Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Bezplatné studentské licence pro nový školní rok

Autor článku: Arkance Systems CZ   
Pátek, 20 Srpen 2021 00:12

Tags: Arkance Systems | Autodesk | EDU | Školní licence | Vzdělávání

Arkance-skolni licence-2134Na­stu­pu­je­te na tech­nic­kou vy­so­kou nebo střed­ní školu? Stáh­ně­te si nové verze li­bo­vol­ných pro­duk­tů Au­to­de­s­ku či Ar­kan­ce Sys­tems. Pro­ces udě­lo­vá­ní bez­plat­ných stu­dent­ských li­cen­cí Au­to­de­sk se pro nový škol­ní rok zjed­no­du­ší. Vy­u­ču­jí­cí na ško­lách budou moci sami při­dě­lo­vat stu­den­tům in­di­vi­du­ál­ní li­cen­ce pro in­sta­la­ci až na 3 po­čí­ta­čích (ze sady 125 li­cen­cí od kaž­dé­ho pro­duk­tu).

Viz video a viz EDU licence.

 

 


Mohlo by vás zajímat: