Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

AlibreCAM 2020 je certifikován pro Alibre Design v21

Pondělí, 11 Květen 2020 14:06

Tags: Alibre design | AlibreCAM 2020 | CAM | Certifikace | MecSoft | Obrábění | v21

MecSoft1-1-2020Spo­leč­nost Mec­Soft Cor­po­rati­on ozná­mi­la, že Alib­re­CAM 2020, nej­no­věj­ší verze in­te­gro­va­né­ho CAM ře­še­ní spo­leč­nos­ti Mec­Soft pro Alib­re De­sign, je cer­ti­fi­ko­vá­na pro nej­no­věj­ší verzi Alib­re De­sign v21 [Se­sta­ve­ní 21034]. Tato cer­ti­fi­ka­ce za­ru­ču­je, že kon­struk­té­ři a CNC pro­gra­má­to­ři mohou po­u­ží­vat Alib­re­CAM 2020 k pro­gra­mo­vá­ní jed­no­du­chých a slo­ži­tých dílů pro ob­rá­bě­ní na všech dru­zích CNC sou­stru­hů, fré­zek, sou­struž­nic­kých cen­ter a ví­ce­o­sých ob­rá­bě­cích cen­ter přímo z Alib­re De­sig­nu v21. Kromě toho byl Alib­re­CAM 2020 cer­ti­fi­ko­ván jako kom­pa­ti­bil­ní s nej­no­věj­ší­mi i star­ší­mi zob­ra­zo­va­cí­mi ovla­da­či v Alib­re De­sig­nu v21.

Nej­no­věj­ší zob­ra­zo­va­cí modul v Alib­re De­sign v21 po­u­ží­vá po­kro­či­lé zob­ra­zo­va­cí re­ži­my, z nichž dva jsou uve­de­ny níže:

MecSoft-1-2020  MecSoft-2-2020
 Alib­re­CAM s po­u­ži­tím no­vé­ho zob­ra­zo­va­cí­ho mo­du­lu  Stej­ná část zob­ra­ze­ná po­mo­cí star­ší­ho mo­du­lu

Zku­šeb­ní verzi soft­wa­ru Alib­re­CAM 2020 si mů­že­te zdar­ma stáh­nout ZDE.


Mohlo by vás zajímat: