SolidWorks 2021
E LINKX
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

NICOM
ZWsoft
Arrow

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Postřehy z veletrhu Euromold 2007

V neměckém Franfurktu se již po čtrnácté konal veletrh strojírenských technologií Euromold a šestý ročník Turntec. Tyto již tradiční výstavy se každoročně konají začátkem prosince v několika halách franfurktského výstaviště. Letos se Euromold a Turntec konal ve dnech 5 do 8 prosince. Kromě stánků firem z oblasti vývoje a výroby forem, lisovacího nářadí, dílů, prototypů, dodavatelů strojů, nářadí a materiálů jsou zde i speciální workshopy a semináře na různá blízká témata. Jelikož se jedná převážně o „evropský“ veletrh, tak nás nepřekvapí, že zde najdeme několik firem z Česka nebo Slovenska.

Stroje a software

Náplň veletrhu je různorodá, najdete zde však téměř vše co se týká konstrukce a výroby forem a lisovacích nástrojů. Hlavní hráči na trhu s materiály jako Acelor Mittal, Buderus, Udeholm, US Steel apod. zde představovali jak své tradiční a osvědčené materiály, tak nové progresivní typy materiálů. Němečtí, ale i zahraniční výrobci obráběcích strojů zde prezentovali poslední novinky ve svém oboru. Velké expozice měli firmy Gildemeiser (DMG), F. Zimermann, Auerbach, Bermaq, Cincinati, Dörries Sharman technologie (Droop + Rein), Geiss, Haas, Hermle, Huron, Jobs, Maka, Röders a další.
Firma Iscar předváděla šou kvarteta půvabných houslistek, které lákaly na novinky. Také ostatní výrobci nástrojů a držáků jako Pokolm, YG, Hitachi, Walter, … předváděli poslední novinky ze svých sortimentů. Například elektronický katalog firmy Pokolm se letos rozšířil o export do dalších CAM systémů. Po Tebisu je doplněn  WorkNC a MasterCAM.
CAD systémy byly k vidění zejména v hale 6, ale i v dalších halách měli velcí hráči své stánky. Na mnoha místech bylo možné se setkat s produkty Autodesku, PTC, Siemens PLM, Think3, Dasault Systémes. Oproti tomu v hale 8 se návštěvníci veletrhu mohli setkat s většinou CAM systémů, které jsou na trhu. Velké expozice měly firmy Sescoi, Tebis, Openmind, Delcam, Dasault Systémes (Catia i SolidCAM), Visi, EdgeCAM, ale i ostatní CAMy nezapadly. Například Sescoi předváděl G3, což je další verze WorkNC. Novinou v G3 je nové a zcela přepracované uživatelské rozhraní, které je mnohem intuitivnější. Mnohem se zlepšila integrace CAD funkcí, přičemž nyní jsou dostupné přímo z CAMu bez nutnosti přecházet do CADu. Také se uživatelé dočkali přepracování mnoha obráběcích strategií, jenž jsou nyní výkonnější. Zajímavá je také detekce a vizualizace kolizí nástroje a držáku s obrobkem, která více napomáhá k pochopení problému. Tebis například prezentoval nový modul propojení s digitalizačními systémy fy. Faro. Velice zajímavé bylo také propojení zařízení fy Zoller, které kontroluje ustavení a tvar nástroje a porovnává jej s knihovnou nástrojů v Tebisu. Další novinkou je modul optimalizace ploch, který může zpracovávat plochy třídy A. Tento modul úzce navazuje na RSC – modul rychlé tvorby ploch z digitalizovaných dat.

Zajímavosti, rapid prototyping a digitalizace

Několik posledních let je možné pozorovat nárůst zařízení, ale i nabídky služeb v oblasti rapid prototyping a digitalizace. V oblasti rapid prototypingu se můžeme setkat se všemi hlavními metodami výroby modelů. Firma 3D systems nabízí zařízení pro metody SL a SLS, společnost EOS (metoda SLS), Stratasys (FDM), Objet, Z corp. Například Stratasys představil nový stroj řady FDM 900mc, který disponuje velkým stavebním prostorem 914x910x914 mm. Kromě výrobců strojů pro rapid prototyping bylo možné navštívit stánky několika konstrukčních kanceláří, které nabízejí služby jejímiž výstupy jsou právě fyzické prototypy.

Oblast výroby hotových výrobků buď formou spékání kovových prášků (SLS) nebo téměř „kancelářskými“ linkami na odlévání do keramických nebo sádrových forem. Jedním z výrobců je například Shultheiss či MK technology. Před několika lety takovýchto zařízení bylo k vidění více, ale postupem času se ukázalo, že výrobní náklady na jeden prototyp jsou vysoké oproti předpokládané tržní ceně. Přesto tento směr je nadále progresivní a pokračuje vývoj nových ekonomičtějších metod a zařízení. Odlévanými kovy jsou především lehčeji tavitelné slitiny a barevné kovy, z nich nejčastěji se objevuje hliník. Velice zajímavá byla koncepce firmy MK Technology, která řeší produkci keramický forem metody vytavitelného vosku. Linka zahrnuje část vytváření vlastní keramické skořepiny – robotické namáčení rámečků s voskovými modely do speciální keramiky a posypávání inertním materiálem s následným sušením. Výhodou takovéto linky je výrazné zkrácení výroby skořepiny oproti tradičním metodami sušení.
Digitalizace je dlouhodobým evergreenem. Najdete zde téměř všechny známé metody digitalizace, přičemž převažují optické metody – laserem nebo světlem. Velké množství bylo malých zařízení vhodných pro digitalizaci drobných předmětů, jako jsou například šperky nebo dentální náhrady. Mezi takovéto skenery můžeme zařadit Activity 101 firmy SmartOptics. Udávaná přesnost je 20 mikrometrů a pracovním prostorem o průměru 100 mm a výšce 30 mm. Systém je doplněn speciálním softwarem, který je navržen pro potřeby dentálních pracovišť. Z menších zařízení to byl např. RevScan (dříve známé jako Handyscan 3D), který u nás již loni prezentovala společnost SolidVision. Naopak univerzální optické skenery byly k vidění na mnoha stáncích. Z novinek lze uvést Range 7 firmy Minolta, který udává přesnost ±30 μm při nejmenším skenovaném objemu 80x100x55 mm. Mezi stálice patří zařízení firem Breuckmann, Steinbichler, Leica a GOM. Výrobky posledně jmenované firmy byly také k vidění i například i na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu na stánku firmy MCAE Systems. I zde byla k vidění novinka Atos III.
Na stánku firmy Steinbichler Optotechnik byl k vidění jednokamerový systém Comet 5 ve verzi s 11 M pixelovou CCD kamerou. Z méně známých zařízení lze zmínit např. Systém Kolibi od IVB 3D Jena, který byl vyvinut ve spolupráci s Fraunhoferovým institutem.
Z tradičně dotykových zařízení pro digitalizaci se bylo možné často setkávat s výrobky firmy Faro. Některá digitalizační ramena byla osazena laserovými digitalizačními hlavicemi, poskytujícími rychlejší skenování a vyšší komfort, než dotykové hroty. Podobnou digitalizační hlavicí Microscan 3D byl osazen malý mechanický digitizér Microscribe.

K digitalizačním systémům patří i software na zpracování mračen bodů do optimalizovaných polygonálních sítí a rekonstrukce ploch. Kromě vlastních systémů nabízených výrobci skenerů jsou to i obecná řešení jako např. Software Polyworks, Geomagics, Materialise, Tebis, Catia apod. Zajímavou novinkou je modul XXX pro Rhinoceros, který právě dovoluje vytvářet plochy z polygonálního modelu.

Národní účast

Veletrhu se opakovaně účastní české nebo slovenské firmy, které hledají další zákazníky. Mnoho z uvedených firem patří mezi pravidelné účastníky, jiné se zúčastňují nepravidelně nebo poprvé. Nejvíce vystavujících je z okruhu konstrukce, výroby vstřikovacích forem a lisování plastů. Firmy jako Advanced Plastics, Alfaplastik, Formplast Purkert, Isolit-Bravo a Linaset dodávají formy a výlisky pro automobilky či jejich dodavatele, nebo do oblasti spotřebního průmyslu. Formy Tachov, Tirad a Ronas se zaměřují pouze na výrobu forem, navíc Ronas vyvíjí nástroje pro střih, lisování a ohýbání plechů, zejména pro elektrotechnický průmysl. Společnost Fimes naopak produkuje přesné odlitky z hliníku, barevných kovů nebo oceli. Také vyvíjí a vyrábí formy různých typů a licí kokily. Naopak společnost Swell je konstrukční kanceláří v oblasti automobilového průmyslu. Vyvíjí jak plechové a plastové díly, tak nástroje pro lisování plechů. Provádějí také výpočtové simulace, pevnostní analýzy, bariérové zkoušky, simulace tváření a prototypovou výrobu.
Výrobce strojů zastoupila jediná firma, a to Sahos, která vyvíjí a vyrábí frézovací centra pro obrábění dřeva a nábytku.

Doprovodné akce, semináře

Několik let po sobě se můžeme setkávat s prezentací firem a škol v oblasti průmyslového designu a užitého umění, simulace či virtuální realitou. Těmto akcím jsou tradičně vyhrazeny haly 5.1 a 6.1. V každém ročníku se však objevují úzce zaměřené oblasti, například letos to byla medicínská technika, materiály či pracovní trh pro odborníky.
Jednotlivé sekce doprovodného programu mají kromě stánků i přednáškovou místnost. Zde prezentovali odborníci z firem, univerzit a profesních sdružení aktuální trendy. Všechny přednášky byly přibližně půlhodinové a probíhaly od středy do pátku. Jejich obsah je zaměřen tak, aby zaujal zejména manažery, ale i odbornou veřejnost. V zákulisí bylo mnoho prostoru na doplňující diskuze na přednášená témata.
Jedna přednášková místnost byla určena vystavovatelům, kde mohli prezentovat své produkty širokému publiku. Přednášky byly sestaveny do jednotlivých bloků např. obrábění, digitalizace, rapid prototyping, konstrukce a vývoje. Na druhou stranu odborněji zaměřené přednášky zazněly na jednotlivých fórech z úst univerzitních vývojových pracovníků nebo specialistů konstrukčních kanceláří.
Fórum designu a konstrukce mělo mnoho témat. Design byl probírán ze všech stran – trhu, metod designu, obchodu. Zajímavé téma byl sport a luxusní design. Oblast konstrukce se v přednáškách zabývala jakostí, vývojem nářadí (lisovací, tvářecí, formy,…). Velkým tématem byl rapid prototyping, který byl hojně zastoupen na mnoha stáncích vlastního veletrhu. Reverzní inženýrství, digitalizace, obrábění, akustika (hluk) v konstrukci, materiál a ekologie byly nosnými body mnoha dalších přednášek tohoto fóra.
Základem všech výrobků je materiál, proto se v doprovodné části objevila sekce o materiálu. Každý předmět kolem nás je vyroben nějakého materiálu. Databanky materiálů pomáhají při výběru materiálu podle různých kritérií, ale také jsou zdrojem informací pro různé typy simulací. Efektivní používání materiálu a hledání cenových výhod byl další blok přednášek fóra o materiálech. Oblast kompozitních materiálů, materiálů vhodných pro lisování a výrobu lisovacích nástrojů byla přednášena mnoha přednášejícími. Velice zajímavou oblastí bylo využití a rizika nanotechnologií, které se čím dál častěji dostávají do popředí zájmu. Vedle toho rapid prototyping a rapid manufacturing je již jistou stálicí v tomto směru.

Seminář Forum Simulation reaguje na zvýšenou poptávku po simulacích, výpočtech a testech. V jednotlivých přednáškách se specialisté z oblasti produkce forem zabývali celým vývojovým procesem z pohledu simulací, optimalizací a výpočtu životnosti. Strukturální analýzy a optimalizace jsou čím dál častěji využívány v návrhu dílů, což ukázalo několik příspěvků. Stejně tak simulace tváření, tažení a vstřikování byly zmiňovány v mnoha přednáškách. Naopak statistické analýzy, které pomáhají nalézt „robustní řešení“ vhodné pro sériovou výrobu, jsou využívány méně často, ale mohou uspořit významné částky.
O virtuální realitě se psalo již více než před deseti lety, kdy zažívala velký boom. Po době relativního klidu se s ní častěji setkáváme ve formě realistické simulace v procesu vývoje, virtuální konstrukci, vizualizace výrobního procesu a virtuální plánování výroby, což byla hlavní témata fóra Virtuální realita. Na mnoha stáncích byly k vidění zejména systémy pro 3D projekci a další zařízení vhodné pro virtuální simulace. Ve stejném duchu se nesly jednotlivé přednášky, které bylo možné shlédnout po celou dobu trvání veletrhu.