Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

BIM-Fórum 2016 opět prakticky o BIMu

Pondělí, 15 Únor 2016 11:56

Tags: Autodesk | BIM | BIM-Fórum | CAD | CADconsulting | Computer-Agency | Revit

DSC01999-1607Ve čtvrtek 21. ledna hostila Fakulta stavební VUT v Brně již čtvrtý ročník uživatelské konference „BIM-Fórum: Revit v praxi", kterou organizuje BIM-Fórum z. s. (dříve občanské sdružení). Hlavním a stále vyhledávaným cílem konference bylo sdílení praktických zkušeností uživatelů CAD/BIM aplikace Autodesk Revit i dalších aplikací BIM, včetně následného využití dat. Počet účastníků konference rok od roku roste, letos jejich počet překročil číslo 120. Ze složení profesí lze vysledovat menší zájem o architektonické navrhování a stavební dokumentaci.

Naopak se zvyšuje se počet účastníků z odborných profesí TZB a navazujících oborů, které mohou výhody BIM projektu využít pro svoji práci.

BIMforum 2016-1607

Fórum 2016 – Pohled do přednáškového sálu

Program konference je každoročně založený na inspirativních projektech uživatelů. Jako první prezentovala firma SWECO Hydroprojekt velmi rozsáhlý model čistící stanice s přesně vymodelovanými technologickými celky i budovami - přínosné bylo dozvědět se, jak se pracuje v týmu na tak rozsáhlém projektu a jaká to přináší úskalí. Za firmu Metroprojekt Praha promluvily roky zkušeností s TZB modely v Revitu, způsoby předávání a sdílení dat ve firmě.

Dvě zajímavá témata přednášek vzešla z diplomových prací. První řešila použití modelu budovy pro tepelnětechnické výpočty v Revitu a možná opatření, která model přibližují způsobům výpočtu dle ČSN. Druhá práce hledala omezení a podmínky správného vytváření BIM modelu z hlediska výkazu výměr, který bude možné použít jako přesný podklad pro rozpočtování. Závěrečná diskuze a odpovědi odborníků pomohly zájemcům udělat si objektivní názor na řadu témat okolo BIM.

BIMforum DSC02024-1607

BIM-Fórum 2016 – Michal Káčerik v rozhovoru s Ivanou Vinšovou


Výroční cenu BIM-Fóra za přínos v oblasti BIM letos získal Ing. Michal Káčerik – za praktické a hodně komentované příspěvky na blogu bim-forum.blogspot.cz. Výherci slosování ankety si odnesli poukázky na školení Revitu věnované společností Computer-Agency.

BIMforum

BIM-Fórum 2016 – Diskuse u kulatého stolu

Hlavním partnerem konference byla firma CADconsulting. V úvodní přednášce se podělila o svoje zkušenosti a doporučení pro implementaci Revitu v různých projektových firmách.
Prezentace dalších partnerů ukázaly, že BIM už se stal součástí návrhu, výroby i správy budov. Sešly se dvě aplikace pro správu budov, BIMForMe od CAD Studia a podobný Bim.Point od ateliéru Di5, který již léta v BIMu pracuje a šíří osvětu. Další představená řešení partnerů: Gefos možnosti 3D skenování a zaměření, BIM Project databáze stavebních prvků českých firem a doplňků pro jejich vytváření, včetně BIM prvků společnosti LOMAX. V odpoledním workshopu firma Lumion předvedla stejnojmenný software pro živé a rozhýbané vizualizace revitových modelů.

Mediálními partnery konference byli Autodeskclub, CAD magazín a TZB-info.

Další informace o konferenci a jiných aktivitách BIM-Fórum z. s. najdete na webu www.bim-forum.cz, blogu bim-forum.blogspot.com nebo na www.facebook.com/bimforumcz.


Mohlo by vás zajímat: