Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Konferenční 24. týden roku 2010

Tags: Konference | Uživatelé

konference01Díky přesunům oproti tradičním termínům se ve 24. týdnu tohoto roku ve třech po sobě následujících dnech od úterý do čtvrtka (15. až 17. června) uskutečnily hned tři dvoudenní uživatelské konference, semináře či fóra významných distributorských firem CAD softwaru na našem trhu. Celou smršť, jak jsem tuto kumulaci nazval na webu CAD.cz, začala firma SolidVision v úterý 15. června 2010 již dvanáctým Setkáním uživatelů systému SolidWorks. Středa 16. června pak byla začátkem dalších dvou akcí. Jednou z nich bylo PLM Fórum 2010 společnosti Technodat a druhou letos jubilejní 20. uživatelská konference SUPro2010, pořádaná společností AV Engineering.

Setkání uživatelů systémů SolidWorks a SolidCAM

Podobně jako loni byl i pro tento rok přichystán nabitý dvoudenní program v příjemném prostředí hotelu Devět skal na Vysočině, který přinesl maximum novinek, informací o stávajících i chystaných produktech a uživatelské zkušenosti. Po vzoru zahraniční konference SolidWorks World byl opět program rozdělen na dopolední bloky společných přednášek a odpolední odborné semináře, ve kterých se uživatelům věnovali specialisté firmy SolidVision. Účastníci konference si už dopředu volili témata a semináře, které hodlali navštívit. Podle předběžného zájmu pořadatel přizpůsobil odpolední program, protože jednotlivé sekce probíhaly v menších salóncích, aby bylo dosaženo užšího kontaktu mezi uživateli a přednášejícími. Z důvodu velkého zájmu také byl na programu hned dvakrát seminář o práci s velkými sestavami. Jen byla škoda, že se oba konaly až druhý den konference, kdy já už cestoval na další akci.

V programu prvního dne zaujala všechny zejména nová SolidWorks Multiproduct strategie, zájem byl o předvedení 3D skeneru HandyProbe, stejně jako o software SteelWorks, simulace v SolidWorks nebo novou generaci hardwaru HP.

V odpoledním úterním programu byl velký zájem o přednášku SolidCAM – iMachining, revoluční metoda obrábění. Zhostil se jí výborně Zbyněk Jeřábek, zatímco Ivan Cimr, už v té době nastávající obchodní ředitel SolidCAMu pro Evropu, přednášce přihlížel z pléna a případně ji doplňoval svými postřehy nebo spoluodpovídal na otázky uživatelů. Modul iMachining respektuje požadavky uživatelů na nižší náklady, které jsou dány nízkou mírou opotřebení nástrojů, strojů a rychlostí obrobení výrobku. Prvním krokem k zefektivnění obrábění je nové uspořádání drah nástroje. Není-li nástroj přetěžován, jsou možné větší rychlosti posuvů, dochází k nižším vibracím a prodlužuje se životnost. Kromě toho nabídne iMachining plynulou změnu rychlosti posuvů. Časová úspora vznikne také zjednodušením přípravy obrábění, což umožní nový dialog obsahující v přehledném prostředí kompletní databázi strojů a materiálů, volitelné priority parametrů a koeficient bezpečnosti. Při výpočtu dráhy nástroje je maximální snaha využívat spirálních drah nástroje, ale vždy s ohledem na konkrétní podmínky. Strategie výpočtu dráhy se přizpůsobuje danému výrobku. Řezné podmínky – rychlost posuvu a záběr nástroje – je možné díky iMachiningu měnit plynule. Vyšší efektivitu lze dosáhnout i optimalizací nepracovních drah.

konference02

Během celého prvního dne probíhala také modelovací soutěž ModelMania, která neměla nouzi o soutěžící a byla podle nich letos docela lehká. Výsledky byly vyhlášeny druhý den dopoledne a nejlepší výkony byly ohodnoceny pěknými cenami.

První den zakončil tradiční společenský večer s dobrým jídlem, ochutnávkou dobrých moravských vín a cimbálovou muzikou.

Na programu druhého dne byla asi největším tahákem přednáška o novinkách chystaných do SolidWorks 2011, stejně jako už výše zmíněné velké sestavy. Blíže ale o tomto dni psát nemohu, protože jsem odjížděl časně ráno do Dětenic.

PLM Forum 2010

V areálu zámeckého resortu Dětenice se konal od středy 16. června tradiční seminář zaměřený na problematiku Product Lifecycle Managementu a prezentaci řešení dodávaného a podporovaného firmou Technodat. Seminář má díky svému záběru a tradici pozici významného fóra pro diskusi aktuálních trendů a praktických zkušeností v oblasti 3D PLM technologií a systémů. Stejně jako v předchozích letech byl seminář organizován formou tematicky členěných bloků přednášek a workshopů. Zahraniční host, pan Didier Martre (ředitel EEMEA Dassault Systèmes), seznámil účastníky se strategickým výhledem firmy Dassault Systèmes do roku 2020, s postavením a prvními implementacemi tzv. Platformy V6, která zahrnuje novou generaci 3D PLM aplikací Dassault Systèmes. Z kategorie „speciálních hostů" zaujala přednáška Jana Vejmělka, analytika Komerční banky o ekonomickém výhledu na léta 2010–2011, a Josefa Tůši z firmy Swiss Trade, který informoval o aktuálních možnostech financování ze strukturálních fondů EU. Ten byl ostatně obklopen diskutujícími ještě dlouho po skončení své přednášky.

konference03

K zajímavým tématům patřily přednášky o „V6 PLM Express", „LiveShape" a „3DVIA Composer", které představovaly aktuální stav aplikací platformy V6. Přednáška „3DLive" představovala unikátní uživatelský interface použitý ve V6, s možností přístupu k datům CATIA V5 nebo ENOVIA SmarTeam.

Neméně zajímavé byly i zákaznické přednášky – především prezentace Milana Duchka z firmy Duratec, která vyrábí rámy kol s nejvyšší kvalitou a vysokou variabilitou. S velkou pozorností byla zhlédnuta také prezentace Vladislava Polácha z firmy Evektor, který kromě firmy představil nový letoun EV-55, kompletně vyvíjený na platformě CATIA V5 a ENOVIA SmarTeam.

V rámci workshopů byla diskutována specializovaná témata, jako například CATIA makra, nástroje CATIA v oblasti NC programování, praktické ukázky práce v 3DVIA Composer nebo novinky CATIA V5 a ENOVIA SmarTeam v Release 20.

Prostor, který byl na semináři věnován specializovaným tématům, zajímavým hostům a zákaznickým příspěvkům, přispěl – spolu s členěním semináře do tematických sekcí – k výraznému obohacení programu semináře.

Díky volbě prostředí pro uspořádání semináře mohli účastníci na chvíli zapomenout na přísné konvence společenského oděvu a v prostorách zámku Dětenice, netradičního hotelu a krčmy evokujících středověk, našli odreagování z náročného programu v odborné části akce.

SUPro 2010

O letošním setkání uživatelů produktů z dílny PTC a zákazníků zlínské firmy AV Engineering toho opět mnoho napsat nemohu, protože jsem se zde zdržel nejkratší dobu. Na účastníky akce SUPro 2010, konané opět v hrotovickém Sport V Hotelu, čekala řada praktických příkladů, moderní techniky, nových funkcí a modulů, případové studie a především inspirace pocházející z unikátní komunity profesionálů v oboru vývoje a konstrukce nových výrobků.

Druhé pokračování měla loni velmi vydařená a napínavá soutěž o titul ProENGINEER Man 2010. Předběžný program SUPro 2010 lákal na soutěž sloganem „Pro/ENGINEER Man aneb Kdo porazí Krále", ale loňský vítěz, Miroslav Král ze společnosti ČZ Strakonice, se letos na obhajobu nedostavil. Ovšem o uvolněný trůn byl velký zájem. V prvním ročníku bylo téměř problém získat 8 soutěžících, letos se musela osmička soutěžících losovat z došlých přihlášek. Na start se „postavilo" těchto osm borců: Pavel Štěpán z Humpoleckých strojíren, Petr Jirotka z firmy Kdynium, Jiří Haba z ABB, Michal Vrábeľ z Hutního projektu, Petr Žabka z TU Liberec, Martin Konečný z TU Liberec, Antonín Filka z firmy Elektrobock CZ a konečně Zdeněk Novotný z Produktion SITO. Po čtvrtfinále a semifinále proběhl finálový souboj mezi ostříleným matadorem Tondou Filkou, Elektrobock CZ, a Pavlem Štěpánem, Humpolecké strojírny. Po dramatickém souboji zaslouženě zvítězil Pavel Štěpán.

Jako tradičně byl velký zájem o přednášku s tipy a triky, kterou sledoval nabitý největší přednáškový sál. V průběhu akce byly také oficiálně vyhlášeny výsledky letošní soutěže AV Engineering Awards 2010, kde jsem letos také já přispěl svými hlasy.

konference04

Úspěšné akce

Na závěr musím dodat, že všichni pořadatelé byli spokojeni s účastí a s průběhem i programem byli spokojeni i účastníci konferencí. Myslím ale, že je škoda, že došlo k takové kumulaci, protože více uživatelů pracuje ne s jedním, ale s více CAD prostředky podle toho, co vyžadují jejich zákazníci. Pro stoprocentní návštěvu zmíněných konferencí by se ale museli jedině naklonovat.


Mohlo by vás zajímat: