Pomáháme firmám růst
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

ORBIT

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

VariCAD v roce 2011

Tags: 3D CAD | Software

varicad-01Český 3D modelář VariCAD se i v roce 2011 snaží dostát svému původnímu záměru a být intuitivním, vysoce interaktivním, snadno pochopitelným a jednoduše ovladatelným nástrojem využitelným pro většinu odvětví strojírenské výroby. Verze VariCAD 2011 se vyznačuje velkou variabilitou nastavení ovládání, zjednodušením a vylepšením hlavně 2D funkcí. Díky propojení 2D s 3D se však tyto změny pochopitelně promítají i do 3D modelování.

Většina nástrojů, funkcí i moduly, na které byli uživatelé zvyklí ve starších verzích, zůstaly zachovány a naopak přibyly mnohé další. Významná změna se např. objevila v ovládání. Verze VariCAD 2011 nabízí možnost vybírat tělesa a jejich prvky pomocí levého tlačítka na myši a pravým vyvolat pop-up menu pro volání funkce. Rozšířeny jsou možnosti ovládání uvnitř funkce pomocí CTRL + pravé tlačítko na myši. Zjednodušené je i samotné kreslení a skicování. Pomocí klávesy TAB lze nově pohodlně zadávat délku, úhel, poloměr a souřadnice. Nová verze nabízí i možnost vypisovat souřadnice x, y nebo dx, dy hned vedle kurzoru, včetně úhlu a vzdálenosti od poslední polohy. Ve 3D modelovém prostoru se zobrazuje u dynamického tažení hodnota posunu podél vybrané osy, u dynamické rotace aktuální hodnota úhlu natočení.

Je však třeba mít na paměti, že defaultně je nastaven jeden způsob ovládání a komunikace a je zcela na rozhodnutí každého uživatele, kterou kombinaci z nabízených možností využije.

varicad-02
Nová verze obsahuje vylepšené funkce šrafování, potěší snazší výběr hranice plochy a komfortnější editace vyšrafovaných oblastí. Změny nastaly i u tvorby elips, spline, včetně následné editace.

Další oblastí, která je ve verzi VariCAD 2011 výrazně vylepšená a bez které by nemohl fungovat žádný CAD, jsou převodníky. Pochopitelně s rychlým vývojem všech formátů musí mít každá verze VariCAD úpravy i v oblasti konverze dat. Verze VariCAD 2011 však přichází s novinkou, kdy již při samotném otevírání souborů z jiného než *dwb formátu, např. *dwg, *dxf , *step, lze přímo v dialogovém panelu pro otevírání zvolit parametry vstupu. Stejná možnost se nabízí při ukládání. Díky exportům z *dwb do formátu *dwg, *dxf, *step a *iges jsou data z VariCADu použitelná pro výrobu, CAM, MKP, atp.

Citace uživatelů:

Program VariCAD používám již 4 roky, práce v něm je příjemná a přehledná. Obzvláště oceňuji propojenost sestava–detail, pohodlné je i vytváření výkresů z modelů a možnost exportů a importů do a z různých formátů dokumentů. A šťouralové určitě najdou i nějaké nedostatky, ale oproti jiným systémům má VariCAD výrazně odlišnou cenu. Podpora uživatele je plně dostačující – dokonale funguje jak e-mailová komunikace, tak i telefonická konzultace. Firma Varicad nabízí i školení, kterého jsem se zúčastnil a bylo pro mne velice přínosné. Stručně a jasně: za málo peněz hodně muziky.

František Tůma,
Strojní dílna Tůma – Tachlovice

Systém VariCAD zefektivnil práci v naší konstrukci. Je rychlý a snadno ovladatelný. Přechod mezi AutoCADem LT, který jsme původně používali, a VariCADem jsme zvládli v poměrně krátké době. Nyní můžeme tedy využívat výhod 3D modelování v plné rozsahu. Předností VariCADu je, že základní verze již obsahuje všechny pro nás potřebné moduly a knihovny, takže není nutné investovat do dalších nadstaveb.

Ing. Vlastimil Prachař,
vedoucí TPV, Strojírny Bohdalice

VariCAD jsem začal používat v roce 2001 a jsem s ním spokojený i nyní. Líbí se mi jednoduchost 3D modelování, poměrně rychlá editace, rozsáhlé knihovny normovaných dílů, konverze z a do jiných formátů, rychlá reakce technické podpory v případě potřeby a řešení problému, vývoj a zdokonalování VariCADu. Výhrady by se týkaly spíše drobností, např. zrušení některých funkcí v nových verzích. V naší firmě vyrábíme jednoúčelové stroje a dodávámeme i velké technologické celky. VariCAD zvládá obě tyto oblasti. Myslím, že poměr cena/výkon řadí tento software pro běžné strojařské aplikace k bezkonkurenčním.

Pavel Pejchar
Bohemia Machine

VariCAD je otevřený SW, jehož služeb využívají různá odvětví strojírenské, ale i např. stavební či truhlářské výroby. Není proto možno vyhovět všem požadavkům, neboť co je přínosem pro jednoho, druhému může komplikovat život. Díky prohlížečce VariCAD Viewer, která je k dispozici zdarma ve všech verzích, lze bez problému předávat data nejen v rámci jedné firmy (např. obchodní oddělení pro tvorbu nabídek, nákupní oddělení, technologové, atp.), ale i dodávat v elektronické podobě zákazníkům, kteří VariCAD nemají a nepotřebují.

Na světových trzích si velmi silně razí cestu linuxová verze, neboť světové povědomí o tomto operačním sytému je přece jen větší. Naproti tomu český uživatel se drží hesla „zvyk je železná košile" a 95 % českých uživatelů dává přednost OS Windows. Mezi prudce se rozvíjející trhy patří Indie, Čína, Indonésie a nakonec celá Asie. Firmě VariCAD se podařilo navázat kontakty s významnými partnery a s jejich pomocí si buduje své místo v těchto částech světa s čínskou a japonskou verzí. Naopak v Německu již svou pozici i díky silné technické podpoře a školicím střediskům VariCAD má.

I nejnovější verze pracuje na osvědčeném principu „vše v jednom". Pod jednou instalací se skrývá kompletní nástroj na tvorbu 3D modelů, kreslení výkresové dokumentace, zpracovávání negrafických informací a celkovou kontrolu sestav.

varicad-03
3D část umožňuje modelování parametricky nebo přímo, přičemž jednotlivé parametry je možno bez ztráty historie zaměnit za rozměry a naopak. Další moduly podporují tvorbu potrubí, skořepin, drátů, rozvinů, včetně knihoven strojních částí. Zároveň VariCAD obsahuje i kompletní 2D část pro tvorbu výkresové dokumentace, propojenou s 3D pomocí exportů těles. Další nepostradatelnou součástí VariCADu je zpracovávání negrafických informací, vyplňování razítek a kusovníku.

VariCAD se i nadále vyvíjí a verze plánovaná na podzim potěší kompletní změnou v tvorbě a editaci kót. Tato změna se bude týkat nejen kótování v samotné nové verzi, ale možnost „nově" editovat kóty bude i v souborech vytvořených ze starší verze. Další plánovanou a velmi zajímavou novinkou budou úpravy v tiscích a podpora monitorů s vysokým rozlišením a vysokým DPI, například Full HD 19 palců úhlopříčky.

VariCAD 2011 tvoří ucelený celek, který splňuje nároky malých a středně velkých firem v celém spektru průmyslových oblastí. Díky české stabilní technické podpoře a fungujícímu systému školení je VariCAD rozumnou volbou v řešení CAD softwaru pro většinu firem.Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit