Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ČD - Telematika sjednotila geografická data

Pondělí, 24 Říjen 2016 13:05

Tags: Bentley | ČD - Telematika | GIS | HSI | Infrastruktura | Komunikace | Portal | Projekt | Sítě | Vyjadřování

cdt-udrzba-infrastruktury-1643ČD - Telematika dokončila na konci léta projekt „GIS (Geografický informační systém) a portál vyjadřování“ a v září úspěšně spustila jeho ostrý provoz. ČD - Telematika tímto projektem výrazně zrychluje a usnadňuje proces vyjadřování k existenci sítí elektronických komunikací, což pozitivně pocítí jak žadatelé o takové vyjádření, samotná společnost ČD - Telematika, ale profitovat by mohli i další vlastníci a správci nejrůznějších infrastrukturních sítí, kteří by geografický informační systém využili. Implementovaný GIS zajišťuje jednotné uložení a správu geografických dat nezávisle na rozdílných datových modelech používaných zákazníky.

Systém by měl najít uplatnění i mezi dalšími vlastníky či správci sítí elektronických komunikací, ale i jiných technických infrastruktur. Například energetické sítě, ať už přenosové či rozvodné elektrické sítě nebo sítě plynárenské. Mezi uživatele systému by se mohli zařadit i vlastníci či správci vodovodních nebo kanalizačních sítí. Díky novému systému je vyjádření v případech, kdy nedochází ke střetu se sítí a technickou infrastrukturou vlastněnou či spravovanou ČD - Telematikou, vydáváno plně automaticky.

V případě, že nedochází k žádnému střetu se sítí vlastněnou či spravovanou ČD - Telematikou a žadatel při on-line zadávání žádosti zaškrtl elektronické doručení, obdrží vyjádření za řádově několik desítek minut. Navíc díky elektronizaci a tím výraznému snížení podílu ruční práce a odbourání zbytečných aktivit umožňuje systém až 90% snížení nákladů na zpracování vyjádření. Nesmírně důležitým přínosem je i možnost upřednostňování žádostí podle jejich typu, což je klíčové například pro případ vyřizování havárií. Celý systém je vybudovaný na technologiích Bentley a Oracle a skládá se ze tří bloků. Jádrem systému je geografický informační systém, další dva klíčové komponenty jsou systém pro vyjadřování k sítím elektronických komunikací a mapový portál.

Systém pro vyjadřování umožňuje žadatelům o vyjádření zakreslovat on-line jednotlivá zájmová území, ke kterým žádají o vyjádření. Po elektronickém odeslání žádosti žadatelem proběhne automatická analýza eventuálních střetů s kabelovými sítěmi a podle jejího výsledku je buď zpracována plně automaticky (to pokud nedochází k žádnému střetu se sítěmi) nebo je přidělena příslušnému pracovníkovi k manuálnímu zpracování. Posledním blokem řešení je mapový portál kombinující veřejné (katastrální mapy, ortofotomapy a základní mapy) i neveřejné mapové podklady s geografickými informacemi o infrastruktuře spravované ČD - Telematikou.

O kvalitě řešení vyvinutého ČD - Telematikou a dodaného společností HSI svědčí nejen množství klientů, kteří jej okamžitě začali úspěšně používat, ale také nominace do finále soutěže „Be Inspired Awards“ vyhlašované každoročně společností Bentley v kategorii „Inženýrské sítě a komunikace“. Konečné vyhodnocení celé soutěže proběhne v polovině listopadu 2016.

Ze zákona (Zákon č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu – často jen stavební zákon) má každý vlastník technické infrastruktury povinnost vést o ní přesnou evidenci. Každý vlastník takové infrastruktury má ze zákona také povinnost na žádost pořizovatele územní studie nebo územně plánovací dokumentace, obecního úřadu, žadatele o vydání regulačního plánu nebo územního rozhodnutí či samotného stavebníka sdělit ve lhůtě do 30 dnů údaje o její poloze, podmínkách napojení, ochrany a další údaje nezbytné pro projektovou činnost a provedení stavby. ČD - Telematika je významným vlastníkem i správcem sítě elektronických komunikací a se žádostmi o vyjádření se setkává na denní bázi.


Mohlo by vás zajímat: