Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

BIM DAY 2015 již příští týden

Pátek, 09 Říjen 2015 10:49

Tags: 2015 | BIM | BIM DAY | CzBIM | Konference | NTK | Praha | Stavebnictví

BIM Day 2015-NTK Praha-1541Výroční konference BIM DAY 2015 se uskuteční již ve čtvrtek 15. října 2015, tradičně v prostorách Národní technické knihovny v Praze. Cílem říjnové výroční konference je roční ohlédnutí za vývojem zavádění BIM do praxe jak v zahraničí, tak i v České republice. Konference BIM DAY je pravidelnou „událostí roku“ organizovanou Odbornou radou pro BIM. Představí se opět celá řada domácích i zahraničních odborníků na problematiku BIM. Ze zahraničních řečníků svoji účast potvrdili odborníci z Portugalska, Dánska, Chorvatska či Velké Británie. Podrobnosti k přednáškám naleznete průběžně na stránkách konference www.BIMDAY.cz.

Program konference je rozdělen do několika bloků. Oproti prvním ročníkům konference BIM DAY, kdy byly bloky děleny na domácí a světové dění v oblasti BIM, letos organizátoři chtěli zdůraznit skutečnost, že BIM se dotýká celého stavebnictví bez rozdílu druhu stavby. Proto první blok bude věnován obecně BIM a podmínkám společného datového prostředí pro jeho uplatnění ve stavebnictví. V dalších dvou blocích se postupně představí domácí i zahraniční řečníci, aby představili své zkušenosti s využitím BIM nejdříve v pozemním stavitelství a následně pro dopravní stavby.

BIM jako prostředek pro inovace ve stavebnictví
09:00 až 10:15
Úvodní blok se jmenuje BIM jako prostředek inovací ve stavebnictví. Jeho cílem je seznámit posluchače se stavem zavádění BIM v ČR, především na úrovni veřejných zakázek. Dále pak ukázat na zahraničních zkušenostech podmínky pro rozvoj a uplatnění BIM v Dánsku či Velké Británii. Mezi zahraničními řečníky v tomto bloku vystoupí Søren Spile z Dánska či Ben Wallbank z Velké Británie.

BIM pro pozemní stavby
11:05 až 13:00
Ve druhém bloku zaměřeném na praktické využití BIM v pozemních stavbách se představí jak domácí, tak i zahraniční řečníci. Ze zahraničních řečníků stojí za povšimnutí přednáška portugalského hosta. António Ruivo Meireles ve své prezentaci ukáže příklady úspěšné implementace BIM pro zhotovitele staveb. Jeho přednáška ukáže, jak definovat BIM strategii, čeho se vyvarovat a jaké by měly být krátkodobé a střednědobé přínosy integrace BIM ve firemních procesech. Hrvoje Petrovic z Chorvatska ukáže praktickou zkušenost ze zavádění BIM ve stavební firmě.

BIM pro dopravní stavby
14:00 až 15:30
V pořadí třetí blok konference BIM DAY 2015 ukáže nejen nizozemský přístup k metodice BIM v oblasti dopravních staveb. Holandský postoj k používání metodiky BIM přiblíží Jordy BrouwersCristian Otter. Tito BIM specialisté budou mluvit o historii zavádění BIM v Nizozemí. Řeč bude i o praktických zkušenostech neboť oba pracují na velkých reálných projektech, z nichž některé jsou ve výstavbě, jiné již dokončené. Mezi hlavními tématy jejich přednášky budou úrovně zavádění BIM a otázka, zda a proč vůbec BIM využívat. Holandské řečníky doplní norský odborník na využití BIM v dopravní stavitelství Hallvard Blekastad.

BIM diskuse
15:50 až 17:15
Součástí konference budou i panelové diskuse na čtyři témata:

  • BIM v projekční praxi,
  • BIM při řízení průběhu výstavby,
  • BIM při správě majetku,
  • BIM pro dopravní stavby.

Mohlo by vás zajímat: