Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Integrace SITEOPS s ContextCapture pro modelování reality

Pátek, 27 Leden 2017 16:16

Tags: Analýza stavby | Bentley | ContextCapture | LumenRT | Siteops | Virtuální realita

Bentley vizualizace-1704Společnost Bentley oznamuje dostupnost nového pracovního postupu v rámci SITEOPS pro vytváření optimalizovaných návrhů stavebních lokalit při využití reálných sítí vytvořených pomocí ContextCapture a dále působivých vizualizací vytvořených pomocí Bentley LumenRT jako součást procesu navrhování. Pomocí ContextCapture mohou uživatelé vytvářet vysoce přesné 3D reálné sítě, jejichž preciznost umožňuje realizovat jakýkoli inženýrský projekt zcela v příslušném kontextu.

Tyto reálné sítě jsou připravené pro inženýrské fáze projektu a mohou se nyní v rámci SITEOPS přímo používat jako kontext pro 3D návrh, a to s nejvyšší možnou přesností topografie. Jakmile je návrh dokončen, mohou uživatelé vyexportovat 3D model do Bentley LumenRT pro vytvoření působivých, oživených vizualizací.
Nejnáročnější částí vytvoření plánu a návrhu stavební lokality je získat přesný a kompletní průzkum stávajících podmínek. ContextCapture umožňuje designérům vytvářet rychle přesné terénní modely z kolekce běžných digitálních fotografií, které lze okamžitě využít v SITEOPS k zahájení procesu identifikace optimálních konfigurací stavební lokality.

Bentley1-1704

Mezi hlavní nové funkce patří:

  • Získání podrobné stávající povrchové topografie z digitálních snímků pro použití při navrhování a analýze terénních úprav;
  • Provádění studií proveditelnosti ve stavební lokalitě při využití digitálních snímků, výpočetních projekčních nástrojů a optimalizace nákladů během zlomku času ve srovnání s tím, jak dlouho tato činnost obvykle trvá při použití tradičního CAD software;
  • Analýza více různých uspořádání stavební lokality a plánů urovnávání terénu při využití digitální topografie vytvořené prostřednictvím ContextCapture k stanovení nejlepších možností návrhu na základě různých omezení a nákladů na výstavbu;
  • Kombinování cenově nejefektivnějšího uspořádání a urovnávání terénu s oživeným digitálním obsahem, jako například budovami, stromy, vozidly atd., pro oživení projektů pomocí Bentley LumenRT;
  • Vytváření působivých 3D vizualizací, které profesionálním designérům umožní sdělit úmysl jejich návrhu všem stranám zúčastněným na projektu.

Při určování rozpočtu na výstavbu je jedním z největších rizik obvykle cena urovnávání terénu, vzhledem k nedostatku kvalitních dat v koncepční fázi a taky z důvodu času potřebného na vytvoření návrhu urovnávání terénu. Nyní, s pomocí ContextCapture, mohou uživatelé převádět fotografie lokality na detailní topografii a nahradit povrchová data s nízkou kvalitou za vysoce kvalitní a podrobné reálné sítě. Tento pracovní postup umožňuje projekčním společnostem stanovit optimální volitelné možnosti návrhů na základě přesných dat. To zpětně klientům umožňuje přijímat lepší rozhodnutí, navíc dříve v rámci životního cyklu projektu.


Mohlo by vás zajímat: