CADservis
Klimatex
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

Siemens
SOLIDWORKS
SUSE

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Evenflo

Autor článku: Andy Davis, srov. Design Engineer, Computee Aided Engineering, Evenflo, Inc.   

Tags: CAD | CAM | Software

evenflo250„solidThinking Inspire poskytuje uživateli informaci o velikosti a rozložení nezbytného množství materiálu, který nesmí být z návrhu odebrán. Díky tomuto jsme schopni dříve porozumět logice nového návrhu a nacházíme tak výchozí bod pro efektivní komunikaci mezi jednotlivými vývojovými skupinami naší společnosti."

Evenflo je světovým lídrem ve vývoji dětského vybavení více než 85 let. Produkty firmy Evenflo zahrnují dětské autosedačky, kočárky, dětské židličky, ohrádky a hračky, které splňují potřeby dětí od narození do předškolního věku. „Bezpečnost má klíčový význam v procesu navrhování. Dále je důležité snadné použití a v neposlední řadě musí být kontrolovány náklady," říká Andy Davis, Evenflo CAE. Poté, co se dozvěděl o solidThinking Inspire, začal se zajímat, jak by mohl solidThinking Inspire pomoci firmě Evenflo dosáhnout jejích návrhářských cílů.

Po konzultaci s Brianem Pleimanem, projektovým inženýrem v týmu zádržných systémů firmy Evenflo, se okamžitě ukázala příležitost aplikovat Inspire a přepracovat rukojeť uvolňovacího mechanismu autosedačky. Tato důležitá část slouží k uchycení skořepiny sedačky k její bázi anebo ke kočárku. Záměrem nového návrhu byla renovace designu při zachování snadného použití a zachování, případně snížení ceny nákladů vůči stávající součásti.

evenflo 03

Inspire v návrhovém procesu

Pro jednoduchou aplikaci nástroje solidThinking Inspire potřebuje uživatel znát pouze dvě věci: návrhový prostor a soubor statických zatížení působících na optimalizovanou součást. V případě rukojeti uvolňovacího mechanismu byl na základě geometrie stávajícího dílu návrhový prostor definován v CAD softwaru. Bezpečně určit statické zatížení na rozdíl od definice návrhového prostoru nelze bez jistých obtíží. Během technického života autosedačky působí na rukojeť celé spektrum dynamických zatížení včetně možných sil při nárazu. Je tedy nutné ekvivalentní statické zatížení odvodit. Pro tým vývojářů Evenflo znamenalo odvození ekvivalentního statického zatížení použití dat získaných z předchozích modelů, zvážení určitých předpokladů a použití zkušeností nabytých během vývoje mnoha modelů.

„Počáteční výsledky získané použitím Inspire ukázaly potenciál snížení hmotnosti a úbytku materiálu o 30 % … Po koncových úpravách finální model dosahoval 25% zlepšení.“

Protože se vývoj nového designu odehrává v CAD softwaru pomocí standardních interních postupů, nejsou kladeny nároky na vysokou přesnost vygenerovaného optimalizačního návrhu. Inspire je pro tento účel vhodným nástrojem, neboť dokáže snadno a rychle generovat optimální rozložení materiálu v závislosti na různých podmínkách zatížení a umožní sledovat účinky zatížení již v rané fázi vývoje produktu.

Počáteční výsledky díky aplikaci nástroje Inspire ukázaly potenciál snížení hmotnosti a úbytku materiálu o 30 %. Výsledky vedle kvantitativních vylepšení přinesly také kvalitativní zlepšení, kterého je dosaženo díky schopnosti pozorovat tok napětí v konstrukci ještě před exportem do CADu. Výsledky softwaru Inspire poskytly výchozí bod pro efektivní komunikaci mezi vývojovými odděleními, čímž byl zajištěn soulad mezi novým designem a funkčností.

evenflo 02

„Počáteční výsledky získané použitím Inspire ukázaly potenciál snížení hmotnosti a úbytku materiálu o 30 % ... Po koncových úpravách finální model dosahoval 25% zlepšení."

Jakmile byl pomocí Inspire určen koncepční návrh, byl v CAD softwaru vytvořen finální design. Následně mohl být vytvořen FDM prototyp pro saňový test.

O společnosti Evenflo

Evenflo Company, a. s., se sídlem v Miamisburg, Ohio, je špičkový výrobce a prodejce produktů pro děti a mladistvé. Evenflo byla založena v roce 1920 a je předním dodavatelem produktů pro: Toys “R” Us, Babies “R” Us, Wal-Mart, Target a K-Mart. Nabídka produktů společnosti pokrývá v kategorii děti a mladiství širokou škálu základních potřeb od autosedaček a dětských cestovních systémů po množství bezpečnostních produktů pro domácnost.

„Z našeho pohledu se jednalo o úspěšný projekt. Po koncových úpravách nový design stále vykazoval 25% úsporu materiálu," řekl Brian Pleiman. „Inspire umožňuje efektivnější spolupráci mezi vývojovými pracovišti a tím jsme schopni dosahovat požadovaných výsledků velice rychle." Díky tomuto se Inspire zásadně podílí na vývoji prezentované součástky.

„solidThinking Inspire poskytuje uživateli informaci o velikosti a rozložení nezbytného množství materiálu, který nesmí být z návrhu odebrán. Díky tomuto jsme schopni dříve porozumět logice nového návrhu a nacházíme tak výchozí bod pro efektivní komunikaci mezi jednotlivými vývojovými skupinami naší společnosti,"dodává Andy Davis. „Práce v Inspire je intuitivní a rychle naučitelná. Díky Inspire jsme získali nový způsob pohledu na konstrukci součástí."

Závěrem

Inspire se ukázal jako schopný nástroj pro realizaci inovativních řešení a obstojí všude, kde je nezbytné rychlé přizpůsobení se funkčním požadavkům. Díky svým schopnostem se solidThinking Inspire trvale uplatňuje ve společnosti Evenflo a nové projekty užívají Inspire od počátku. Aplikace Inspire není omezena pouze na projekty autosedaček, ale je rozšířena i do vývojového procesu ostatních produktů.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit