Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Letecké snímkování řeší i zateplení budov nebo zeleň

Čtvrtek, 25 Únor 2016 11:17

Tags: Budovy | GIS | Mapy | Ortofotomapa | Pasportizace | Terén | TopGis | Zeleň

TopGis-1608Letecké snímkování zemského povrchu je univerzálním a velmi užitečným informačním nástrojem. Jeho nejznámější produkt – ortofotomapu – používá většina lidí naprosto běžně. V poslední době však získává stále větší hodnotu také pro architekty, developery či obecní úřady a magistráty. Nejaktuálnější databází leteckých snímků v Česku disponuje společnost TopGis. Přes osmdesát procent snímků pochází z roku 2015. Unikátní data mají v komprimované podobě velikost zhruba 5 terabajtů a jeden pixel snímků v ní reprezentuje 12,5 centimetru zemského povrchu.

Ortofotomapa vzniká z leteckých měřických snímků, jejichž velikost je pro stejné území celkem 392 terabajtů.
Na zakázku lze připravit i mapy podrobnější. Vzhledem k tomu, že přes 80 % českého území bylo zmapováno v roce 2015, mohou výsledná data sloužit v celé řadě oborů, kde je třeba znát nejnovější stav povrchu měst, obcí i volné krajiny. TopGis letecké snímky obnovuje vždy s dvouletou periodou, přičemž každý rok fotografuje polovinu území České republiky. V loňském roce se ale podařilo zaznamenat více než 80 procent povrchu Česka se všemi hustě obydlenými oblastmi. V současnosti nabízená ortofotomapa má aktuální údaje o dvou třetinách území ČR. Taková data najdou využití také v oborech, kde je nutná jejich pravidelná aktualizace a možnost využití časových řad pro různé analýzy v území. Typicky jde například o státní správu, projekční kanceláře či developerské firmy.
Letecké snímky se nepořizují pouze ve viditelném spektru, ale také pomocí infračerveného snímání. Na jeho základě je možné například posuzovat zdravotní stav vegetace. Na zakázku lze takto provést i snímkování budov za účelem zjištění tepelných ztrát. Letecké snímky také umožňují získat odvozené informace o reliéfu terénu a dalších 3D informacích. Dalšími způsoby sběru dat jsou například šikmé letecké snímkování a mobilní mapování, s jejichž pomocí se dá zjišťovat stav dopravního značení nebo provádět pasportizace majetku. S velkou přesností může napomoci s měřením fasád či rozměrů budov.
Ortofotomapu nabízí TopGis formou dat, nebo pomocí technologie WMS. Klienti tak mohou využívat data na jeho serveru a nad nimi stavět další služby. Záleží také na každém, zda využije naší hotové databáze, nebo si danou lokalitu nechá nasnímkovat s parametry podle svého přání.
Běžní uživatelé znají výše zmíněné snímky ze služeb společnosti Seznam.cz. Stejná data ale používají také mobilní operátoři, správci komunikací, banky nebo tvůrci počítačových her.


Mohlo by vás zajímat: