Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Stáhněte a vyzkoušejte si VariCAD 2013-1.03

Úterý, 26 Únor 2013 12:32

Tags: Import | STEP | Update | VariCAD | VariCAD 2013 | Vylepšení

Varicad galerie-1309Zatím poslední verze VariCADu 2013 nabízí zcela nové možnosti načítání těles ve formátu STEP. Nyní je možné importovat a dále upravovat tělesa, která nebyla v dřívějších verzích podporována (skořepiny, otevřená tělesa, apod.) K dispozici je také vylepšené načítání DWG/DXF výkresů včetně AutoCAD 2013 a nové možnosti tvorby konstrukčních čar. V případě, že nemáte zakoupenou licenci, budete moci používat VariCAD 30 dní jako trial (zkušební verzi). Trialová verze není ničím omezena. Pokud jste si zakoupili licenci, stáhněte si pouze licenční kód z vaší osobní stránky a zadejte ho do VariCADu. Automaticky přejde do plné verze. Novou verzi stáhnete zde.

VariCAD 2013-1.03- 30. leden 2013

Změny 3D jádra, které umožňují importovat STEP soubory včetně takových tvarů, které dřívější verze nepodporovaly
Nyní můžete načítat např. otevřené skořepiny (skořepiny s nulovou tloušťkou), tělesa, u kterých na sebe plynule nenavazují všechny plochy nebo některé plochy zcela chybí. Tato tělesa pak můžete dále upravovat. Až do teď VariCAD odmítl načíst těleso, kde byla detekována chyba na některé jeho části. Díky vylepšenému otvírání STEP souborů vám systém umožní nyní načítat i tato chybná tělesa.

Podpora načítání výkresů ve formátu DWG/DXF z AutoCAD 2013
Nástroje pro práci s otevřenými tělesy (většinou se jedná o tělesa z importovaných STEP souborů):

  • Nyní je možné pracovat ve VariCADu s neuzavřenými tělesy, ale také s objekty, kde některé části povrchu chybí (může se jednat původně o uzavřenou plochu, kde v důsledku chyby při modelování na sebe některé plochy správně nenavazují). Mezi další tělesa, která nyní můžete využívat při další práci ve VariCADu, patří také skupiny ploch a skořepiny. Otevřené skořepiny bývají často používány v různých knihovnách strojních součástí.
  • Nyní je možné převádět objekty s určitými omezeními z jedné reprezentace do druhé. Pokud je to nutné, můžete také převést tělesa na otevřené skořepiny (např. pokud je tento typ těles vyžadován pro práci v jiných systémech).
  • Nástroje pro práci s těmito objekty a pro zobrazování informací o těchto objektech jsou přístupné z roletového menu nebo z toolbaru (Tělesa, změna reprezentace povrchů). Pokud kliknete pravým tlačítkem myši na otevřené těleso, můžete tyto funkce vybrat také z nabídky v pop-up menu (Otevřená tělesa).

Nové opravné prostředky
Nástroje opravných prostředků jsou k dispozici v nabídce v roletovém menu nebo z toolbaru (Opravné prostředky). Kromě již existujících nástrojů jsou zde k dispozici nové nástroje pro opravu chybných ploch, které byly načteny z formátu STEP. Jedná se např. o tělesa, kde byly chybně definovány normály ploch.

Nové možnosti práce s využitím konstrukčních čar
Nyní můžete velice pohodlně definovat směr, ve kterém budete vkládat nové konstrukční čáry, případně lze rozmísťovat čáry vlečením kurzoru dle definovaného kroku. Tyto nové funkce jsou zvlášť užitečné při kreslení 2D objektů ve 3D modelovém prostoru.

Další vylepšení 3D jádra
Tato vylepšení se týkají především zaoblení, tvorby skořepin, oblých rohů a dále práce s povrchy vytvořenými přechodem z jednoho typu profilu do jiného.

Změny uživatelského prostředí
K dispozici jsou nové možnosti otvírání pop-up menu mezi příkazy (např. během rozmísťování těles, výběru položek atd.), současným stisknutím pravého a levého tlačítka myši se otevře příslušné pop-menu. V nastavení systému (příkaz “cfg”) přibyla možnost zapínání a vypínání některých informačních upozornění (viz. Nastavení zobrazení informací).


Mohlo by vás zajímat: