E LINKX
Siemens
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

NICOM

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Technology Training Center rok poté

Tags: CNC

Narazíte-li na libovolnou firmu, od garážové velikosti až po nadnárodní koncern, zjistíte že její základní problém se točí okolo nedostatku kvalifikovaných pracovních sil, v našem případě obsluh CNC strojů. Výkonné CAD/CAM programy a supervýkonná víceosá centra jsou všude k dostání a částečně tento problém pomáhají řešit. Kvalifikovaných lidí, kteří vědí, co s tím, je ale stále málo. Společnost SolidVision, s.r.o. se pokusila nalézt odpověď pro kvalifikaci pracovníků na moderních víceosých CNC centrech otevřením speciálního školicího střediska Technology Training Center v Brně. Tímto odvážným investičním krokem vyšla vstříc poptávce po integrovaném, vysoce kvalifikovaném školení pracovníků CNC výrobní sféry. Jak si TTC vedlo ve svém prvním roce působení je obsahem následujícího článku.

Rozhodnutí společnosti SolidVision o založení Technologického střediska bylo strategickým rozhodnutím, které mělo jasně ukázat jaká je filozofie společnosti a jejího přístupu k zákazníkům. Bylo více než zřejmé, že v době, kdy strojírenství hledá řešení pro vyřešení nedostatku pracovních sil, kdy se CNC obrábění potýká s produktivitou a konkurencí levného východu, bude takovéto středisko nezbytným prostředkem pro skutečnou praktickou podporu zákazníků. Telefonická call-centra svou úlohu sice neztrácejí a asi ani neztratí, jak ale po telefonu vyřešit upnutí komplikovaného dílu? Byli jsme přesvědčeni, že takovéto centrum pomůže našim zákazníkům více, než cokoli jiného, a neodradil nás ani fakt, že takováto investice má velice daleko ke zlatokopectví, její návratnost je totiž velmi dlouhodobá. Společnost SolidVision se ale právě snaží budovat dlouhodobé vztahy se svými zákazníky a proto námitka okamžitých nákladů byla méně důležitá. Jaké jsou tedy zkušenosti s provozem TTC po necelém roce po založení? Jaká byla odezva zákazníků a co dnes můžeme s odstupem nabídnout, co jsme naopak revidovali?

Volba obráběcího stroje

Sázka na sice ne právě levný, ale zato špičkový stroj Hermle C20U, se ukázala jako správný tip. Z hlediska výuky pětiosé kinematiky je pravoúhlé uspořádání velice výhodné, snadno pochopitelné, nezákeřné. Stroj reprezentuje současné standardní až nadstandardní řešení, které si mnoho zákazníků přeje, a dobře se na něm prezentují a školí jednotlivé kapitoly dané problematiky. Servis funguje rychle a bezproblémově. Stroj svou úlohu etalonu plní na jedničku a i když někteří zákazníci používají jiné pětiosé stroje, přechod jim nečiní žádné potíže.

Zaměření kurzů

V kurzech jsme se, pochopitelně, zaměřili především na kurzy víceosého frézování. Tyto kurzy mají v současné době největší opodstatnění a je o ně velký zájem. Firmy, jejichž programátoři mají k dispozici víceosé CNC stroje, si jsou vědomy ceny těchto strojů a jejich strojového času. Jestliže udělám jen docela málo pro urychlení práce, přínos je překvapivě velký. Navíc nikdo nemá chuť riskovat drahý stroj na „samovýuku“ jeho obsluhy. Proto vznikl kurz víceosého frézování, kde jsou probírány mimo jiné důležité položky související s procesem výroby, jako upínání vysokovýkonného nářadí, zvláštnosti upínání na víceosých centrech, organizace pracoviště, kontrola nářadí (laser) nebo zaměření kusu sondou. Dále pak, samozřejmě, praktické obrábění cvičných dílů, jednak indexovaným pětiosým frézováním, jednak souvislými funkcemi. Teoretická část je názorně podložena relativně jednoduchým modelem autíčka, na kterém jsou postupně uplatňovány různé přístupy (nástroj kolmo k ploše, skloněný nástroj, …) a různé strategie a výsledky jsou okamžitě prakticky vyhodnocovány a sledovány na povrchu dílu. Další dvě úlohy jsou již samostatnější a konkrétnější. Obrábění bokem frézy se v praxi vyskytuje velice často, k jeho procvičení se používá model vačky. Obrábění turbínové lopatky je rovněž typické, procvičí se na něm celá řada úloh využitelných i na dalších dílech. Celý týden je velice intenzivní, úlohy je potřeba vysvětlit, naprogramovat, lektor je komentuje, opravuje, vysvětluje a hlavně kontroluje – věřte že kontrola na simulátoru stroje je pro nás stejně důležitá, jako pro kohokoliv jiného, také si nechceme nabourat stroj. To vše je ovšem vynikající škola praxe. Programy, které následně běží na stroji, jsou vlastní programy absolventů kurzu, s jejich invencí, případně chybami a více či méně dokonalým povrchem.

Zvyšování kvalifikace

Tyto kurzy již oslovily řadu zákazníků a setkaly se jednoznačně s pozitivním hodnocením. Naše zařízení však našlo svůj účel ještě v dalších oblastech – samozřejmě především ve vnitřním školení. To, co zákazník postřehne jen zprostředkovaně, ale co je jednoznačně přínosem našeho střediska, je zvyšování kvalifikace našich techniků a řešení praktických problémů zákazníků. To nás – jak doufáme – nese dále od vykreslování krásných drah na monitoru a udržuje ve stavu odborně způsobilém pro náročné zákazníky. Stejnou příležitost dostali – a využili – čeští a slovenští prodejci software SolidCAM, čímž jejich technická zdatnost a schopnost dobře posloužit zákazníkům vzrostla.

Podobně, jak se ukázalo, uvažuje i řada našich kolegů v zahraničí. Bez přehánění můžeme konstatovat, že víceosé frézování se k nám do TTC jezdí učit technici SolidCAMu z celého světa. Týdenní kurz zde absolvovali nebo se registrovali na některý z letních termínů technici z USA, Izraele, Německa, Itálie, Dánska, Anglie, Švédska a z dalších zemí. TTC se tak stalo významným centrem pro mezinárodní školení.

Pestrost kurzů

Postupně přišla řada i na další typy kurzů. Na pořadu dne jsou kurzy tvarového frézování, které se prakticky a do hloubky zabývají problematikou obrábění forem a jiných složitých tvarů. V běhu je i kurz rekvalifikační, který slouží jako úvod pro nové zájemce o práci ve strojírenství a práci na CNC strojích. V neposlední řadě pak kurz manažerský, který má pomoci řídícím pracovníkům v přehledu o práci ve výrobních provozech.

K pestrosti práce přispěla konstrukce a výroba formy pro PET láhev firmy SolidVision, kterou jsme uplatnili na veletrhu MSV 2007 jako marketingový předmět – docela pěkná lahvička, která nám posloužila i jako praktické konstrukční a technologické cvičení. Při programování a výrobě bylo využito hodně z funkcí pětiosého frézování – i když se jinak jedná o klasickou, nekomplikovanou formu, ale to kvůli produktivitě.

První rok je za námi

První rok byl tedy velmi zajímavý, tvůrčí a dá se říci že i úspěšný. TTC nastartovalo do správného směru, pomohlo k dalšímu kreditu společnosti a také významně navýšilo možnosti podpory dodávanému produktu, integrovanému CAM systému SolidCAM. Věříme , že o kurzy bude nadále značný zájem a naše úsilí přispěje k uspokojení potřeb kovoobráběcích firem, ať už kvalitní podporou jejich projektů, nebo zvyšováním kvalifikace jejich personálu. Projekt Technology Training center je nekončící příběh, který se stále vyvíjí dále.

Autor pracuje ve společnosti SolidVision.

 


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit