Amper 2019
Fresh-IT
Google překladač: English Deutsch
Předplatné časopisu CAD

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Lepší spolupráce stavebních inženýrů a projektantů kanalizace

Středa, 11 Srpen 2010 12:59

Tags: GIS | Stavebnictví

bentley1032.jpgSpolečnost Bentley Systems oznámila integraci svých produktů pro stavební inženýrství a pro modelování a analýzu dešťové kanalizace, jejímž cílem je zkvalitnění pracovních postupů a usnadnění spolupráce. Oznámená integrace se týká produktů InRoads, GEOPAK, PowerCivil for North America, MXROAD, CivilStorm, StormCAD a PondPack.
Ron Gant, marketingový ředitel Bentley, k tomu uvádí: „Propojením našich produktů pro stavební projektování a řešení dešťové kanalizace umožníme projektantům a inženýrům vytvářet prostorově přesné modely využitelné pro analýzu, porovnání různých scénářů a ve výsledku pro vytvoření nejlepšího možného návrhu. Výsledky práce mohou být prezentovány jako reporty, schémata, grafy nebo stavební výkresy či jednoduše přeneseny do GIS systému.” Gant pokračuje: „Všechno toto může být provedeno v rámci jednoho integrovaného a vysoce efektivního pracovního postupu, což zlepšuje spolupráci a umožňuje uživatelům jednoho typu produktů využít klíčových přínosů ostatních. Takový postup nabízí pouze Bentley.”
Díky tomuto inovativnímu propojení mohou stavební inženýři s pomocí geometrických dat a digitálního modelu terénu zaručit přesné umístění kanalizační infrastruktury a také vytvářet 3D vizualizace a analyzovat kolize a realizovatelnost – a to vše v prostředí stavebních produktů Bentley. To jim umožňuje již v prvotních fázích projektu zhodnotit proveditelnost svých návrhů. Navíc, s využitím komplexních nástrojů pro modelování terénu, vytyčení povodí a modelování místa stavby, mohou maximalizovat návratnost investic do inženýrských dat jako jsou informace o terénu, výškách a sklonech. Současně se zvyšuje produktivita práce díky automatickému generování výkresů, které jsou vedlejším produktem procesů modelování, návrhu a analýzy.

Pokud použijí nástroje pro správu scénářů, které jsou k dispozici v Bentley produktech pro návrh kanalizace, mohou projekční týmy v rámci jednoho projektu snadno analyzovat a porovnávat různé návrhy. To je cesta, jak se vyhnout nejasnostem, které mohou nastat, když se z důvodu porovnání vytváří velké množství výkresů. Tyto produkty také poskytují možnost simulovat komplexní sítě a počítat například maximální kapacitu, určovat znečištění v kanalizačním systému nebo modelovat efekt přílivu a odlivu, efekt dolní vody nebo propojené nádrže.

Uživatelé produktů CivilStorm, StormCAD a PondPack mohou pracovat v prostředích produktů PowerCivil for North America, MicroStation nebo AutoCAD (týká se variant „pro AutoCAD“) nebo využívat každou aplikaci jako samostatný produkt. Navíc mohou:
  • Z produktu CivilStorm importovat/exportovat data z/do InRoads a PowerCivil for North America o kanalizaci jako například nejnižší bod potrubí, průměr potrubí nebo oblast povodí.
  • Z produktu StormCAD importovat/exportovat stejný typ dat o kanalizaci z/do InRoads, GEOPAK, PowerCivil for Nort America a Bentley MXROAD.
  • Z produktu PondPack importovat/exportovat výšková data o nádržích z/do InRoads a PowerCivil for North America.
Další informace o produktech Bentley pro stavební projektování jsou k dispozici na adrese www.bentley.com/road. Informace o produktech pro správu dešťové kanalizace jsou k dispozici na adrese www.bentley.com/stormwater.

Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit