Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Registrujte se na konferenci CADfórum 2022

Pondělí, 01 Srpen 2022 15:48

Tags: 2022 | BIM | CAD/CAM | CADfórum | Olomouc | PDM

CADforum 2022-konference CAD CAM PDM BIM v praxi-2231De­va­te­nác­tý roč­ník kon­fe­ren­ce CADfórum 2022 je po­řá­dán 13. září 2022, nově v NH ho­te­lu v Olo­mou­ci. Le­toš­ní změna této tra­dič­ní akce se ne­tý­ká jen lo­ka­li­ty, ale no­vin­kou je i její jed­no­den­ní for­mát. Větší pro­sto­ry umožňují po­řá­dá­ní obou sekcí kon­fe­ren­ce – oboru sta­veb­nic­tví s BIM/CDE ře­še­ní­mi a stro­jí­ren­ství s CAD/CAM/PDM ře­še­ní­mi – v je­di­ném dni, za­kon­če­ném spo­le­čen­ským ve­če­rem.

On-line re­gis­tra­ce a upřes­ně­ný pro­gram kon­fe­ren­ce jsou k dis­po­zi­ci na strán­ce konference.cadforum.cz.

Registrujte se nejpozději do 5. září 2022 (kapacita workshopů je omezena).


Mohlo by vás zajímat: