítat středové vlákno i pro úhly, které nejsou v tabulce zadány. Výsledkem je vysoká přesnost rozvinů i pro úhly, které ještě nebyly v praxi ověřeny.

Ulehčení konstruktérské práce

ST4 je výrazně zaměřena na zlepšení komfortu při práci se systémem. Pod aplikačním tlačítkem je nová nabídka pro poslední otevřené soubory. Celkem je zde možné mít uloženo až 99 odkazů a vybrané soubory trvale připnout na začátek nabídky. Pokud v tomto seznamu pozastavíte kurzor nad odkazem, zobrazí se náhled souboru. Nové klávesové zkratky pro nastavení parametrů příkazů zrychlují práci. Jako příklad bych uvedl Shift pro přepnutí symetrického vysunutí nebo mezerník pro přepnutí mezi režimem přidání a odebrání materiálu. Příkazy si také pamatují poslední nastavení. Například u příkazu pole je to jeho typ. Uživatelé se také mohou těšit na rychlejší a přehlednější výběr jak součástí v sestavě, tak i klíčových bodů ve všech prostředích. Navíc při výběru klíčových bodů pomohou ke snadnější orientaci nové symboly. Nyní jsou bílé s černým ohraničením, takže budou dobře viditelné jak na světlém, tak i tmavém podkladu. Mimo to je možné zadávat výběr klíčových bodů také pomocí klávesových zkratek bez ohledu na aktuální nastavení příkazu.

siemens-03

Pokud uživatel upravuje součást v kontextu sestavy, může se hodit rozšíření funkce vysunutí na výběr plochy na sousedním modelu. Vybrat je možné i více ploch najednou, pokud leží v jedné rovině. Vzniklý prvek není asociativní s původní geometrií , a tak je velmi snadné jej podle potřeby dále upravovat.

Sestavy

V prostředí sestav máme po dlouhé době nový typ vazby. Je jí Symetrická vazba, která zajistí vycentrování geometrie mezi vybrané dvě plochy. Centrovanou geometrií může být jedna nebo dvě plochy (hrany), případně válec nebo kužel.

Při simulaci mechanismu v sestavě je občas potřeba omezit rozsah pohybu některých součástí, jako jsou například hydraulické válce. Pro tyto účely výborně poslouží nová volba pro definování rozsahu, ve kterém se může daná vazba pohybovat. Všechny typy vazeb, které měly pevné odsazení s možností definovat přesnou hodnotu, byly obohaceny o tuto volbu.

Dlouho očekávanou funkcí je dozajista zaoblení jako prvek sestavy. Spolu s funkcí pro zkosení od verze ST4 zajistí opracování hran sestavy svařence po svaření.

Při přesouvání (kopírování) součástí sestavy pomocí ovládacího prvku má uživatel nově možnost rozhodnout o tom, jak bude naloženo s vazbami vybrané skupiny na okolní komponenty. Systém nyní umožňuje tyto vazby zachovat a v novém umístění je připojit na odpovídající geometrii.

Vizualizace a prezentace

Již v základním prostředí ST4 systém nabízí mnohem kvalitnější zobrazení modelů. V prostředí vizualizace pak systém nabízí nové scény a 3D prostředí pro vizualizaci, lepší osvětlení, a nastavení virtuální podlahy podle aktuální pozice modelu. Vylepšením prošlo i grafické provedení základních materiálů.

Uživatelé vytvářející montážní návody s pomocí rozpadů sestav se již nemusí spoléhat na automaticky generované izočáry. Nové funkce poskytují pro jejich manuální tvorbu velmi pohodlné prostředí.

siemens-04

Výkresy

Prostředí výkresů je na novinky bezesporu nejbohatší. Vývojáři razí heslo, že výkresy jsou o detailech, a v tomto duchu se nese i většina novinek. Zde je stručný výpis těch nejzajímavějších. Kusovník nabízí kromě automatického formátování šířky textu pro vtěsnání do vymezeného prostoru také sloučení názvu sloupců, přepsání konkrétního políčka, vložení řádky, nastavení směru textu nadpisu sloupce, nezávislé formátování jednotlivých políček atd. Pokud do výkresu vložíte pomocný pohled, který je potřeba natočit, systém automaticky doplní značku, že pohled je otočený, a může doplnit i, o jaký úhel. Při automatickém generování pojmenování pohledů je možné specifikovat, jaká písmena a v jakém pořadí mají být použita. Uživatel tak má plnou kontrolu nad tím, která písmena mají být vynechána. Popis díry je nyní možné nastavit jako typ kóty, takže při kótování je možné využívat stejný formát jako v popisech a tabulkách děr. Křivka může být nově i uzavřená, a tak při definování hranic detailu již nebude nutné křivku složitě uzavírat.

siemens-05Podle většiny standardů při vytváření řezu přes žebro má být profil žebra bez šrafování. Pro modely vytvořené v ST4 je možné zapnout tuto vlastnost ve výkresovém pohledu, takže tato podmínka bude splněna automaticky při vytvoření řezu. Nejednoho uživatele také určitě potěší, že funkce zpět nyní funguje i pro smazání výkresového pohledu. Poslední vylepšení v tomto prostředí, které bych rád zmínil, je připojení odpojených os definovaných mezi dvěma čarami. Tato funkce pomůže zejména tehdy, pokud na odpojenou osu jsou navázány kóty. Připojením osy se oživí i tyto kóty a nebude nutné je definovat znovu. Tento požadavek byl velmi častý a spolu s rozšířením funkce pro kopírování vlastností kóty i na její formát to jistě pomůže k vyšší produktivitě nejen při tvorbě výkresové dokumentace, ale také při jejích úpravách a změnách.

Spolupráce

Synchronní technologie přináší jedinečné schopnosti pracovat s modely, které vznikly v jiných systémech. Pro tyto účely je ale potřeba mít kvalitní vstupní data. Nově je možné načítat přímo modely a sestavy vytvořené v Inventoru. Podmínkou je instalace prohlížečky od Autodesku. Pro otevírání modelů a sestav vytvořených v programu Solid Works je použit nový, kvalitnější a spolehlivější překladač. Uživatelé se tak již nemusí při komunikaci se zákazníky a dodavateli spoléhat na obecné formáty, ale mohou přebírat nativní data a minimalizovat tak chyby při převodu modelů.

Naprosto jiná situace nastává pro uživatele ST4 v kombinaci se správou dat pod Teamcenter. Zde totiž každý model, bez ohledu na to, v jakém systému má původ, má uloženu svoji reprezentaci ve formátu JT. Solid Edge ST4 má integrovány funkce, které umožňují plnohodnotně pracovat s JT reprezentací těchto modelů, a tak není potřeba žádný překladač. Všechny položky, se kterými bude uživatel pracovat i v Solid Edge, pak získají svoji reprezentaci i v jeho nativním formátu.

Závěr

Solid Edge ST4 pokračuje v rozvoji synchronní technologie a integruje velké množství vylepšení, která reagují na požadavky zákazníků a mají za úkol maximálně ulehčit uživatelům jejich každodenní práci. Silný důraz je ze strany Siemens kladen také na budování komunity uživatelů. Přímo z pozadí aplikace se nyní mohou přihlásit do diskusních fór nebo k portálu katalogových součástí, který zajišťuje firma Cadenas.

Siemens PLM Software

Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit