Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Lumion CZ obnovuje pravidelná setkání

Úterý, 22 Listopad 2022 13:17

Tags: Grafika | ImpactHUB | Lumion | Setkání | Vizualizace

lumion-2247Po delší vy­nu­ce­né od­ml­ce ob­no­vu­je Lu­mi­on CZ pra­vi­del­ná se­tká­ní, která dříve dělal běžně. Mů­že­te se za zajít ze­ptat na to, co vás trápí, zjis­tit po­sled­ní no­vin­ky nebo se jen po­ba­vit. Mů­že­te se po­dí­vat se na ně­ja­kou vy­chy­táv­ku z pro­gra­mu Lu­mi­on, kte­rou jste třeba také zrov­na ob­je­vi­li. Ať už Lu­mi­on znáte nebo te­pr­ve ob­je­vu­je­te co umí, tak si snad každý při­jde na své.

Každé se­tká­ní je in­di­vi­du­ál­ní a Lu­mi­on CZ uka­zu­je prů­řez pro­gra­mem, mluví o bu­douc­nos­ti, vý­vo­ji vi­zu­a­li­za­cí cel­ko­vě a o všem mož­ném. Jen po­tře­bu­je, abys­te dali vědět, že do­ra­zí­te.

Ak­tu­ál­ní ter­mí­ny a místa jsou a budou vždy v ka­len­dá­ři akcí Lu­mi­o­nu, ale pro pře­hled jsou uve­de­ny i zde:

22. 11. 2022 (úterý) Setkání s Lumionem v Brně

14:00–16:00 – ImpactHUB Brno – Cyrilská 508/7, 60200 Brno

23. 11. 2022 (středa) Setkání s Lumionem v Olomouci

13:00–15:00 – Místo někde v centru Olomouce dle počtu účastníků bude upřesněno před konáním akce mailem.

24. 11. 2022 (čtvrtek) Setkání s Lumionem v Ostravě

14:00–16:00 ImpactHUB Ostrava – Sokolská třída 1263/24, 70200 Ostrava

25. 11. 2022 (pátek) Setkání s Lumionem v Praze

10:00–12:00 ImpactHUB Praha (Anděl) – Drtinova 557/10, 15000 Praha 5 – Smíchov


Lumion-prihlaseni

Lumion-kalendar

 


Mohlo by vás zajímat: