Altair - konference
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

NICOM
Infor

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

MSV 2009 v Nitře

Tags: CAD | CAM | Reportáž | Veletrh

aneb příprava českých vystavovatelů na MSV v Brně?

MSV Nitra 2009Díky celosvětové hospodářské situaci se letos vystavovatelé rozhodovali, zda se vůbec veletrhu zúčastní tak, jako v minulých letech. V porovnání s minulým rokem tedy musíme konstatovat, že vystavovatelů zřejmě ubylo, i když pořadatelům se tuto skutečnost podařilo vhodným rozprostřením stánků opticky docela úspěšně maskovat. V současné době platí, že strojírenská výroba je v celosvětovém útlumu. Ale zároveň je to doba vhodná k tomu, aby výrobci mysleli na budoucnost, na to, jaké budou požadavky trhu a jak je ovlivnit.

Mezinárodní strojírenský veletrh v Nitře je každoroční nejvýznamnější a nejkomplexnější přehlídkou slovenského strojírenství, průmyslu a hospodářství. Od svého vzniku si vytvořil dobré postavení, vážnost a důvěru vystavovatelů i návštěvníků. Letošní 16. ročník byl slavnostně otevřen v pavilónu K2 nitranského výstaviště Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra netradičním „robotizovaným“ způsobem. Konal se ve dnech 19. až 22. května 2009 a jeho součástí byl také 15. ročník výstavy svařování a technologií pro svařování EUROWELDING, 15. ročník výstavy slévárenství, hutnictví a metalurgie CAST-EX, 13. ročník výstavy plastů pro strojírenství CHEMPLAST, 9. ročník výstavy elektrotechniky, měření a automatizace EMA a konečně 8. ročník výstavy stavební, manipulační techniky a mechanizace STAVMECH.

Večer pro vystavovatele

Na slavnostním večeru pro vystavovatele proběhlo odevzdání Ceny Mezinárodního strojírenského veletrhu, Ceny za nejkrásnější expozici, Ceny za výstavy Eurowelding, Chemplast, Ema a Stavmech, jakož i Čestného uznání Mezinárodního strojírenského veletrhu. Byly vyhlášeny výsledky soutěže o Strojírenský výrobek roku 2008 a Cena časopisu Strojárstvo/Strojírenství.

MSV Nitra 2009

Doprovodné akce

Během veletrhu proběhlo úspěšně několik doprovodných akcí. Ke zhlédnutí například byla 14. mezinárodní vědecká konference o kvalitě a spolehlivosti technických systémů Kvalita a spolehlivost technických systémů nebo XIII. ročník celostátní konference ELECTRON 2009 pro pracovníky v elektrotechnických oborech s mezinárodní účastí, tematicky orientovaná na současnou legislativu v elektrotechnice, bezpečnost elektrických zařízení z pohledu volného pohybu zboží a osob v EU, elektrické instalace nízkého napětí, provádění revizí podle nových norem i praktické určování vnějších vlivů v praxi elektrotechnických specialistů. Konala se i valná hromada Svazu strojírenského průmyslu ČR, na které byla zhodnocena činnost svazu za rok 2008 a úkoly v současném období, a mezinárodní vědecká konference Nové trendy v konstrukci a tvorbě technické dokumentace, zaměřená na konstruování s podporou CA technologií, nové směry ve tvorbě technické dokumentace i nekonvenční materiály a maziva. A tím výčet nekončí, neboť bychom měli dodat, že Slovensko-německá obchodní a průmyslová komora uspořádala Kooperační burzu s německými firmami a Slovenská svářečská společnost Trnava spolu s trnavskou Materiálovotechnologickou fakultou STU uspořádaly mezinárodní seminář pod názvem Inovační technologie.

MSV Nitra 2009

Vystavovatelé CAD/CAM

Hlavním magnetem pro nás samozřejmě byly výstavní stánky poskytovatelů CAD/CAM produktů. Byli tu vystavovatelé domácí, ze Slovenska, ale také z Česka. Nejspíš nebudeme daleko od pravdy, když budeme konstatovat, že na nitranském MSV je vždy víc českých CAD/CAM vystavovatelů než slovenských na brněnském MSV.
Základnou pro nás byl stánek sesterského multimediálního časopisu T+T Technika a trh v hale B, který připravil pro návštěvníky pestrý program s možností zhlédnutí filmů webové technické televize StreamTech.tv. Největším magnetem pro návštěvníky ovšem byly zápasy v robofotbale, připravené ve spolupráci s Technickou univerzitou Košice.
Při výpravách mimo pavilón B jsme nejprve narazili na slovenskou pobočku společnosti Bibus, která ve slovenské premiéře představovala nové 3D tiskárny Objet a Z Corporation ve svém portfoliu.
Hned na dalším místě byla společnost MCAE. I ta představovala novinku na českém a slovenském trhu – osobní 3D tiskárnu uPrint, která se vejde na kancelářský stůl. Z oblasti 3D digitalizace a měření prezentovala např. speciálně upravený 3D skener ATOS II SO pro měření malých dílů. Pro návštěvníky byla také zajímavá ukázka obrábění v softwaru Tebis ve spolupráci s obráběcím centrem MIKRON VCE 600 Pro a drátořezem CUT 20 firmy AgieCharmilles.
Narazili jsme na skromnou expozici firmy Edmex z Českých Budějovic a na stánku firmy Bost z Trenčína na nabídku softwaru TopSolid Cam. K nepřehlédnutí ovšem rozhodně byla, ostatně jako každoročně, expozice společnosti Štor CAD Computers. Tento agilní distributor produktů Autodesku nic neponechal náhodě a ke stánku návštěvníky lákaly pomalované polonahé dívky, ale také možnost vyzkoušet si práci s Inventorem na dotykové obrazovce nebo vystavené produkty, které vznikly s pomocí softwarů z Autodesku.
Jak možná víte nebo jste si přečetli na našem webu, svoje slovenské zastoupení otevřela také brněnská společnost SolidVision, a tak nebylo divu, že jsme našli stánek této firmy s mnohými známými tvářemi. Když jsme šli kolem stánku společnosti Schier Technik Slovakia, slovenského distributora produktů SolidWorks, nebylo zde zrovna mnoho návštěvníků. Určitě méně než u SolidVision.

MSV Nitra 2009
Ostatně den, kdy jsme byli na výstavišti, nebyl nějak bohatý na návštěvníky. Pocítila to i firma M&P, distributor produktů Autodesku. Když jsme kolem nich procházeli, byli tu všeho všudy čtyři lidé, z nichž maximálně jeden byl zákazník nebo zvídavý uživatel.
Stejně jako loni jsme narazili na Technologické centrum počítačové tomografie z TU Košice. A s vystavovateli jsme domluvili nějaké zajímavé články do CADu. Tak uvidíme, jestli se nám je podaří z autorů vydolovat.
U expozice Tajmac-ZPS byla k vidění prezentace CAM produktů Delcam, stánek s téměř nevyslovitelným nadpisem Hanhwa TechM zase hostil českou firmu Technology-support, která předváděla produkt GibsCAM.
V pavilónu A, který se věnoval metrologii a jakosti, nemohla chybět vrchlabská společnost Palstat se stejnojmenným systémem na počítačové řízení jakosti.
Firem bylo asi víc, a tak pokud jsme na někoho ve výčtu zapomněli, hluboce se omlouváme.

A poučení z toho plyne...

Veletrh přinesl mnoho technických a technologických zajímavostí, nabídl zajímavé řešení i prostor pro srovnávání se s konkurencí, nové obchodní kontakty a samozřejmě upevňování vztahů se zákazníky. Potvrdil, že podobné akce mohou být i v těžkých časech významným podporovatelem odvětví strojírenství a příbuzných oborů. Letošního veletrhu se zúčastnilo 645 vystavovatelů na výstavní ploše 22 252 čtverečních metrů, kteří zastupovali dalších 353 firem z 27 zemí. Veletrh navštívilo 18 186 návštěvníků z 15 zemí. Největší zastoupení vystavujících firem bylo z České republiky a Německa. V příštím roce organizátoři zvou všechny vystavovatele v termínu od 25. až 28. května 2010.

MSV Nitra 2009

Jaký bude MSV v Brně?

Veletrhy v Německu, USA a dalších vyspělých zemích v letošním roce „neumíraly“, ale naopak posilují pozice a slouží jako odrazový můstek k novým expanzím v následujících letech konjunktury. Dobře to dokumentoval dubnový veletrh v Hannoveru i další významné průmyslové veletrhy pořádané v posledním období, kde se krize neprojevila ani v zájmu návštěvníků, ani v počtu vystavovatelů. Pořadatelé MSV registrují přibližně desetiprocentní meziroční pokles přihlášených firem. Firmy jsou kvůli krizi dost opatrné, některé vyčkávají a posunuly své rozhodnutí o účasti na pozdější dobu, kdy budou mít jasnější představu o zakázkách na 2. pololetí. Přihlášeni jsou prakticky všichni lídři jednotlivých oborů a zájem projevily také desítky nových vystavovatelů. Ti se hlásí především ze zahraničí, konkrétně například z Německa, Nizozemí, Švýcarska, Francie, Itálie, Polska nebo Ruska, ale také z asijských zemí.

Malá anketa

Kolegové z marketingu rozeslali firmám, u nichž bychom očekávali účast na MSV v Brně, dvě otázky. Jestli se zúčastní veletrhu a co pro ně tato akce znamená. Zde jsou krátké odpovědi těch, co nepovažovali za zbytečné na takové otázky odpovídat.

3E Praha Engineering

MSV se zúčastníme. Účast na MSV pro nás každoročně představuje šanci prezentovat naši firmu na jednom z nejvýznamnějších evropských strojírenských veletrhů. Stávajícím i potenciálním zákazníkům a partnerům představujeme všechny novinky jak z oblasti distribuovaných softwarových systémů, tak z oblasti vlastního vývoje a v neposlední řadě samozřejmě i z oblasti nabízených služeb.
Josef Malý
ředitel firmy

Adeon CZ

Ano, zúčastníme. Stejně tak jako v minulých letech je naší snahou vyjít vstříc zákazníkům, kteří na veletrhu hledají produktivní CAD řešení a partnera, který je schopen jim nabídnout vysokou kvalitu služeb. Každý rok také zákazníci naleznou na našem stánku nějakou zajímavou aktivitu – připomeňme jen první čepování piva robotem v Čechách nebo robotické řešení se stavebnicí LEGO.
Jednak takové aktivity potěší převážně chlapskou část návštěvníků a navíc nám umožní současně simulovat tyto složité funkce pomocí námi prezentovaných CAD řešení.
Zdeněk Pohořelský
ředitel firmy

AV Engineering

Zúčastníme se. Účast na veletrhu je pro nás každoročně jednou z možností, jak se můžeme setkat s našimi zákazníky na jednom místě, je to ale i možnost, jak můžeme oslovit i zákazníky našich konkurentů. Veletrh v poslední době již nepoužíváme k přestavení novinek, k tomu slouží jiné marketingové akce, které děláme. Veletrh také slouží ke zmapování trhu i jeho potenciálu.
Petr Čevela
obchodní ředitel

Sonetech

Ano, zúčastníme se i letos MSV v Brně. Účast na letošním MSV je pro naši společnost důležitá už z pohledu toho, že od letošního roku máme zcela nový produkt – jedná se o systém pro programování robotů Robotmaster. Je to nadstavba CAD/CAM systému Mastercam, což je náš hlavní produkt. Na MSV v Brně chceme ukázat potenciálním zákazníkům, jak a kde je možné Robotmaster využít a co tento systém dokáže, protože je to jedinečná příležitost oslovit velkou spoustu uživatelů a potenciálních zákazníků na jednom místě v jeden čas.
Jiří Netopil
ředitel firmy

SolidWorks Corporation

My, jako SolidWorks, přímo vystavovat nebudeme. Budou vystavovat naši prodejci 3E Praha, Lanete, SolidVision nebo Top Tech.
Zdeněk Bašta
obchodní ředitel

TD-IS

Ano. Účast na MSV je pro nás vítanou příležitostí potkat se s řadou našich zákazníků. Na podobné události jezdí obvykle jiní pracovníci než ti, se kterými jsme běžně v kontaktu a tak můžeme získat jiný pohled na některé záležitosti. Samozřejmě je to vhodná příležitost i ukázat některé novinky v našich aplikacích a občas i oslovit nové zákazníky.
Pavel Mareš
ředitel firmy

MSV Nitra 2009


Mohlo by vás zajímat: