Amper 2019
CAD - online trafika
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

ORBIT
Bentley
Předplatné časopisu CAD
Gopas

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Šest otázek na Creo

Tags: 3D CAD | AV Engineering | Creo | PTC

aveng-01zNení samozřejmě žádným tajemstvím, že společnost AV Engineering je distributorem produktů PTC. Každý, kdo se pohybuje ve světě počítačem podporovaného navrhování, minimálně slyšel o softwaru Pro/ENGINEER. Ne ale každému je jasné, co přináší návrhový software Creo, který přestavila PTC loni v říjnu. Protože nyní jsou již k dispozici první verze tohoto softwaru, a seznamují se s ním první uživatelé, je čas si o něm popovídat s Ing. Petrem Čevelou, obchodním ředitelem AV Engineeringu.

Naši čtenáři asi vědí, co se skrývá za zkratkou PTC, ale přesto, můžete udělat trochu osvěty?

AV Engineering je partnerem firmy PTC již od roku 1993. PTC byla dříve známá jako Parametric Technology Corp. Vznikla v roce 1985, aby o tři roky později přišla na trh návrhových technologií s vůbec prvním parametrickým a plně asociativním konstrukčním softwarem, nesoucím označení Pro/ENGINEER. Tento CAD/CAM/CAE systém byl od počátku založen na vysoce výkonném, prvkovém způsobu tvorby objemové geometrie.

Ano, PTC byla pionýrem – a nutno dodat, velmi úspěšným pionýrem – na poli parametrického 3D konstruování a předurčila de facto vývoj CAD systémů na dalších 20 let dopředu. Vždyť dnes jsou pro vývoj výrobku většinově používány právě parametrické konstrukční systémy, které vytvářejí geometrii modelu pomocí konstrukčních prvků a poskytují někde více, někde méně propracovanou provázanost, tzv. asociativitu mezi jednotlivými vývojovými fázemi.

aveng-01Ing. Pavel Rozsypal představuje Creo na uživatelské konferenci SUPro2011

O deset let později přišla PTC s dalším prvenstvím, tentokrát na poli řízení životního cyklu výrobku. Představila vůbec první PLM systém postavený na internetové platformě pod názvem Windchill.

PTC dnes zaměstnává pře 5500 lidí, z toho takřka dva tisíce špičkových vývojářů v oblasti výzkumu a vývoje softwarových aplikací. Obrat PTC v roce 2010 překročil 1 miliardu amerických dolarů. Dlouhodobou a úspěšnou strategií PTC je poskytovat výrobním podnikům softwarové prostředky a řešení pro vývoj výrobků, které jim přinesou nejvyšší možnou hodnotu – tedy budou pro výrobní podniky vytvářet jasné finanční přínosy.

Produktová linie PTC se za 25 let značně rozrostla, a to jak organicky díky vývoji vlastních produktů a softwarových řešení, tak i akvizičně prostřednictvím nákupu společností a produktů, které do konceptu PTC zapadají. Zde lze jmenovat softwarové aplikace ITEDO, dnes začleněné do skupiny aplikací určených pro tvorbu technických publikací a servisní dokumentace Arbortext, nebo třeba nejúspěšnější explicitní (direct) modelář CoCreate od stejnojmenné společnosti. Tím samozřejmě výčet nekončí.

aveng-02Snadná a rychlá tvorba geometrie v Creo Direct. Ideální i pro úpravu importované geometrie.

Rok 2010 se v PTC historii zapíše jako přelomový, především díky komplexní inovaci produktového portfolia. PTC totiž vloni představila trhu (pro řadu odborníků překvapivě) zbrusu novou návrhovou sadu aplikací, označovanou jako Creo. A jak je u PTC zvykem, ambice spojené s Creo nejsou malé.

Trh CAD softwarů důvěrně znal produkt Pro/ENGINEER (Pro/E). Proč najednou PTC přišla s Creo?

To je jistě správná a také velmi častá otázka. PTC dlouhodobě mapovala skutečné vývojové potřeby výrobních podniků působících v nejrůznějších oborech a identifikovala čtyři skutečně velké a dlouhodobě neřešené problémy uživatelů tradičních CAD systémů:

  1. Složitost ovládání. Nové verze dnešních CAD systémů přinášejí tu více, tu méně přívětivé uživatelské rozhraní, více či méně propracované funkce a vyšší či nižší stupeň automatizace vybraných rutinních postupů. V zásadě ale svým konceptem neumožňují používání CAD systémů a jejich dat mimo konstrukci nebo občasným uživatelům. To drasticky snižuje využitelnost již jednou vytvořených dat v celém procesu vzniku výrobku.
  2. Interoperabilita. Omezená možnost výměny dat mezi různými systémy (ruku na srdce, v řadě případů i mezi různými verzemi jednoho systému) patří k velkým limitům, které omezují efektivitu vývoje a spolupráce.
  3. Uzavřenost technologií. Tento problém vede de facto k vynucené standardizaci CAD platformy, kterou používá leader v dodavatelském řetězci. Řada uživatelů zná tuto skutečnost na vlastní kůži, když od svého partnera slyší, že dostane zakázku v případě, že bude používat stejnou technologií jako on.
  4. Řízení sestav. Řada výrobních podniků dnes pracuje systémem Design – to – order nebo Configure – to – order, což v praxi znamená značný tlak na schopnost výrobce rychle výrobek navrhnout nebo nakonfigurovat podle přání zákazníka. Zde jsou limity stávajících systémů asi největší.

PTC si uvědomila, že disponuje nejlepšími dostupnými zdroji, mezi které patří úspěšná platforma Pro/ENGINEER, nejúspěšnější direct modelář CoCreate, výkonné vizualizační aplikace Product View, a dále že má dostatečné finanční zdroje, kvalifikovaný a robustní vývojový tým na to, aby uvedené neřešené problémy CAD systémů překonala. Výsledkem několikaletého úsilí vývojářů PTC je tedy sada navzájem propojených aplikací Creo, která ovlivní vývoj CAD na dalších 20 let.

aveng-03Komplexní vývoj motoru v Creo Parametric. Parametrická geometrie tvořena
konstrukčními prvky se zachováním historie vzniku.

Jak tedy využije Creo výrobní podnik a co přinese uživatelům?

Creo se může stát prakticky celopodnikovou platformou pro vývoj výrobku, která integruje všechny účastníky vývojového procesu. Dnes se na vzniku výrobku podílí široký tým specialistů od konstrukce přes technologii, výrobu až po servis. Creo přichází s koncepcí samostatných, a přesto navzájem komunikujících aplikací specificky naladěných tak, aby odpovídaly rolím a potřebám každého uživatele v procesu. Jednoduché uživatelské rozhraní, navíc společné pro všechny aplikace Creo, umožňuje rychlé osvojení i občasným uživatelům, a to především mimo konstrukční tým. To vede k lepšímu využití již vytvořených CAD dat v podniku. Příkladem může být fakt, kdy konstruktér vedle své primární úlohy vyvíjet a konstruovat nový výrobek musí provádět další nekonstrukční činnosti, mezi které patří např. příprava obrázků a podkladů pro marketing nebo servis. Konstruktér tyto a mnohé další činnosti dnes dělá proto, že má jako jediný přístup k CAD datům a má k dispozici CAD systém, kterým data může zpracovat. Creo v takovém případě uvolní potenciál konstruktérů. Marketér nebo pracovník servisu využije některou z vhodných aplikací, např. Creo View, a patřičnou operaci s CAD daty, kterou dříve musel provést výhradně konstruktér, provede rychle a bezpečně sám. A to je jen jeden příklad.

Creo nabízí parametrické i přímé (direct) modelování. Jaký je mezi nimi rozdíl a co to znamená pro uživatele?

Ano, je to tak, i když ještě lépe řečeno, Creo disponuje všemi dnes vyžadovanými metodami tvorby geometrie, tedy parametrickým, přímým (direct) způsobem a ve 2D. Když bychom vysvětlení vzali od konce, pak 2D nástroje a postupy jsou požadovány především v koncepční fázi vzniku výrobků, ať už vzniká nový design třeba vysavače ve skicách, nebo základní layout např. obráběcího stroje nebo automobilu.

Direct modelování je vhodné všude tam, kde se jedná o rychlé zachycení myšlenky ve 3D, rychle vytvoření prakticky jednorázové geometrie. Může jít o velmi rychlou konstrukci přípravků, efektivní zpracování a úpravy importované geometrie nebo třeba o přípravu geometrie pro simulace či před konstrukcí modelového zařízení nebo NC programování. Jedná se o extrémně výkonnou metodu modelování s využitím jednoduchých operací pro tvorbu a editaci geometrie, nedochází k omezení vlivem parametrických vazeb, nevznikají žádné geometrické závislosti a ani strom prvků.

Parametrické modelování je naopak velmi výkonné při tvorbě tzv. platformního designu a všude tam, kde lze s velkým efektem využít parametricky popsanou geometrii výrobku. Parametrický způsob modelování ocení podniky, jejichž výrobky jsou vyvíjeny a vyráběny v rozměrových řadách nebo je u výrobku předpoklad, že bude v budoucnu využit pro inovaci či vývoj nové varianty. Geometrie je parametricky popsána, je tvořena konstrukčními prvky a zachovává logiku stavby 3D modelu a historii tvorby v tzv. stromu modelu.

aveng-04Creo Illustrate využívá přímo CAD data pro rychlou tvorbu kvalitních servisních příruček,
manuálů a katalogů náhradních dílů. Je to vhodný nástroj pro servisní specialisty.

Creo přináší unikátní možnost používat všechny tři způsoby tvorby geometrie. Unikátní je také jeho možnost kombinovat parametrický a direct přístup, přičemž geometrie si uchovává vlastnosti parametric/direct přesně tam, kde byla jedna nebo druhá metoda použita. To dává uživatelům možnost zvolit nejefektivnější způsob tvorby geometrie.

Co nabízí Creo dnes a co se připravuje?

V červnu tohoto roku byla uvolněna sada 9 samostatných, ale navzájem komunikujících aplikací. Creo dnes nabízí užitečné bezplatné aplikace Creo Skech pro tvorbu designových konceptů ve 2D nebo Creo View Express, velmi výkonný nástroj pro vizualizaci CAD dat kdekoliv mimo konstrukční oddělení. Vedle těchto bezplatných aplikací Creo 1.0 zahrnuje aplikaci Creo Parametric pro 3D konstruování v parametrickém režimu a Creo Direct pro přímé modelování. Podpora návrhu kabelových a potrubních tras je k dispozici v Creo Schematics. Koncepční návrhy strojů a zařízení v podobě 2D schémat a návrhů zástavby je možné efektivně realizovat v prostředí Creo Layout. Oblast verifikace konstrukčních návrhů (analýzy a simulace) zajišťuje Creo Simulate. Manažeři, uživatelé a týmy pracující mimo konstrukční oddělení jistě ocení výkonné vizualizační nástroje v Creo View MCAD a Creo View ECAD. Servisním specialistům a tvůrcům technických publikací, návodů a katalogů je určena aplikace Creo Illustrate. Vedle výše zmíněných aplikací výrobce připravil celou řadu rozšiřujících speciálních modulů určených pro specifické činnosti. Creo Parametric lze pomocí nich rozšířit například o modul Tool Design pro konstrukci forem, Production Machining pro NC výrobu nebo třeba Expert Framework pro návrh rámových konstrukcí.

Jak jsem již zmínil dříve, jednotlivé aplikace jsou provázány, což znamená, že pracují nad jedním datovým formátem společným pro všechny aplikace. To zajišťuje bezproblémové sdílení a využívání všech informací napříč aplikacemi a také velmi dobrou provázanost s PLM systémem Windchill a dalšími softwarovými produkty z rodiny PTC.

aveng-05Koncepční návrhy nebyly ještě nikdy tak snadné. Creo Sketch je k dispozici bezplatně!

Jaké jsou poznatky z Creo Roadshow, kterou jste završili 27. září v Brně?

Představení Creo v Čechách a na Moravě probíhá postupně v několika vlnách. Počítali jsme s tím, že Creo vzbudí zájem především u našich partnerů, kteří používají Pro/ENGINEER. Ale musím přiznat, že jsme překvapeni značným zájmem uživatelů z firem, které dnes používají jiné softwarové prostředky. Jako první byli o Creo informováni uživatelé systému Pro/ENGINEER v rámci již 21. uživatelské konference SUPro2011, které se letos zúčastnilo rekordních 160 účastníků. Široké odborné veřejnosti byly určeny semináře v rámci tzv. Creo Roadshow, které postupně proběhly v Plzni, Ostravě, Mladé Boleslavi a Brně a dále v rámci vzdělávacího semináře v Přerově. O Creo Roadshow byl zájem ještě větší. Přes 230 přihlášených účastníků je dokladem, že Creo skutečně táhne a má co nabídnout. Celkově tedy takřka čtyři stovky odborníků měly možnost na vlastní oči vidět, co Creo je a jak může pomoci v procesu vývoje výrobků.

Dosavadní reakce účastníků všech Creo akcí jsou velmi pozitivní. Oceňují hlavní myšlenku nové platformy Creo stejně jako dnešní propracovanost jednotlivých aplikací. Vedle toho značný ohlas způsobuje unikátní kombinace 2D -3D parametric – 3D direct způsobu tvorby geometrie a také možnost zpřístupnit CAD data mimo konstrukční kancelář jiným pracovníkům a manažerům. Pozitivní odezvu vzbudilo představení úvodní parametrické konfigurace Creo Essentials Lite, která je dnes uživatelům dostupná již od 65 000 korun. Přináší totiž kombinaci výkonného parametrického modeláře dílů a sestav, základního plošného modeláře, prostředí pro tvorbu 2D výkresů a kusovníků včetně importu/exportu všech obvyklých formátů. Navíc zahrnuje špičkové funkce typu freestyle pro konstrukci tvarově složitých modelů. Dnes je Creo dostupné skutečně pro každého.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit