Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Ohlédnutí za evropskou konferencí Siemens PLM Connection 2015

Autor článku: Karel Heinige   

Tags: CAD | CAE | PLM | Siemens | Symbolica

Siemens PLM ilustracniNa pořadu dne už sice začínají být národní konference Siemens PLM Connection 2016, ale dovolte mi ještě se vrátit k loňské berlínské konferenci PLM Europe. Konala se ve dnech 26. až 28. října v berlínském konferenčním centru Estrel. Samo toto místo symbolizuje překotný vývoj Berlína. Jsou tu moderní novostavby, ale v přilehlém prostoru centra Estrel najdete zřejmě architekty schválně ponechaný zbytek berlínské zdi, stejně jako náhle stavebně přerušenou a dnes už evidentně nevyužívanou dvoukolejnou železniční trať s malým nástupištěm a cedulí Estrel Bahnhof. A v bazénku, v parčíku, kam se chodí „vyvenčit“ účastníci konference, se otáčí na hlavě stojící symbol Berlína – medvěd – pokrytý zrcátkovou mozaikou. Mottem konference je slogan Staňte se neobyčejnými – spolupracujte, vzdělávejte, inovujte.

Výborná organizace

Už od hlavního vstupu do budovy Estrel Convention Center navádějí návštěvníky skrz prostorné přízemí Estrelu barevné pruhy, jeden do sálu s hlavními přednáškami, druhý do sálu s expozicemi asi 50 vystavovatelů – partnery Siemensu, PLM implementátory, dodavateli nadstavbových a doplňkových řešení nebo hardwaru.


Říjnová konference přivítala 950 registrovaných účastníků, což je zatím rekord. Ano, účastníci amerických konferencí (PLM World 2015 v Dallasu navštívilo asi 1700 účastníků, nemluvě o konkurenčních konferencích) se mohou usmívat, ale na Evropu to je dobré číslo. Ostatně konferenci zahajující dlouholetý zástupce PLM Europe Maarten Romers, z nizozemské společnosti ASML, s tímto číslem také vyjadřuje velkou spokojenost. Na jednom ze slajdů jeho prezentace také vidíme, že na konferenci je zastoupeno 30 zemí a 235 společností, koláčový graf pak znázorňuje, že 50 % tvoří zákazníci, 23 % zaměstnanci Siemens PLM, 21 % vystavovatelé, 4 % prodejci a po 1 % zástupci tisku a univerzit. Přítomní zákazníci jsou ústy Maartena Romerse také vyzváni k soutěži, ve které musí navštívit stánky partnerů a nechat si návštěvu vyznačit na kartě. Mají na to dostatek času, protože losování je až poslední den konference během oběda. A protože stejně jako časopisy se nedají vydávat bez inzerce, ani konference se neobejdou bez sponzorů, děkuje M. Romers firmám IBM, HP, Piterion, eQ Technologic a dalším.


Maarten Romers


Chuck Grindstaff

Inovace pro budoucnost

Pak už se na pódium dostává Chuck Grindstaff – prezident společnosti Siemens PLM Software. Ve svém vystoupení s uspokojením mluvil o vývoji obchodní jednotky PLM Software s celkovým růstem 18 % a 13% nárůstem tržeb z prodeje licencí. Meziročně rostly všechny segmenty: CAD/CAE o 8 %, cPDM o 16 %, digitální výroba o 8 % a MOM/MES o 13 %.

Chuck Grindstaff se zmínil také o rostoucí složitosti produktů, která se v posledních 15 letech více než zdvojnásobila, a životní cyklus produktů se naopak zkrátil o 25 %. Tržní časové okénko, ve kterém se dají za produkt vydělat peníze, se bude zmenšovat, což bude klást stále vyšší nároky na design.

Na příkladu z automobilového průmyslu ukázal dynamický rozvoj trhu zařízení pro rapid prototyping – 3D tisk, a poukázal na příklad Local Motors, což je společnost, která už předvedla vůz vytištěný na 3D tiskárně.

Realita kolem nás začíná být stále více „digitálním zážitkem“, neboť žijeme ve světě plném informací a stále více a více informací je produkováno. V moderním světě se mění přístup ke způsobu realizace nápadů. Zde se Chuck Grindstaff zmínil o crowdsourcingu, což je podle definice čerpání námětů, nápadů nebo obsahu z širší komunity uživatelů (například vývoj nových produktů v online fóru přímo zákazníky). Takzvané chytré produkty najdeme kdekoliv, inovace akcelerují všechny průmysly – jsou zde tištěná, samonaváděná auta, bezpilotní letouny, individuální implantáty v lidském těle, optimalizující se energetické zdroje. Analýza tzv. velkých dat (Big Data) umožňuje dělat za 3 hodiny to, co dříve šlo za 3 dny, mít odpověď za tři sekundy, zvýšit efektivitu desetkrát.


Symbolica 1.0


Paul Sicking

Na příkladu společnosti Haier demonstroval Ch. Grindstaff význam Průmyslu 4.0 v globálním uživatelském elektronickém průmyslu. Továrny tohoto výrobce produkují 500 modelů ze 16 základních a 7 individuálních variantních návrhů. Klíčovou roli v digitalizačním procesu hrají produkty Teamcenter, NX a Tecnomatix a Haier vykazuje 180% navýšení kapacity při 60% redukci personálu.

V digitalizaci chování továrny ukázal Grindstaff vizi digitálního dvojčete výrobku, které prakticky představuje nejen formu a složení, ale také chování reálného produktu s předpovědí budoucnosti. Můžeme takříkajíc cestovat do budoucnosti a po jednom roce analyzovat vývojové fáze, jakými bude produkt později vyráběn a jak se bude chovat při reálné objednávce. Toto digitální dvojče vyžaduje, aby všechny informace byly shromažďovány a byly k dispozici po celou dobu. Zde vstupují do procesu integrované instalace softwarů z portfolia společnosti Siemens PLM Software, kde všechny tyto informace hladce proudí a mohou být řízeny. Digitální vlákno inovací sestává z vytvoření idejí, realizace a používání.


Steve Bashada


Georg Fiechtner a Frank Jelich

A přichází první zmínka o softwaru Catchbook v podobě seznamovacího videa. Jedná se o aplikaci dostupnou pro operační systémy Windows, iOS a Android, digitální poznámkový blok, kreslicí aplikaci s – jak to tak vypadá – velmi snadným používáním. Nejdůležitější je, že geometrie kreslení na dotykové obrazovce automaticky předpokládá a vybírá nejbližší geometrický tvar. Například, pokud nakreslíme něco podobné kruhu, systém z toho udělá kruh. Při ručním kreslení křivek systém rozpozná omezení skici. Bylo také ukázáno, že aplikace dokáže importovat existující obrázky. Při podrobnějším pozdějším představení této aplikace Paulem Brownem byl na příkladu ukázán postup konstrukce nového úchytu blatníku na vidlici kola motocyklu. Náčrtky pak mohou být přes Teamcenter
Active Workspace dále zpracovány například v NX.

Zjistili jsme, že je užitečné naslouchat nápadům uživatelů a dokonce i jejich kritice. Protože odtamtud přicházejí nejlepší podněty.

Podle názoru uživatelů, kteří zveřejnili své názory po této prezentaci, je Catchbook něčím, co doposud v Siemens PLM portfoliu chybělo. Především proto, že pro koncepční kreslení je již existující NX Sketch poněkud pomalý. Použití NX Sketche také znamená, že musíte mít licenci NX a potřebujete ji pro každou osobu, která se podílí na kreslení. A ta také musí být obeznámena s NX. Levná a jednoduchá aplikace rozšiřuje možnosti koncepčního návrhu a dává je k dispozici všem. Nástroj nemá připojení k NX, v případě potřeby můžete jednoduše provést export-import.


Paul Sicking


Klaus Ehrenberger z HP Deutschland

Důležitou oblastí, která také byla zmíněna v prezentaci, je vzdělávání. Siemens PLM Software uznává význam vzdělávání příštích generací mladých odborníků pro průmysl a výrobu v oblasti spolupráce se vzdělávacími institucemi po celém světě. Během posledních dvou letech byla řešení Siemens PLM Softwaru zavedena na třech tisících škol v 67 zemích, což vede k pokrytí speciálního vzdělávacího programu pro více než jeden milión studentů. Ovšem zatímco podle údajů počet STEM talentů (Science, Technology, Engineering, Mathematics) ve výrobním průmyslu, strojírenství a výpočetní technice stále dvouciferně roste, společnosti i nadále hlásí neobsazená pracovní místa kvůli mezerám ve vzdělání. Proto pro reálný svět zkušeností je důležité propojení akademické sféry a průmyslu po celém světě. Příkladem může být program PACE realizovaný s firmou GM, který poskytuje digitální zkušenosti budoucím PLM pracovním silám.

Posledním bodem vystoupení Chucka Grindstaffa byla zmínka o aplikaci Symbolica 1.0, pracující pod NX. Podle jeho vyjádření je Symbolica jádrem inženýrství, matematikou a fyzikou v čisté formě. Vzorce a výpočty chování mechanismů a celých modelů běží v prostředí NX. Konkrétním příkladem byla optimalizace mechanického návrhu reduktoru rychlosti, reprezentovaného jednoduchou převodovkou s dvěma ozubenými koly.

The Smart Innovation Portfolio

Této přednášky o chytrém inovačním portfoliu se ujali hned dva viceprezidenti Siemens PLM Softwaru – Paul Sicking (Chief Technology Officer) a Steve Bashada (cloudové služby). Pro Paula Sickinga byla tato konference asi „labutí písní, protože byl oznámen jeho odchod do důchodu a jeho nástupcem je Jim Rusk. Proto jsem rád, že jsem mohl s tímto matadorem počítačem podporovaného navrhování osobně hovořit, a zároveň nejsem rád, protože se mi podařilo ztratit zvukový záznam tohoto rozhovoru. Paul Sicking je ve firmě od roku 1976, i když tehdy to byla divize McDonnell Douglas Automation Company (McAuto), později známá jako Unigraphics Solutions (UGS) a nyní, po akvizici Siemensem, jako Siemens PLM Software. Smart Innovation Portfolio se skládá ze čtyřech částí. Zapojení uživatelé se starají o správné informace, jejich využívání v pravý čas a o správný obsah. Inteligentní modely vědí samy o sobě, co jsou zač a jak jsou vyrobeny. Snadné nasazení Adaptivního systému znamená pružnost pro zítřek a konečně Realizované produkty jsou kombinací virtuálního produktu a reálné výroby. Uživatelé používají srozumitelné a jednoduché uživatelské rozhraní a mají přístup k osobním uživatelským zkušenostem kdekoli a kdykoliv, 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, a mají možnost poskytovat individuální informace. Byly ukázány výhody aktivního pracovního prostoru (Active Workspace), integrace a sjednocení řešení, které dodává Siemens PLM Software. Dostáváme se k filozofii Inteligentního modelu, přístupu k navrhování, kdy se sledují subsystémy v rámci modelu a je možné kontrolovat či řídit jejich součinnost.

Siemens PLM 10

Velká pozornost byla věnována novinkám zavedeným v NX verze 11, speciálně pak možnostem 3D tisku. V NX CADu jsou k dispozici nové funkce pro tvorbu lehkých výplňových konstrukcí, automatická podpora pro modelování 3D tiskových technologií, při níž se tyto dodatečné nosné konstrukce dají vytvářet podle druhu použitých materiálů pro 3D tisk. NX CAE zase nabízí nástroje pro optimalizaci modelu, výpočet a analýzu deformace měřítka, vliv teploty během tisku, řízení výkonu laseru, rozřezání na plátky apod. Nechyběla ani zmínka o řešení NX CAM Robotics.

Siemens PLM 11

Protože jsme na konferenci PLM, byla tu samozřejmě probírána i tato problematika. Pro většinu výrobních podniků bude zajímavá skutečnost, že Teamcenter se dá nasadit v průběhu 10 (slovy deseti) dnů. Jde o tzv. předkonfigurované prostředí PDM/PLM a v těchto dnech proběhne sladění projektu, instalace softwaru, systémová konfigurace, migrace dat, systémové testy a výcvik uživatelů i administrativy, přičemž nejdelší čas je věnován právě výcviku (2+3 dny).

Jinak bylo konstatováno, že formát *.jt se stává standardem pro univerzální výměnu dat mezi 3D CAD formáty. Uživatelé pracující na dotykových zařízeních s OS Windows pak byli potěšeni ohlášenou dostupností bezplatného JT2Go prohlížeče, který je jinak dostupný pro iOS a Android.

Steve Bashada se věnoval cloudovým službám a vyhlásil, že Siemens PLM Software je schopen dodat jakékoliv řešení prostřednictvím cloudu. Buď jako cloudové řešení IaaS (infrastruktura jako služba) nebo jako SaaS (software jako služba). Hlavní výhodou cloudových řešení je jednoduchost správy a konfigurace, jednoduchost a rychlost implementace a také velká škálovatelnost. U uživatelů jsou pak nižší nároky na hardware a tím i levnější možnost jeho pořízení. Na rozdíl například od Adobe však Siemens dává uživatelům možnost si vybrat a netlačí je do cloudových řešení. V současné době je možné využívat v cloudu NX CAE, NX Flow, NX Thermal, IntoSite, Omneo (analýza velkých dat), Solid Edge a další. A už v době konference byly připraveny další produkty jako Teamcenter (IaaS), NX (IaaS), NX Simulation Suite (SaaS), Solid Edge Trials (SaaS) a Tecnomatix IntoSite (SaaS).

Přijetí mobilních virtuálních technologií ve Volkswagenu

Posledními prezentujícími v dopolední bloku byli Frank Jelich z Volkswagenu a Georg Fiechtner z firmy Piterion. Zaměřili se na digitalizaci ve Volkswagen Group, skupinový projekt Digital Factory 2.0, nové digitalizační technologie a dvě úrovně implementace provádění Piterionem. Zajímavé bylo především nasazení mobilních virtuálních technologií, kdy už nyní používají mobilní pracovní prostor s ovládáním gesty, plánovací tabule 3D plánovací brýle a v roce 2018 se počítá se smíšenou realitou. Měli jsme tak možnost vidět v praxi používaná řešení typu Microsoft HoloLens, Catchbook, Active Workspace, chytré modely a další.

Živé ukázky včetně Catchbooku

Po obědové přestávce nejprve Paul Sicking, Paul Brown a Bill Lewis představili naživo některé produkty z portfolia Siemens PLM Softwaru. A pak už přišlo na řadu již výše zmíněné hlubší seznámení s Catchbookem. Nebudu se už dále o tomto produktu rozepisovat, doufám, že někdy během roku se s ním budeme moci seznámit společně podrobněji.

Kromě Catchbooku byla také řeč o inteligentním modelu v praxi. Tuto prezentaci měl připravenou Bill Lewis a byla o sledování výšky spotřeby paliva při redesignu masky automobilu s automatickou roletou, usměrňující tok vzduchu k chladiči. Prostředí Teamcenter s podporou aktivního pracovního prostoru umožňuje vytvořit přesnější inteligentní model integrací aplikací jako je NX, LMS Imagine Lab a dalších.

Siemens PLM 12

S přímou návazností na společný program ve velkém sále začaly odpolední přednášky s různým zaměřením. Byly zde jednak produktové prezentace partnerů, ale také samozřejmě Siemensu. Ti, kdo neměli zájem o odborné přednášky, nebo si momentálně nevybrali, si prohlíželi expozice partnerů, případně šli ven na vzduch, většinou aby si mohli ničit zdraví tabákovými tyčinkami. Novináři měli dojednané rozhovory, a tak se na ně připravovali. Já jsem si po rozhovoru s Paulem Sickingem vybral zajímavou přednášku o budoucích CAM technologiích, robotickém obrábění, 3D tisku a hybridním obrábění.

Večer byl společenský program, na kterém si mohli všichni účastníci oddechnout po perném dni a na druhý den ráno už mne, stejně asi jako ostatní novináře čekala cesta domů. Novináři tak měli šanci ve velké většině šanci zúčastnit se programu pouze prvního dne konference. Cesta vlakem Českých drah, navíc ve starém vagónu s oddělenými kupé nebyla nic moc, i když původní počet sedadel byl snížen na 3 na každé straně. Co je to platné, když sedíte proti sobě, a musíte si proplést nohy se spolucestujícím, když si je chcete trochu natáhnout. A tak v souladu s trochu upraveným výrokem Jiřího Suchého z jedné z jeho her: „Nevím proč jsem zase cestoval vlakem. Snad proto, že jsem byl už dlouho čistej,“ končím tuto reportáž.


Mohlo by vás zajímat: