CIO Agenda
Minerva
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

NICOM
Bim.Point

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Sedmnáctá konference v ČR

Necelý rok po šestnácté konferenci GIS ESRI, ve dnech 23. až 24. října 2008, proběhlo už sedmnácté setkání uživatelů a zájemců o geografické informační systémy. Akce zabrala tradičně prostory v Kongresovém centru Praha a pořadatelem konference byl výhradní distributor produktů firmy ESRI – společnost ARCDATA PRAHA. Stejně tak tradiční byli i sponzoři, tedy společnosti AV MEDIA a Hewlett-Packard. Součástí konference byla doprovodná výstava, kde nabízely své služby firmy z oblasti GIS. Dvoudenní konference se účastnilo téměř 800 odborníků a uživatelů geografických informačních systémů ESRI, tedy zhruba o stovku více než vloni.

Předkonferenční seminář

Pro šedesátku uživatelů GIS začala konference už ve středu 22. 10. v odpoledních hodinách, kdy proběhl naplánovaný předkonferenční seminář zaměřený na nadstavby systému ArcGIS. Ten přinesl souhrnný přehled všech dostupných nadstaveb, z nichž na praktických ukázkách byly vysvětleny a předvedeny možnosti ArcGIS Data Interoperability, ArcScan pro ArcGIS, ArcGIS Spatial Analyst a ArcGIS 3D Analyst a Maplex.

Program prvního dne

Před téměř zcela zaplněným Společenským sálem Kongresového centra zahájil 23. října konferenci Petr Seidl, ředitel ARCDATA PRAHA. Své vystoupení zaměřil na budoucnost využívání GIS v naší republice, kterou pomáhají naplnit sami uživatelé GIS. Základní společný dopolední blok dále obohatili hosté. Hlavním byl Damian Spangrud, produktový manažer ArcGIS. Dále k  účastníkům promluvil Jaroslav Zvára, koordinátor realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR, který představil práci systému on-line, poté měl slovo Jan Fischer, předseda Českého statistického úřadu, a Ivan M. Havel, šéfredaktor časopisu Vesmír, jenž posluchačům přiblížil situaci člověka v časovém horizontu z filozoficko-matematického hlediska. Vhodný výběr všech úvodních přednášek byl potvrzen velkým ohlasem auditoria.

Odpolední program přinesl novinky v technologii ESRI ArcGIS, které přednesli ve dvouapůlhodinovém bloku specialisté společnosti ARCDATA PRAHA. Po odpolední přestávce na kávu se program rozštěpil na tři souběžné sekce. Ve Společenském sále probíhal workshop na téma novinek v ArcGIS Server 9.3, v Severním sále blok tematicky zaměřený na správu inženýrských sítí, který zahájil Edgar Sweet ze společnosti EBS Management Consulting. Zazněly zde také přednášky o implementaci Technického informačního systému ve Skupině ČEZ, o GIS ve skupině Veolia Voda a v PVK a také o implementaci GIS v MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. V sále na Terase I probíhaly přednášky uživatelů zaměřené na dopravu a veřejnou správu.

První den konference byl zakončen oddychově společenským setkáním spojeném s rautem.

Den druhý

Program druhého dne pokračoval opět ve třech sekcích. Proběhly uživatelské přednášky zaměřené na informační systémy a GIS, územní plánování, datové báze v GIS, správu GIS a na využití GPS. Ve speciálním bloku věnovaném rastrovému GIS promluvila Iryna Wetzel (ERDAS, Inc.) a již zmíněný Damian Spangrud (ESRI). Tento den rovněž proběhly firemní prezentace a workshopy – představily se firmy HEWLETT-PACKARD, GEODIS BRNO, a T-MAPY. Na programu byly také další workshopy připravené specialisty společností ARCDATA PRAHA a ESRI, které se věnovaly vývoji efektivní strategie pro GIS, migraci mapových aplikací ArcIMS do ArcGIS Server a tipům, trikům a novinkám v ArcGIS Desktop.

Doprovodný program

K hlavnímu programu přednášek je také už tradičně připojen doprovodný program, ke kterému patří výstava firem z oblasti GIS (bylo jich letos deset), výstava posterů a letos také samoobslužná přehlídka internetových aplikací GIS. Výstava posterů přinesla tentokrát 35 exponátů, z nichž 31 bylo soutěžních a hodnotila je odborná porota i sami účastníci – shromážděno bylo 209 platných hlasovacích lístků. Výsledky soutěže jsou uvedeny v tabulce 1. Zpestřením letošní konference byla soutěž v poznávání – co nejpřesnější lokalizaci – sedmi připravených družicových snímků. Protože se sešlo 20 správných odpovědí (ze 44 odevzdaných lístků), určil vítěze los. Stal se jím Vladimír Prokop ze společnosti Earth Tech CZ, který získal knihu z nakladatelství ESRI Press „Remote Sensing for GIS Managers“.

Organizátoři konference možná trochu podcenili motivaci účastníků ve vyhodnocování posterů a internetových aplikací. U posterů ještě nebyla situace tak tragická, ale pouhých sedm odevzdaných hodnotících formulářů u internetových aplikací, na kterých ani nebyly hodnoceny aplikace všechny, nemůže rozhodně dát nějaké měřítko kvalitě. Doufejme, že na příští konferenci to bude lepší.

Výsledky soutěže posterů
Ocenění Získal(i) Za poster
1. místo Aleš Bartečko, Marek Ratiborský, Kamil Kořínek; Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje Aplikace pro sběr dat o obcích Olomouckého kraje
2. místo Petr Panec, Eliška Bradová, Michal Pochmann, Jiří Čtyroký; Útvar rozvoje hl. m. Prahy Síťové analýzy pro indikátory udržitelného rozvoje
3. místo Peter Ivica, Petr Poláček; Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad Sběr, evidence a editace změnových údajů pro DMÚ 25
Cena účastníků konference Irena Košková, Jiří Šmída; Krajský úřad Libereckého kraje, Pedagogická fakulta Technické univerzity v Liberci Atlas životního prostředí Libereckého kraje

Malé závěrečné shrnutí

Na konferenci proběhlo 7,5 hodin přednášek o technologii GIS a 34 uživatelských přednášek, které představovaly více než 12 hodin. Na programu bylo celkem devatenáct tematických bloků, z doprovodných akcí konference jmenujme předkonferenční seminář, výstavu partnerských firem, výstavu posterů, přehlídku internetových aplikací GIS nebo zábavnou „družicovou“ soutěž.

Mediálními partnery konference byla vydavatelství CCB (IT CAD s přílohou InGIS), Economia, exkluzivní mediální partner v oblasti ekonomických titulů (Ekonom, Moderní obec), IDG Czech (Business World, Computerworld), Springwinter (GeoBusiness, Zeměměřič) a Vesmír (Vesmír).

Foto: archiv ARCDATA PRAHA