Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

NICOM – parametrické návrhy v AutoCADu

Čtvrtek, 04 Únor 2016 18:30

Tags: AutoCAD | Kurzy | Michal | Nicom | Parametrické návrhy | Spielmann | Vzdělávání

Nicom-1606Parametrické návrhy v AutoCADu jsou vcelku opomíjeny. AutoCAD je stále považován za nástroj pro výkonné a efektivní vytvoření 2D dokumentace, i když bravurně zvládá a poskytuje mocné nástroje pro vytvoření 3D objektů, včetně 3D tisku, o čemž mě neustále přesvědčují absolventi mých kurzů. Co neumí, je parametrické navrhování právě zmíněných těles. Ovšem poskytuje opravdu efektivní nástroj pro parametrické vytváření 2D profilů, čímž umožňuje uživatelům v rámci technické dokumentace vytvářet různé varianty, bez nutnosti vícenásobné tvorby jednotlivých profilů a zadávání přesných hodnot hned při zadávání kreslení.

Uveďme si jednoduchý příklad. Máme obdélníkovou desku s otvory. Cílem je automaticky přizpůsobit pole otvorů na základě změny rozměru délky hrany desky.

Nicom-obr1

Jelikož nejsme schopni zautomatizovat postup pomocí obdélníkového pole, které neumožňuje zadat výraz pro celkový rozměr pole, je potřeba pracovat s polem křivkovým a s jeho volbou Rozdělit. Ta sice přizpůsobí počet položek, ale neumožňuje již další dynamickou změnu v rámci počtu položek pole, takže se musí příkaz opakovat v rámci vytvoření nového pole.

Po přípravě geometrie profilu: obdélníku, kružnice převedené na blok a křivky coby trajektorie děr, bude nejdříve potřeba geometrii takzvaně zavazbit. Nejdříve využijeme geometrických vazeb, které nám umožní udržet tvar a pospolitost profilu (vazby horizontální, rovnoběžně a kolmo). Následně přidáme vazby rozměrové, přidáme čtyři přímé vazby, viz obázek 2.

Nicom-obr2-1606

Jelikož křivka není platnou součástí 2D profilu, doporučuji pro tuto mít samostatnou pomocnou hladinu, aby bylo možné vodící křivku zmrazit.

Nyní použijeme příkazu pro vytvoření asociativního křivkového pole. Po výběru objektu Díra, křivky coby trajektorie a volby Rozdělit pro rovnoměrné rozdělení získáme pole děr v desce. Pokud následně změníme počet děr ve vlastnostech asociativního pole, získáme požadovaný výsledek. Počet děr tedy budeme řídit počtem prvků ve vlastnostech asociativního pole, celkovou délku desky pak například parametrem s názvem křivka.

Nicom-obr3

Parametr hrana (viz obrázek 3) se při správném geometrickém a rozměrovém zavazbení může jevit jako referenční. Tento postup lze dále automatizovat. Pokud vás parametrizace zaujala, nebo vás zajímá zautomatizování vaší práce, navštivte náš autorizovaný kurz AutoCAD pro pokročilé, nebo sledujte naše příspěvky v CAD News.

Ing. Michal Spielmann
Autodesk Approved Instructor
AutoCAD Professional

Autodesk ATC NICOM, a. s.


Mohlo by vás zajímat: