Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Pozor na podvodníky při registraci průmyslových práv

Pondělí, 12 Prosinec 2016 12:41

Tags: Podvodníci | Průmyslová práva | Registrace | ÚPV

UPV varovani-1650Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) varuje před podvodníky. Vychytralci, kteří se snaží vylákat peníze nemorální cestou, se nevyhýbají bohužel ani oblasti duševního vlastnictví. Jejich důmyslnou metodou není krádež ochranné známky či patentu jako takových, ale vydávání se za instituci podobnou některé z oficiálních. Podvodníci si účtují poplatky za zápis do právně bezcenného registru. Parazitující subjekty přinášejí do oblasti ochrany průmyslových práv chaos.

„Dochází k vážnému ohrožení důvěry v systém ochrany průmyslových práv, a to nejen v národním, ale v širokém měřítku mezinárodním,“ říká předseda ÚPV Josef Kratochvíl a dodává, že se úřad snaží maximálně rozšířit informační kampaň, která má na riziko parazitování upozornit a ozřejmit, které poplatky, v jaké výši a na jaké účty jsou těmi, které jsou spojeny se systémem ochrany průmyslových práv doma i v zahraničí.

Typická situace: Subjekt (firma, fyzická osoba) požádá o zápis ochranné známky. Tím, že se podání automaticky objeví ve veřejné databázi vedené Úřadem průmyslového vlastnictví, může jej vychytralec zneužít a čerpat odtud informace o žadateli pro svůj pokus vylákat finanční obnos. Na adresu žadatele přijde poštou výzva k zaplacení určité částky jako poplatku pro zápis známky do databáze. Podrobnější zkoumání odhalí, že autor výzvy k zaplacení ve skutečnosti není oficiálním orgánem spravujícím průmyslové vlastnictví, ať už české, či zahraniční, ale soukromou firmou nabízející za poplatek zápis ochranné známky do své vlastní databáze, která nemá pro žadatele žádný právní účinek. Částka, kterou se vychytralec snaží vylákat, často i několikanásobně převyšuje skutečný správní poplatek.

„Chtěl jsem pro naši firmu registrovat ochrannou známku Mistrovství ČR v mobilních hrách. Po podání žádosti jsem obdržel fakturu na 1496 eur. Takovou částku jsem považoval za přemrštěnou a podezřelou. Věc jsem proto konzultoval jak se svým právníkem, tak s ÚPV. Naštěstí naše firma o žádné peníze nepřišla, ale museli jsme rozklíčování podvodu věnovat cenný čas,“ shrnul svou zkušenost s falešnými registry Lukáš Pleskot, jednatel eventové agentury PLAYzone. Podobnou nepříjemnost musel řešit také jednatel společnosti Up and down Pavel Vihan: „V rámci registrace dvou ochranných známek přišly příkazy k úhradě v neuvěřitelné výši 55 320 Kč, kterou jsem odmítl zaplatit. Chování těchto klamavých firem nám podnikatelům nejvíce komplikuje život tím, že musíme být neustále na pozoru před dalšími pokusy připravit nás o nemalé prostředky.“ Hmatatelnou škodu způsobili vychytralci firmě MeDiLa. „Po podání registrace tří ochranných známek jsme obdrželi vystavené doklady k platbě. Jejich načasování, obsah i zpracování odpovídaly našemu registračnímu řízení. Proto jsme je bohužel považovali za součást procesu registrace, a tak došlo k jejich úhradě,“ vysvětluje jednatel firmy Pavel Jezdinský. Podobně vychytralci zneužívají nejen registrace, ale také prodlužování platnosti ochranných známek, žádostí o zápis užitných vzorů či udělení patentu.

Vychytralci využívají nejen volně dostupné databáze k vytipování svých obětí, ale také sázejí na názvy svých společností, které zní podobně jako oficiální instituce, například fiktivní TPR Trademark Publication Register, či World Patent and Trademark Organization. Seznam dosud známých parazitujících subjektů je zveřejněn na webových stránkách ÚPV.

Řada přihlašovatelů se nechala oklamat, neboť načasování podvodné nabídky nebo faktury odpovídalo času skutečně podané žádosti o registraci. Možnosti trestněprávní obrany jsou omezené, na fakturách je totiž nenápadně drobným písmem služba popsána. ÚPV přesto doporučuje obětem předmětného bezpochyby nemorálního a zavrženíhodného jednání, aby se bránily všemi dostupnými prostředky.

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV)
Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) je orgánem státní správy České republiky na ochranu průmyslového vlastnictví, který plní funkci národního patentového a známkového úřadu. Navazuje na činnost Patentního úřadu založeného před 97 lety v Praze. ÚPV rozhoduje o poskytování ochrany na vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory, ochranné známky, zeměpisná označení a označení původu výrobků a vede příslušné rejstříky o těchto předmětech průmyslových práv. Získává, zpracovává a zpřístupňuje patentové informace, usiluje o zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky účinnou kampaní k rozšíření povědomí o významu a optimálních způsobech využívání systému průmyslově právní ochrany. Od roku 1970 je Česká republika také členem Světové organizace duševního vlastnictví (World Intellectual Property Organization (WIPO). Je také členem Evropské patentové organizace (EPO) a smluvní stranou Úmluvy o udělování evropských patentů.

www.upv.cz
www.patentuj.cz
www.wipo.int
www.epo.org


Mohlo by vás zajímat: