Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Hannover Messe 2017 ukáže Průmysl 4.0 z hlediska ziskovosti

Pátek, 21 Říjen 2016 12:06

Tags: 2017 | Automatizace | Digitální továrna | Energetika | Energie | Hannover | Messe | Průmysl

P4144379-1642Mottem veletrhu Hannover Messe 2017 je slogan „Integrated Industry – Creating Value“, neboli „Integrovaný průmysl – Vytváření hodnoty“. Podle Jochena Köcklera, člena představenstva veletržní správy Deutsche Messe, musí průmysl ještě důrazněji než dosud argumentovat prospěšností digitalizace výroby a energie, pokud má postupovat plošně. Průmyslové a energetické podniky musí rozpoznat bezprostřední a dlouhodobé výhody digitalizace. Hodnoty nevznikají jen u výrobního zařízení. Motorem úspěchu podniku jsou také nové obchodní modely a přínos digitalizace pro jednotlivé pracovníky.

Průmysl 4.0, Integrated Energy, digitální dvojče, Predictive Maintenance, Digital Energy, Smart Materials, propojené kolaborativní roboty (Cobots) – velkokoncerny, ale také malé podniky jsou dnes konfrontovány s mnoha technologickými možnostmi, jejichž dopad mohou často těžko odhadnout. Hannover Messe 2017 jako přední světový průmyslový veletrh jim ukáže cesty, jak mohou i s omezenými zdroji rozpoznat a využít potenciály digitalizace. Průmysl 4.0 neznamená rychlou obměnu všech výrobních zařízení najednou. Novodobé senzory mohou být například využívány u stávajících zařízení ke sběru a vyhodnocování dat, které může přispět ke zlepšování výrobních procesů a vývoji nových obchodních modelů. Veletrh Hannover Messe 2017 se stane milníkem pro návštěvníky z výrobního průmyslu, kteří chtějí využít potenciál digitalizace ve svém podniku a krok za krokem rozvíjet výrobu směrem k továrně 4.0.

Digitalizace mění kompletně i energetickou branži. Energetický systém budoucnosti bude regulován a řízen inteligentními komunikačními sítěmi od výroby až po spotřebu. Teprve digitalizace umožní od základu přestavbu starých energetických struktur v obnovitelnou, decentrální a efektivní výrobu energie a tím rozhodujícím způsobem přispěje k obratu v energetice. Jak se bude do budoucna měnit energetický trh a jaké faktory budou mít rozhodující vliv, představí vystavující firmy na veletrhu Hannover Messe pod heslem Integrated Energy. Veletrh Hannover Messe představuje digitálně propojená řešení celého řetězce tvorby hodnot v energetice – od výroby, přenosu, distribuce a ukládání až po alternativní řešení mobility.

Integrated Industry přesahuje rámec inteligentní továrny. V budoucnu zůstanou výrobky po expedici digitálně propojené s výrobcem a trvale mu budou dodávat cenná data. Podniky tak budou moci vyvíjet další služby na bázi internetu a prosazovat se na trzích také nad rámec klasických branží. V energetice například znamená tak zvaný „prosumer“ a virtuální elektrárna možnosti při integraci decentrální výroby energie. Dalším příkladem je subdodavatelský průmysl. Na veletrhu Hannover Messe předvedou subdodavatelské podniky, že jsou schopné s prostředky, které nabízí digitalizace, nabízet rychlejší řešení, která jsou inovativnější a individuálnější než dosud. Toto hledisko digitalizace zohledňuje také vedoucí téma „Integrated Industry – Creating Value“. Největší potenciál digitalizace při tvorbě hodnot spočívá ve vývoji zcela nových obchodních modelů a v objevování příslušných trhů. V Hannoveru se bude jednat o kooperacích mezi informačními technologiemi a strojírenstvím, mezi startupy a koncerny. V dubnu poznáme nosné obchodní modely 4.0, ale seznámíme se také s disruptivními nápady v oblasti ochodu.

I v dobách všudypřítomné digitalizace v podniku je a zůstane významným faktorem úspěchu člověk. Proto se heslo „Integrated Industry – Creating Value“ vztahuje i na pracovníky ve výrobě. S technologiemi průmyslu 4.0. se činnosti výrobních dělníků stanou zajímavějšími, rozmanitějšími a jejich pracovní doba ještě „cennější“. Stále častěji jsou řešiteli problémů, stále častěji rozhodují, jsou inovátory a motorem při tvorbě hodnot. Ani to neprobíhá samo o sobě. Důležité je, aby odborné pracovníky na nový svět práce 4.0. připravovala kvalifikační opatření. V budoucnu bude v továrnách stále více inteligentních pracovních míst, která se přizpůsobí znalostem pracovníka a budou mu v jeho práci oporou. Souběžně se ale musí v agilní a flexibilní továrně naučit, jak zacházet s možnostmi, které Virtual Reality a Augmented Reality, datové brýle, smartphony a tablety přinášejí. Na veletrhu Hannover Messe 2017 budou hrát všechny tyto nástroje digitální továrny přední úlohu.

Hannover Messe – Get new technology first!
Nejvýznamnější světový průmyslový veletrh se uskuteční v Hannoveru 24. – 28. dubna 2017. Veletrh Hannover Messe je globální událost, kterou zastřešuje téma „Integrated Industry – Creating Value“ a která zahrnuje všechna témata týkající se digitalizace výroby (průmysl 4.0) a energetických systémů (Integrated Energy). Je složen ze sedmi vedoucích veletrhů probíhajících na jednom místě: Industrial Automation, MDA – Motion, Drive & Automation, Digital Factory, Energy, ComVac, Industrial Supply a Research & Technology. Partnerskou zemí veletrhu Hannover Messe 2017 je Polsko.


Mohlo by vás zajímat: