Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Ohlédnutí za třetím ročníkem konference NEXT 3D

Autor článku: Tomáš Vít   
Pondělí, 10 Červen 2024 15:57

Třetí ročník oblí­be­né kon­fe­ren­ce NEXT 3D se usku­teč­nil na konci květ­na v Hum­pol­ci a opět při­lá­kal stov­ku od­bor­ní­ků z ob­las­ti adi­tiv­ní vý­ro­by z Česka i okolí. Od­bor­né set­ká­ní za­mě­ře­né na nej­no­věj­ší tren­dy a ino­va­ce adi­tiv­ní vý­ro­by v prů­mys­lu po­skyt­lo jedi­neč­nou pří­le­ži­tost pro net­work­ing a sdí­le­ní zku­še­nos­tí mezi pro­fe­sio­ná­ly a fir­ma­mi, které hle­da­jí nové cesty k op­ti­ma­li­za­ci svých vý­rob­ních pro­ce­sů a které po­tře­bu­jí při­ná­šet lépe při­způ­so­be­né vý­rob­ky dřív na trh.

Celodenní program byl i letos nabitý přednáškami od předních expertů v oboru. Po slavnostním zahájení Tomášem Soókym za pořádající společnost 3Dwiser se v úvodu známý český ekonom Miroslav Zámečník věnoval právě ekonomické situaci (nejen) českého průmyslu. Zdůraznil mj. potřebu snížení nákladů a zvýšení efektivity výroby. Matthias Schulze z německého institutu Fraunhofer IWU přivezl cenné zkušenosti výzkumníků s velkoobjemovou aditivní výrobou, která je horkým trendem posledních cca dvou let.


O zkušenosti přímo z výzkumu a vývoje technologií velkoobjemového 3D tisku se podělil zahraniční host Matthias Schulze, vedoucí oddělení aditivní výroby z německého institutu Fraunhofer IWU.

Filip Šolc z FT Automation představil názorné aplikace 3D tisku odolných kompozitů v oblasti robotiky a automatizace pro automobilový průmysl. Jakub Cvilinek publikum velmi zaujal s ukázkou, jak dramaticky zlevňuje farma 3D tiskáren výrobu forem a vložek pro výrobu žáruvzdorných dílců, zatímco Ivo Sedlář se zaměřil na využití práškové technologie (SLS) v automobilovém průmyslu, zejména z pohledu špičkového vývojového centra VALEO ADAS působícího v Praze.


Peníze jsou až na první místě, proto i konferenci o aditivní výrobě zahájilo téma ekonomické. Na kondici českého trhu jsme se podívali s předním ekonomem Miroslavem Zámečníkem.

Pavel Mazurek, specialista výzkumu a vývoje v GHH-BONATRANS Group, vtipně provedl publikum využitím 3D tisku ve výrobě železničních dvojkolí. Na konkrétním příkladu ukázal, že se investice do profesionální SLS tiskárny může vrátit během pouhých několika dnů. Radovan Škorpil, vedoucí oddělení kvality ve firmě Josef Škrkoň - Techplast, se společně s kolegou Janem Saňákem zaměřili na obrovské přínosy metrologického 3D skenování při kontrole kvality plastových výlisků.


V přísálí si tradičně přišli na své milovníci novinek z oblasti 3D tiskáren, 3D skenerů, materiálů i zajímavých výtisků z praxe. Svou premiéru zde měly nové generace 3D tiskových etalonů ve svých kategoriích: UltiMaker Factor 4 (3D tisk ze strun) či Formlabs Form 4 (3D tisk z pryskyřic).

Intenzivní výměna zkušeností v sále i přísálí

Vedle přednášek byly pro účastníky připraveny také praktické ukázky a výstavka nejnovějších 3D technologií. Návštěvníci si mohli prohlédnout třeba výstavní premiéru 3D tiskáren UltiMaker Factor 4 či Formlabs Form 4, ukázkové výtisky z praxe či přesné 3D skenování v akci. Mohli se seznámit s novými materiály a diskutovat s vystavovateli o možnostech implementace těchto technologií ve svých podnicích.

Panelová diskuse, která následovala po přednáškách, nabídla prostor pro hlubší diskusi o výzvách a budoucnosti 3D tisku. Účastníci měli příležitost klást otázky a získat odpovědi přímo od odborníků, což vedlo k mnoha zajímavým dotazům a výměně názorů ještě dlouho po skončení programu.

Konferenci tradičně zakončila tombola s hlavní výhrou v podobě stolní 3D tiskárny UltiMaker. Závěr přispěl k uvolněné atmosféře a umožnil účastníkům navázat další kontakty při neformálních rozhovorech.


Závěrečná panelová diskuse přinesla možnost zeptat se všech řečníků na jejich zkušenosti i výhled do budoucna. Mluvilo se tak o 3D tisku na Marsu i o možnostech aditivní výroby při budoucí obnově válkou zpustošené Ukrajiny.

Bez 3D tisku už se české firmy neobejdou

Konference NEXT 3D opět prokázala, že 3D tisk má obrovský potenciál v různých průmyslových odvětvích a je nezbytný pro udržení konkurenceschopnosti na současném trhu. Účastníci odcházeli s novými poznatky, inspirací – a především s kontakty, které jim pomohou dále rozvíjet jejich projekty a inovace s využitím aditivní výroby.

Setkání NEXT 3D, které zmiňuje dokonce i respektovaná celosvětová analýza aditivní výroby Wohlers Report, se stalo důležitou platformou pro všechny, kteří se zajímají o budoucnost výroby a chtějí být u změn, které 3D tisk přináší. Díky své oblíbenosti se nakonec opakovaně koná nejen u nás, ale letos podruhé i v maďarské Budapešti. Pozitivní ohlas na místě i na soc. sítích navíc motivuje pořadatele k uskutečnění dalšího ročníku. Předem se na něj těšíme.

Časopis IT Systems a portál CAD.cz jsou tradičními mediálními partnery konference NEXT 3D.


Mohlo by vás zajímat: