Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Technology-support – Setkání uživatelů 2024

Neděle, 21 Duben 2024 00:42

Tags: 2024 | Měšťanský pivovar | Polná | Setkání | technology-support | Uživatelé

Setkani-t-support-2024-2416Po dvou le­tech se opět koná se­tká­ní uži­va­te­lů pro­duk­tů Gi­bb­s­CAM a Ci­ma­t­ron do­dá­va­ných tech­no­lo­gy-sup­por­tem, po­řá­da­né ten­to­krát v Měš­ťan­ském pi­vo­va­ru v Polné ve dnech 31. květ­na a 1. červ­na 2024. Účast na se­mi­ná­řích i na se­tká­ní uži­va­te­lů je bez­plat­ná pro zá­kaz­ní­ky s roč­ním ak­tu­a­li­zač­ním ser­vi­sem (pro dvě osoby na jednu li­cen­ci).

Pro zá­kaz­ní­ky, kte­rým roční ak­tu­a­li­zač­ní ser­vis již vy­pr­šel, je k dis­po­zi­ci jedno místo na jednu li­cen­ci. Pro ostat­ní účast­ní­ky je účast­nic­ký po­pla­tek 1000 Kč.

Máte-li re­a­li­zo­va­né za­jí­ma­vé pro­jek­ty, o které se chce­te po­dě­lit s ostat­ní­mi, na­piš­te nebo za­vo­lej­te do t-sup­por­tu, který rád najde pro­stor i pro vaši pre­zen­ta­ci.

Setkání uživatelů, Polná, 31. května 2024 – páteční program

09.15 – 09.30 prezence účastníků
09.30 – 12.30 zahájení, dopolední semináře (bude upřesněno)
oběd
14.00 – 16.30 odpolední semináře (bude upřesněno)
16.30 – 17.00 shrnutí, diskuze
19.00 – 24.00 večeře a posezení v prostorách pivovaru

Setkání uživatelů, Polná, 1. června 2024 – sobotní program

09.30 – 12.00 individuální konzultace po domluvě
oběd

Pro účastníky setkání je možné objednat ubytování, t-support ubytování zarezervuje.

Pro přihlášení na setkání uživatelů využijte formulář.

Své dotazy pište na polna2024@t-support.cz, nebo volejte na +420 235 355 377, Petra Horáková.

Ozvěny z posledního Setkání uživatelů 2022 najdete ZDE nebo také TADY.


Mohlo by vás zajímat: