Sophos - promo akce na zabezpečení koncových bodů
Minerva
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

NICOM
Bim.Point

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Jak se školí CAD systémy?

Tags: CAD

Stále složitější a propracovanější produkty vyžadují neustále nové postupy při jejich navrhování a to vše klade nové a nové nároky na konstruktéry. Je to vlastně nikdy nekončící vzdělávací proces, který vyžaduje neustálý „přísun“ nových znalostí. A jak takové CAD školení vlastně vypadá? Ukažme si to na konkrétním případu firmy DYTRON, která je certifikovaným školicím partnerem pro produkty CATIA od společnosti Dassault Systèmes.

Základem celého procesu je to, že veškeré školicí činnosti provádí tým zkušených a certifikovaných lektorů s dlouholetými zkušenostmi z praxe. Školení probíhá v příjemném prostředí učebny vybavené špičkovými pracovními stanicemi na 64bitových systémech.

Speciální školicí metodiky

Školí se dle speciálních metodik Dassault Systèmes zaměřených na to, aby byli účastníci schopni ihned po ukončení školení sednout k pracovní stanici a začít s daným produktem pracovat. Dřívější metodika školení CATIA byla zaměřena na školení jednotlivých funkcí. V současné době je funkčnost CATIA natolik rozsáhlá, že tato metoda přestala být efektivní. Jednotlivé funkce se během školení nestíhaly efektivně probrat. Účastníci školení byli postupně zahlceni informacemi, unikala podstata školení a schopnost samostatné činnosti po zaškolení.

Podle nové metodiky jsou kurzy sestaveny na úlohovém přístupu ke školení s důrazem na postupy k dokončení částečných úloh a činností. Použitím případových studií ilustrujících tyto procesy se účastníci školení učí potřebné příkazy, volby a menu v kontextu těchto úloh.

Kurz CATIA má pevně stanovené osnovy dle metodicky zpracovaných materiálů společnosti Dassault Systèmes . Ty jsou nedílnou součástí kurzu a každý účastník obdrží v tištěné podobě kompletní dokumentaci k oběma týdnům školení CATIA. Školicí materiály jsou v českém, částečně ve slovenském jazyce. Účastníci školení během kurzu aktivně pracují se školicím materiálem a mohou si do něj dělat poznámky dle vlastního uvážení. Rozsah tištěných materiálů je více než 2100 stran. Spolu s tištěnou verzí školicího materiálu jsou dodávána také potřebná data ke cvičením na CD nosiči.

Lektoři, kteří provádějí školení, se specializují pouze na CATIA a související produkty. Ke studentům přistupují individuálně a přátelsky nejen proto, aby si odvezli vědomosti, ale hlavně proto, aby byl položen základ budoucí úspěšné spolupráci přinášející oběma stranám užitek.

Základní kurz

Během základního kurzu se studenti naučí ovládat CATIA jednak pomocí myši a klávesnice, stejně tak jako mají možnost si vyzkoušet speciální polohovací zařízení určené pro druhou ruku umožňující mnohonásobně efektivněji provádět manipulaci s modely v prostoru. A to je teprve začátek. Mohou se dále těšit na to, že budou umět vytvářet objemová a plošná tělesa, z nich pak skládat sestavy a to vše přenést do 2D ve formě výkresů. K tomu všemu nahlédnou i do oblasti tvorby matematických vztahů a inteligentního modelování, kde si osvojí principy fungování, díky nimž jsou pak schopni případného efektivního samostudia. Nedílnou součástí základního školení je také tvorba katalogů jakožto nástrojů napomáhajících odbourat rutinní konstrukční činnosti a tím dále šetřit čas.

Do školení jsou také v rámci individuálního přístupu ke studentům bohatě aplikovány praktické zkušenosti lektorů, které nemohou být obsaženy v sebelepším obecném manuálu. Ty jsou šité zpravidla přímo na míru oblasti, ve které budou studenti konkrétní společnosti posléze praktikovat.

Za všechny snad jeden příklad z praxe.

Většina společností se dnes snaží šetřit své náklady, kde se dá. Mnohdy je velice těžké odhadnout pomyslnou hranici mezi efektivitou nákladů uspořených a nákladů vynaložených na zdravý rozvoj společnosti.

Investice do vzdělání se vyplatí

I přesto, že je obecně známo, že nejlepší investice je do kvalitního vzdělávání, setkáváme se mnohdy s případy, kdy o tom, kam se zaměstnanci pošlou na školení, rozhoduje člověk motivovaný pouze a jenom minimalizací nákladů. Tento člověk není zpravidla nijak zodpovědný za to, jak budou tito lidé po školení schopni odvádět svoji práci. Pošle tedy zaměstnance řekněme ke „garážové firmě“ a je pochválen, že ušetřil pár tisícikorun. Zaměstnanci se vrátí s třetinovými znalostmi a jsou zapojeni do pracovního procesu. V praxi to dopadá tak, že špatně vyškolení lidé nepodávají po dobu třeba i několika měsíců odpovídající výkon. Pro to, aby se ve svých znalostech posunuli dál, jsou nuceni vznášet dotazy na své starší kolegy, které tímto zbytečně brzdí… A teď se zkuste zamyslet nad náklady ušetřenými za školení a náklady na konstruktéry pracující neefektivně po delší dobu. Výsledkem je skoro vždy ono notoricky známé pravidlo „Ušetřím deset tisíc, abych prodělal milión“.

Společnost DYTRON působí na českém trhu od roku 1992 a její činnost je zaměřena na komplexní služby v oblasti softwarových produktů řady Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing / Computer Aided Engineering / Product Data Management (CAD/CAM/CAE/PDM) pod registrovanou ochrannou známkou CATIA, ENOVIA SmarTeam. Do této oblasti spadá také potřeba vzdělávání uživatelů těchto systémů. Společnost DYTRON je certifikovaným školícím partnerem Dassault Systèmes pro Českou a Slovenskou republiku a poskytuje svým zákazníkům vysoce kvalitní technické školení a současně vytváří kvalitní podporu zákazníkům používajícím produkty Dassault Systèmes.


Mohlo by vás zajímat: