E LINKX
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

NICOM
Siemens

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Spolupráce technických škol s průmyslem

Institut celoživotního vzdělávání Vysoké učení technické v Brně (ICV VUT v Brně)

Téma spolupráce škol s podniky a dalšími institucemi z praxe a rozšíření prostupnosti terciárního vzdělávání je aktuální zejména v tomto období, kdy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, řídicí orgán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí individuálních projektů o finanční podporu z OP VK.

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně považuje pro další rozvoj znalostní ekonomiky spolupráci škol s podniky za klíčovou a i v dalších projektech pro období 2007-2013 chce navázat na výsledky realizovaných projektů a společně s partnery se ucházet o projekty s tímto tématem.

Vysoké školy a průmyslová praxe

Institut celoživotního vzdělávání Vysokého učení technického v Brně byl v letech 2006- 2007 partnerem projektu  „Příprava řídicích pracovníků vysokých škol na spolupráci s průmyslovou praxí“, jehož předkladatelem byl Svaz průmyslu a dopravy ČR, koordinačním centrem a partnerem pak Institut svazu průmyslu ČR. Dlouhodobým cílem projektu je vytvoření systémového prostředí pro další efektivní spolupráci mezi technicky zaměřenými vysokými školami a průmyslovými podniky.  Spolupráce univerzit a průmyslu se v rámci FPVŠ (Fóra průmyslu a vysokých škol) i díky realizaci tohoto projektu prohlubuje, konkrétní aktivity najdete na portálu http://www.fpvs.cz.

Vzhledem k tomu, že Vysoké učení technické je dlouhodobě aktivní v celoživotním vzdělávání a dalším vzdělávání pedagogických pracovníků v digitálních technologiích, realizoval Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně ESF projekt „Další vzdělávání učitelů a pedagogických pracovníků technických středních škol za účelem spolupráce s průmyslem“.

Střední školy a průmyslová praxe

Záměrem projektu je prohloubit spolupráci středních technických škol s průmyslovými podniky s cílem zkvalitnit školní vzdělávací programy a vzájemnou systémovou spolupráci. Koncept je založen na potřebě profilovat školy ve vertikálním směru, tj. jako partnery pro daný průmyslový obor – strojírenství, stavebnictví, architekturu, infrastrukturu, multimédia atp. Projekt byl nominován oddělením strategického rozvoje Odboru regionálního rozvoje Krajským úřadem Jihomoravského kraj do soutěže „Dobrá rada nad zlato“ jako přínosný a zajímavý pro rozvoj lidí.

Autodesk Academia Program

Jednou z cílových skupin projektů realizovaných na ICV VUT v Brně jsou učitelé škol zapojených v Autodesk Academia Programu. Autodesk Academia Program je forma spolupráce vedoucí softwarové společnosti v oblasti návrhu, správy a sdílení digitálních dat s akademickou sférou.  Vysoké učení technické v Brně je jednou ze strategických partnerských universit v České republice a inovace školních vzdělávacích programů zejména na technických školách v digitálních technologiích je naší prioritou.

Podívejme se na některé připravované aktivity a záměry, které ICV VUT v Brně plánuje pro další vytváření partnerství pro inovace.

Připravované aktivity

Autodesk Academia Fórum 2008

Autodesk Academia Fórum je výroční konferencí, letos již osmý ročník se uskuteční 20. až 21. listopadu opět v Praze, tentokrát v kongresovém sálu Masarykovy koleje ČVUT. Klíčovým tématem je spolupráce vysokých škola a středních škol a také spolupráce škol s průmyslem.

Registrace firem na portál Spolupráce s technickými školami

Dlouhodobě existuje zvýšená poptávka po absolventech technických škol. V mnoha formách jsou prezentována volná místa (na VUT v Brně probíhají dny otevřených dveří, presentace personálních agentur, prezentace a workshopy pro studenty, veletrhy pracovních příležitostí, spolupracujeme se studentskými organizacemi a spolky).

Každá firma mající zájem o designéry, konstruktéry, projektanty, výpočtáře, technology atp., zejména v oborech strojírenství, stavebnictví a architektura, infrastruktura a GIS, multimédia a zábava, má možnost se zaregistrovat na uvedeném portálu a po ověření vkládat pracovní pozice (stáže atp.). Po vložení záznamu pracovních pozicí je nabídka zveřejněna na portálu (dosud bezplatně) a zaregistrovaní studenti dostanou e-mailem informaci o vložené nabídce.

Prezentace studentských prací

Studenti škol v Autodesk Academia Programu mají možnost na portálu prezentovat výsledky svých projektů (semestrálních prací, ročníkových prací, diplomových prací atp.). Vybraný pedagog z vlastní školy pak projekt ohodnotí, v případě výborného hodnocení je projekt na webu publikován a student má právo získat celosvětově platný certifikát Autodesk Certificate of Completion  (na daný produkt a verzi softwaru od fy  Autodesk).  Certifikátem studenti prokazují znalosti a dovednosti, jsou žádáni zaměstnavateli pro své schopnosti tvořivě používat moderní technologie a mj. získávají další podporu při svém profesním a kariérním růstu.

Repositář výukových materiálů pro technické školství

Na základě současných změn v koncepci vzdělávání MŠMT a koncepce programu Celoživotního učení v rámci Evropské unie je nezbytné i v technickém vzdělávání na středních a vysokých školách začít novou koncepci tvorby výukových materiálů. Rámcové vzdělávací programy jsou základním prvkem právě začínající kurikulární reformy. Představují státem stanovené minimum, podle něhož si školy mají do dvou let připravit svůj školní vzdělávací program, který bude jedinečný a bude nejlépe vyhovovat škole i požadavkům regionu.

Vytvářené úložiště výukových materiálů bude sdílené a přístupné odborné technické školské i komerční veřejnosti, bude se jednat o otevřený, modifikovatelný, rozšiřitelný, systém vzdělávacích kurikulí pro školy i komerční firmy s návazností na evropská úložiště (resp. portály řešení, 3D objektů, katalogy atp.). Projekt bude v souladu s koncepcí národních a evropských projektů, jako např. MELT, Calibrate, Celebrate atd. Povede k tvorbě takových výukových materiálů, které budou sloužit nejen pro denní prezenční studium, ale také pro večerní, dálkovou, kombinovanou a distanční formu vzdělávání s možností vzdělávání dospělých v rámci celoživotního učení.

Výzva ke spolupráci

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně je moderní, dynamická, projektově orientovaná instituce s odborným lektorským zázemím z mnoha dalších spolupracujících organizací. Společně se nadále chceme podílet na propagaci technického studia, rozvoji celoživotního učení a implementací inovačních myšlenek do praxe.

Pokud i Vy chcete přispět k rozvoji technického školství, rádi s Vámi prodiskutujeme Vaše náměty. Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Autor Ing. Vlastimil Bejček, CSc.
pracuje v Institutu celoživotního vzdělávání
na Vysokém učení technickém v Brně.
e-mail: bejcek@lli.vutbr.cz
http://www.lli.vutbr.cz

 


 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit