Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

CADfórum 2009

Tags: GIS | Stavebnictví | Strojírenství

Šestý ročník konference CADfórum, pořádané již tradičně společností XANADU, se stal pro uživatele produktů společnosti Autodesk největším letošním setkáním v České republice. Program probíhal ve třech sekcích – strojírenství, stavebnictví a GIS pod názvem GISfórum. Pokud jste zaváhali a nezúčastnili jste se osobně ani on-line, prostřednictvím internetového přenosu, nabízím krátké ohlédnutí za strojírenskou sekcí proběhlé akce.

Nabídněte konkurenční výhodu

Je dobrým zvykem na každé podobné akci poukázat na přínosy – potenciální i ověřené – nabízených technologií. Na letošním CADfóru se jako první tohoto tématu chopil Martin Peňáz, produktový manažer Autodesku pro strojírenství, a v příspěvku „Přínosy CAD aplikací v období ekonomického útlumu“ nabídl pohled na to, jak může Autodesk pomoci firmám v současné situaci. Všichni víme, že není lehká – průmysl má podstatně méně zakázek, lidé včetně těch v konstrukcích jsou pod tlakem.

Východiskem z dnešní neutěšené situace je nabídnout zákazníkům výrobky, které jejich uživatelům přinesou konkurenční výhodu. Takové je možno úspěšně dodávat i dobách nelehkých. Současný propad zakázek také nabízí prostor pro inovaci procesů. V budoucnu totiž uspějí dobře připravení využít příležitostí v okamžiku růstu.

Z diskuse: Potřebujeme konstruovat, ne kreslit.
Podle Autodesku můžeme očekávat změny ve způsobech obchodu a distribuce zboží, posilování prodeje na internetu (to si u technologických celků a vůbec investic do technologií nedovedu příliš představit), nutnost zlepšování marketingové komunikace. Lze také očekávat další potřebu zefektivnit konstrukční a výrobní procesy. Cestou k tomuto cíli může být nasazení správy konstrukční dokumentace nebo automatizace rutinních činností. Martin Peňáz zdůraznil, že konstrukce a konstruktér jsou motorem úspěchu strojírenské firmy a základem úspěchu je porozumění požadavkům zákazníka.
Aby podpořil svůj výklad, uvedl i několik firem, kterým se daří i přes globální ekonomický pokles. Mezi nimi například společnost Papcel, která i díky nasazeným technologiím Autodesku získala a realizuje velkou zakázku na papírenské stroje do Ruska. V závěru pak naznačil příští přírůstek mezi technologiemi Autodesku – díky nedávné akvizici můžeme očekávat nástroje pro interaktivní tvorbu návodek a katalogů.

Inventor Fusion Technology

Už jste slyšeli o unikátní technologii Autodesku Fusion pro interaktivní práci ve 3D i s modely bez stromu historie? Účastníci CADfóra měli možnost vidět živou ukázku práce s verzí, kterou je možné stáhnout z webu Autodesk Labs, a byli upozorněni na některé nové prvky uživatelského prostředí – průhledný strom historie, funkce vyvolávané pomocí kontextového menu ve formě kruhu kolem kurzoru. Jako nezávislý pozorovatel musím napsat, že na výše uvedených funkcích a vlastnostech nevidím mnoho unikátního a nezbývá než se těšit, až uvedené principy budou k dispozici v komerčních verzích. Vývoj Autodesku jde obdobným směrem jako u jeho konkurentů – řada zmíněných prvků je již k vidění v komerčních produktech jiných značek. Jako výrazné pozitivum je třeba pochválit deklarovanou snahu Autodesku sjednotit uživatelská rozhraní jeho produktů.

Spolupráce mezi CADy

Tím nejlepším kořením každé CAD či PLM konference jsou příspěvky uživatelů. Na letošním CADfóru jich bylo několik a jako první uživatel vystoupil Václav Hryz z VÚKV. Společnost VÚKV se zabývá vývojem a zkušebnictvím kolejových vozidel – tramvají, lokomotiv, vlakových souprav i jejich částí. Ve VÚKV používají řadu CAD systémů. Primární CADy jsou dnes dva – Autodesk Inventor a Catia V5. Zákaznickými požadavky – ať už z důvodu předávaných dat a výstupů, kvůli specifickým potřebám či nutnosti efektivně najít řešení nějakého problému – jsou nuceni využívat i další CADy. Jako podnět pro zamyšlení si zde dovolím uvést několik bodů, kterými Václav Hryz zarámoval své vystoupení:
  • S jedním CAD nevystačíte
  • Z důvodu převodů dat je nutné striktně dodržovat CAD standardy
  • Nikdy nebude dost licencí všech CADů
  • Se zákazníkem je nutno se domluvit
  • Neslučitelnost je i mezi verzemi jednoho CADu
  • Poslední verze není řešením všech problémů
  • Podstata práce ve všech CAD systémech je podobná
  • Ne vše jde levně v každém CAD SW
Uvedl i některé příklady z praxe. Zanedlouho začneme na tramvajových tratích potkávat vozy 15T For City, které ve VÚKV vyvíjejí pro Škoda Transportation. I pro práci na tomto projektu využili pro dosažení maximální produktivity více CAD systémů. Koncept a průjezdy oblouky řešili v AutoCADu, detailní 3D návrh probíhal v softwaru CATIA, kinematiku vozidla řešili v Autodesk Inventoru a pro kontrolu hladkosti povrchu použili SW Rhinoceros.

 

Od kulatého stolu

Po zkušenostech z minulých ročníků CADfóra jsem se skutečně těšil na závěrečný kulatý stůl, při němž je dostatečný prostor na dotazy všech zúčastněných.

Nejkošatější diskuse byla kolem cenové politiky Autodesku – z pléna zazněly například názory, že program Autodesk Subscription není příliš vstřícný k dlouhodobým loajálním uživatelům. Někteří uživatelé by zřejmě uvítali i možnost krátkodobého pronájmu potřebných licencí.

Dalším tématem, které snad v Autodesku padne na úrodnou půdu, bylo přání zapracovat do Autodesk Inventoru standardy – rámečky, razítka, normálie – tak, aby skutečně odpovídaly příslušné normě (např. ISO).

Nezapadl ani povzdech, že řeč je především o cestách jak to či ono zachytit a znázornit pomocí počítače – tedy kreslení, namísto abychom řešili, jak lépe konstruovat.

Ještě to můžete stihnout

I když letošní konference CADfórum již proběhla, nemusí být pro vás definitivně minulostí její obsah. Zmíněné i další příspěvky – např. o využití Inventoru při konstrukci dálkově ovládaných svahových sekaček Spider české firmy Dvořák, o problematice zavádění a dodržování standardů či celá stavební sekce – byly zaznamenávány na video a v dohledné době by měly být ke zhlédnutí na stránkách www.cadforum.cz, které provozuje společnost Xanadu.

Malý rozhovor s Vladimírem Michlem, manažerem rozvoje obchodu Xanadu

Kolikrát bylo Xanadu hlavním partnerem této akce?
Jsme hlavním partnerem, ale v podstatě lze říci, že organizátorem této akce už šestý ročník, tedy od samého začátku. Myšlenka, náplň této konference byla vždy realizována naší firmou, byť formálně vystupujeme jako hlavní organizátor poprvé až letos.

Kolik je letos účastníků a v jakém poměru je jejich zaměření strojaři/stavaři?
Letos bylo zhruba 190 registrovaných, nemám zatím k dispozici konkrétní čísla, ale dá se odhadnout zase těch 190 lidí. Co se týče poměru strojařů a stavařů, asi 3/4 registrovaných bylo strojařů a ¼ stavařů, tento poměr zůstává přibližně stejný po všechny ročníky.

Víte už nyní, zda budete i příští rok konferenci pořádat sami?
V této době si asi nikdo příliš netroufne plánovat roky dopředu. Doufám, že konference bude mít podobnou formu jako letos, ale co se týče organizace, kdo bude hlavní partner a zda akci budeme organizovat my nebo s někým, to si zatím netroufám odhadnout.

Jak se na konferenci podílejí Autodesk, HP a Microsoft?
Jsou to partneři, jejichž účast je různá, tedy od finanční spoluúčasti až po aktivní účast, jako má HP a Autodesk, tedy formou přednášek, prezentací produktů, případně cen pro účastníky. Nicméně z naší strany, coby firmy, která má Autodesk, HP a Microsoft jako hlavní partnery, toto partnerství souvisí s tím, jaké produkty nabízíme (a zde také prezentujeme, samozřejmě nikoliv sami, ale prostřednictvím našich zákazníků).

Proč jste nebyli letos na MSV? Domníváte se, že to bylo ve váš prospěch?
Účasti na veletrzích se už mnoho let obtížně vyčíslují a vyhodnocují co do přímého úspěchu nebo neúspěchu. Dříve jsme si z výstav a veletrhů vozili přímo objednávky, nicméně tyto doby jsou už pryč. Účasti představují víceméně šance, jak kontaktovat nové zákazníky, je to i otázka image firmy. To je samozřejmě důležité, ale v dnešní době, kdy řada firem šetří a hledá nástroje, jak oslovit zákazníka efektivněji a příměji, si myslím že veletrhy mají v tomto směru svoji roli trochu slabší. Máme prostě jiné nástroje, které jsou řekněme levnější, přímější, efektivnější, a možná i pro zákazníka zajímavější, protože také už zdaleka neplatí, že všichni, kdo se v daném oboru pohybují, navštíví veletrh. Informace, které tam hledali, si dnes najdou snadno jinde, naše společnost snáze a raději komunikuje se zákazníky napřímo, můžeme si sezvat (potenciální) zákazníky i z nějakého užšího oboru a pro ty jsme schopni prezentovat na daleko užším fóru, ale efektivněji, řešení, které je „šité“ přímo pro ně.
Za CAD se ptal Václav Buk.

Mohlo by vás zajímat: