Amper 2019
CAD - online trafika
Google překladač: English Deutsch

GRAITEC vydal Advance 2010

Čtvrtek, 17 Září 2009 14:15

Tags: BIM | Software | Stavebnictví

g_advance2010_938.jpgMezinárodní softwarová vývojářská firma GRAITEC uvolnila nové kompletní softwarové řešení pro železobetonové a ocelové konstrukce GRAITEC Advance 2010 s implementací systému Building Information Modeling (BIM). BIM technologie umožňuje uživateli simulovat chování konstrukce a automatizovat produkci různých dokumentů nezbytných ve stavebním procesu. Nová verze poskytuje inženýrům technologii pro lepší navrhování a implementaci jejich konstrukčních projektů a s tím také optimalizaci využití materiálů, odstranění nesrovnalostí mezi různými částmi projektu, redukci konstrukčního cyklu, zajištění sledovatelnosti informací, zvýšení efektivity komunikace mezi partnery projektu, a ještě mnohem víc. GRAITEC Advance umožňuje uživatelům výrazně zvýšit produktivitu (eliminací dvojích zápisů a automatickými aktualizacemi) a snížit počet chyb svými četnými kontrolními nástroji.
Navíc tyto funkce zlepšují spolupráci v pracovním procesu:
  • 2D/3D data architektonických/konstrukčních kanceláří je možné opakovaně používat (celý balíček aplikací GRAITEC Advance je kompatibilní s nástroji Autodesku: Autodesk Revit Architecture 2010 a Autodesk Revit Structure 2010). Advance Concrete a Advance Concrete jsou kompatibilní s AutoCAD 2007, 2008, 2009 a 2010;
  • Kompatibilita s průmyslovými standardy (IFC, CIS / 2, PSS, SDNF, atd.);
  • Možnost práce několika uživatelů současně a bezpečně na stejném modelu.

g_advanced_938.jpgAdvance Design byl vyvinut speciálně pro stavební statiku s použitím výkonného jádra pro MKP analýzu. Obsahuje různé nástroje pro navrhování železobetonových a ocelových konstrukcí s integrací nejnovějších evropských konstruktérských norem (Eurocodes 1, 2 a 3). Díky spolupráci s ArcelorMITTAL, GRAITEC také zajišťuje optimalizaci prolamovaných nosníků dle EC3. Advance Design 2010 je rovněž kompatibilní s britskou normu BS 8110 pro navrhování betonových staveb.
K dispozici je také řada nových funkcí, jako definice kalkulačních bodů pro časovou analýzu, řízení mezních podmínek nosníků, post-processing charakteristických vektorů na výběrech, nové typy diagramů pro grafické výsledky atd.
advancec_938.jpg

Advance Concrete automatizuje vytváření stavebních výkresů, výkresy výztuží, kusovníků a NC souborů. Navíc, aby byl kompatibilní s AutoCADem 2010, doznal Advance Concrete 2010 významného zvýšení výkonu: čas výpočtu pro elevace, profily a izometrické pohledy byl redukován koeficientem 4-6. Dalším významnou optimalizací je nová ergonomika Dynamic Reinforcement (dynamických výztuží), unikátní systém, který umožňuje snadné umístění klece výztuže v modelu. K dispozici je mnoho dalších vylepšení.

g_advances_3.jpg


Advance Steel automatizuje celý konstrukční CAD proces (výroba, montážní výkresy, různé zprávy, kusovníky atd.) a vytváří NC stavební data. Pro kompatibilitu s AutoCADem 2010 Advance Concrete 2010 výrazně zvyšuje produktivitu tvorby stavebních výkresů. Čas pro generování výkresů byl snížen koeficientem 2 až 3. Pro usnadnění procesu učení byla vylepšena ergonomie Advance Concrete: nové uživatelské rozhraní poskytuje lepší výběr a tvorbu spojení, nové možnosti izolace prvků v modelu a práce pouze ve 2D, lepší využití realistické vizualizace, umožňující lepší pochopení a manipulaci s modelem, nové rozhraní Advance Concrete Ribbon, atd. A opět je k dispozici mnoho dalších vylepšení.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit