E LINKX
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

Siemens
SOLIDWORKS
SUSE

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Kam kráčíš, Elektro CAD/CAE?

Autor článku: Zdeněk Potměšil   

Tags: CAE | ECAD | Software

Technodat CAD-CAE250Vývoj Elektro CAD/CAE softwaru stejně jako ostatních projekčních softwarových nástrojů prochází neustálým vývojem. Cílem tohoto článku je v krátkosti informovat čtenáře o přínosu nové CAE platformy Engineering Base (dále také EB) oproti dosavadním klasickým elektro CAE systémům, které jsou na českém a slovenském trhu provozovány desítky let. Na rozdíl od všech dosavadních elektro CAE systémů je nová platforma EB založena na Microsoft komponentech, a to na SQL serveru, grafickém editoru Visio a doplňkovém programovacím jazyku VBA (Visual Basic for Application). Engineering Base je vyvíjen hannoverským vývojovým střediskem AUCOTEC A. G. Jedná se o zkušený softwarehaus, který v elektro CAE prostředí vždy patřil a nadále patří mezi průkopníky nových řešení.

V České a Slovenské republice jsou z produkce AUCOTECu používány stovky licencí systémů ELCAD, RUPLAN a AUCOPLAN. Nové použití Microsoft komponentů a moderní koncepce platformy přináší řadu nových funkcí a přispívá k rychlému zvládnutí jejich obsluhy a úspěšnému celosvětovému šíření.

Otázka zkušeného elektro-projektanta – uživatele CAD nebo elektro CAE systému je celkem zřejmá: Jaký přínos můžeme očekávat od Engineering Base o proti CAE systémům, se kterými pracuji několik let a jsou nadále dodavateli v rámci svých možností zdokonalovány?

Volně definované struktury

U starších elektro CAE systémů je mnohdy nutné při založení projektu definovat pevnou strukturu projektu, kterou již následně nelze měnit. Tzn. druh složek, ze kterých bude nový projekt sestaven (projekt/výkresy/výkres/list). Označení jednotlivých složek se následně přenáší do razítek výkresů, kde se automaticky sestaví celkové označení listu, na které je navázáno generování křížových odkazů.

Nová platforma EB umožňuje tzv. volně definovatelnou strukturu projektu, kterou je možné i v průběhu vytváření projektu podle potřeby měnit při zachování všech souvisejících funkcí.

Je tak umožněno dodatečně provádět např. vzájemné vazby mezi textovými zprávami (návody) a schématy zapojení, sestavami zařízení, atd.

Volně definované atributy

U klasických elektro CAE systémů jsou u každého druhu přístroje pevně dány atributy (popisová pole), s jejichž obsahy následně pracují tzv. generovací automatiky. Ty vytváří doprovodné dokumenty, jako jsou seznamy přístrojů, kabelů, signálů, atd. U nové platformy EB jsou všechny tabulkové seznamy vytvářeny on-line s možností provedení oboustranné změny. Dále se předpokládá, že obsluha vedle těchto tzv. povinných atributů bude potřebovat ještě další, volně definovatelné atributy, kterým se dodatečně určí potřebné funkce.

Volně definované funkčnosti

Většina elektro CAE systémů má pevně daný způsob obsluhy a použití. Nicméně praktický život potřebuje i další pracovní postupy, než určili tvůrci systémů. K takovým změnám je v Engineering Base integrován všeobecně známý programovací jazyk VBA. Pomocí volně definovatelných atributů a tohoto programovacího nástroje je možné operativně vytvářet nová systémová makra. Volným sestavováním programových maker umožňuje vytvoření nových zákaznických funkčností.

Otevřenost vnitřní databáze vůči okolnímu IT prostředí

Technodat CAD-CAE02Nová CAE platforma EB je založena na klasické databázi SQL serveru a již svou koncepcí je tak předurčena k další integraci do dalšího vnitropodnikového IT prostředí. Tato integrace může být provedena formou On-line nebo volnější Off-line, podle aktuálních potřeb uživatele. Vzhledem k tomu, že se jedná o standardní SQL databázi, je převod dat možné provádět oboustranně podle potřeb okolních systémů.

Dostupnost přístrojových databank

V dnešní době poskytují výrobci přístrojů katalogová data v několika datových formátech. Nejčastěji to jsou formáty koncepčně starších elektro CAE systémů (ELCAD, EPLAN, RUPLAN, PC schematic, atd.). I když nemá význam načítat celé řady výrobních programů dodavatelů přístrojů do vnitřní databáze projekčního systému, je v Engineering Base možné vytvořit importní makra pro různé katalogové formáty. Pro nejčastěji používané skládané přístroje jsou na stránkách www.engineeringbase.cz přichystány v českém jazyce symbolové sestavy, popř. je možné o dodání dalších nových sestav požádat.

Jedna databáze pro různé nejen elektrotechnické obory

U klasických CAE systémů jsou softwarové sestavy určeny pro předem dané oblasti – elektro, MaR, fluid, mechanické sestavy, atd. Často jejich sestavy dodavatelé inzerují jako jednu platformu pro všechny obory. U většiny starších řešení se však jedná o off-line spojení více různých samostatných SW aplikací. Nová platforma Engineering Base vzhledem k jednotné SQL databázi přináší kvalitativně nové on-line propojení všech potřebných profesí, a tak je možné krokovat např. mezi procesním inženýrstvím (P&I), oblastí řízení a regulace a s tvorbou detailní elektro-dokumentace s dotažením až do sestav např. kabelových tras.

Další zhodnocení vytvořených projektů

Při databázovém sestavování projektů je zapotřebí vytvořit a po celou dobu projektu udržovat datovou strukturu projektu. Při jejím dodržení se řady opakujících se výkresů generují automaticky s daty, které byly předem definovány ve struktuře projektu. Takto vyhotovený projekt je možné investorovi „odevzdat" jen v grafické verzi (vytisknuté dokumenty) anebo „nabídnout" i ve kvalitativně vyšší verzi v tzv. provozní databázi EB. V tomto případě slouží koncovému uživateli dodaný a doplněný projekt o strojní a stavební část i jako dokumentační systém (PDM). Koncový uživatel tak nemusí investovat další prostředky do IT archívu a nově zakládat strukturu dokumentace. Takto dodanou provozní databázi je vhodné následně propojit s okolním IT prostředím provozovatele (SAP, atd.) a dále tak efektivně využívat v projektu vložené informace pro potřeby zajišťování provozu daného zařízení po celou dobu jeho životnosti.

Nová projekční a dokumentační platforma Engineering Base přináší samozřejmě celou řadu dalších nových pohledů na doposud zaběhlé procesy. Ty ale není možné zde formou krátkého článku představit. Pracovníci společnosti Technodat Elektro, s. r. o., mají dlouholeté zkušenosti s vytvářením databázové dokumentace různých energetických zařízení a jsou připraveni se o tyto zkušenosti se zájemci o uvedenou problematiku formou prezentací nebo osobních konzultací podělit.

Pokud shledáte uvedené informace jako zajímavé, je možné navštívit expozici společnosti Technodat Elektro na mezinárodním elektrotechnickém veletrhu AMPER 2014 nebo si prohlédnout naše stránky www.technodat.cz/elektro a následně nás kontaktovat.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit