Control
Google překladač: English Deutsch
Bentley

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

GEODIS a SINERGISE spojují síly na poli LPIS

Středa, 05 Září 2012 18:37

Tags: Geodis | LPIS | Sinergise

GEODIS_SINERGISE__1236V srpnu 2012 bylo uzavřeno strategické partnerství mezi společností GEODIS, dodavatelem služeb leteckého snímkování a pořizování geografických dat a Sinergise, dodavatelem softwarových řešení pro administraci a kontrolu zemědělských dotací. Cílem této dohody je nabízet klientům z řad ministerstev zemědělství a platebních agentur, které dohlížejí nad vyplácením dotací, komplexní řešení zahrnující dodávku a průběžnou aktualizaci dat LPIS společně s novou generací softwarových řešení, včetně podpory koncových uživatelů.
 

Programy a dotace v zemědělství představují téměř polovinu rozpočtu Evropské unie. Tyto dotace jsou vypláceny prostřednictvím Integrovaného Administrativního a Kontrolního Systému (dále jen IACS). Velký důraz u zemědělských dotací je kladen především na zajištění jejich spravedlivého rozdělování. Pro správu dotací je v členských státech zaveden systém evidence využití půdy (dále jen LPIS), který umožnuje, pomocí leteckých a družicových snímků, kontrolovat oprávněnost dotace na jednotlivé půdní bloky a zamezuje tak případnému zneužití dotací.

Ve snaze dále zkvalitňovat LPIS a eliminovat případné chyby, zavedla Evropská komise (DG Agri) ve spolupráci s Joint Research Centre (dále jen JRC) nové postupy a kritéria pro tyto systémy. Tyto změny bude nutné promítnout jak do samotné architektury použitých softwarových řešení, tak do procesu pořizování a aktualizace dat. A právě na tuto problematiku se chtějí GEODIS a Sinergise orientovat.

Společná nabídka obou společností může být charakterizována ve třech následujících krocích:

  • Zhodnocení kvality – provedení analýzy stávajícího řešení na základě technických specifikací dle požadavku JRC. Tato analýza zahrnuje kvalitativní i kvantitativní rozbor stavu a výsledků, které mají byt každoročně za členský stát odevzdány Evropské komisi. Zároveň jsou analyzovány všechny datové procesy používané v LPIS členského státu tak, aby mohl být sestaven seznam doporučení jak zkvalitnit všechny části systému od dat přes metodiky až po technologickou část LPIS.
  • Aktualizace LPIS - Výsledky posledních testů kvality v řadě členských států ukázaly, že plošná aktualizace LPIS je nezbytná, a že všechny zemědělské pozemky musí být překontrolovány. Tato kontrola zahrnuje několik velmi náročných úkolů, jako jsou aktualizace referenční ortofotomapy, porovnání všech půdních bloků s ortofotomapou, vyřešení zjištěných nesouladů a nastavení navazujících procesů a metodik průběžné aktualizace. Díky vyškoleným odborníkům a značným zkušenostem s technologiemi sběru dat a směrnicemi EU je konsorcium GEODIS a Sinergise připraveno tyto úkoly řešit. Výsledky mohou, v závislosti na legislativě dané členské země, zahrnovat kompletně aktualizovaná data nebo návrh struktury aktualizace lehce aplikovatelné pro daný členský stát.
  • Aktualizace procesů LPIS - pro zajištění dlouhodobého souladu LPIS v jednotlivých členských státech se specifikacemi EU jsou GEODIS a Sinergise schopni nabídnout kompletní řešení aktualizace dat i softwarové platformy.

 


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit