Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vytváření nových hodnot s průmyslem 4.0 na Hannover Messe

Pondělí, 20 Únor 2017 11:34

Tags: 2017 | Automatizace | Digitální továrna | Energetika | Energie | Hannover | Messe | Průmysl

P4144313Veletrh Hannover Messe 2017 otevře za několik týdnů brány s rekordním počtem více než 500 příkladů aplikací pro „průmysl 4.0“, roboty se schopností učit se a s dostatkem citu a technická řešení pro uskutečnění obratu v energetice. Pro úspěšnou digitalizaci průmyslové výroby jsou k dispozici rozvinuté technologie, nyní záleží na tom, jestli vedoucí pracovníci s rozhodovacími pravomocemi z průmyslového sektoru a energetiky rozpoznají, jaké přímé a dlouhodobé výhody jim digitalizace může pro firmu přinést pro obchodní modely a pracovníky firmy.

Odkrýt neběžné perspektivy, ukázat celý potenciál digitalizace pro tvorbu hodnot a získat nové trhy – o to půjde na letošním veletrhu Hannover Messe, jehož vedoucím tématem je „Integrated Industry – Creating Value. Na veletrh, který se uskuteční 24. - 28. dubna 2017, přijede okolo 6 500 vystavovatelů. Partnerskou zemí veletrhu je letos Polsko.

Průmysl 4.0, Integrated Energy, digitální dvojče, Machine Learning, Predictive Maintenance, Smart Materials, propojení výroby a kolaborativní roboti (Cobots) – velké koncerny, ale i malé podniky jsou dnes konfrontovány s mnoha technologickými možnostmi, jejichž přínos dokážou zatím těžko odhadnout. Tím vším se zabývá veletrh Hannover Messe 2017. Podle Dr. Jochena Köcklera, člena představenstva veletržní správy Deutsche Messe, zahrnuje nejvýznamnější světový průmyslový veletrh všechna průmyslová odvětví, která jsou důležitá pro tvorbu hodnot v průmyslu. Hranice mezi strojírenstvím a IT mizí. V Hannoveru se návštěvníci dozvědí, jak rozpoznat potenciály digitalizace a jak je mohou využít ve svůj prospěch.

Predictive Maintenance se stroji, které se umí učit
Při digitalizaci výroby vzniká velké množství dat, která se na různých místech vyhodnocují. Pomocí technologií Machine-Learning se tato data budou do budoucna vyhodnocovat centrálně a vracet se zpět ke stroji. Systémy tím získají schopnost samostatně se optimalizovat. Strojové učení se tak stává významným nástrojem při zavádění takzvané předvídající údržby (Predictive Maintenance), která je stěžejním tématem veletrhu Hannover Messe patřícím do rámce průmyslu 4.0.

Středobodem je člověk
I v dobách všudypřítomné digitalizace je a zůstává člověk zásadním faktorem úspěchu podniku. S technologiemi průmyslu 4.0 se činnosti dělníka v továrně stávají rozmanitější. Dělník řeší stále častěji problémy, rozhoduje, je inovátorem a iniciátorem tvorby ještě větších hodnot. Ale ani to není samo sebou. Rozhodující je, aby byly odborné pracovní síly na nový svět práce 4.0. připravovány v rámci kvalifikačních opatření. V agilní a flexibilní továrně se dělník naučí zacházet s technologiemi Virtual Reality a Augmented Reality, s datovými brýlemi a tablety. Všechny tyto zajímavé nástroje digitální továrny budou hrát na veletrhu Hannover Messe 2017 přední úlohu.

Nové coboty jsou intuitivní jako smartphony
Nejnovější generace tak zvaných cobotů se ovládá stejně snadno jako smartphony, coboty se samostatně učí a komunikují v cloudu. Právě pro menší podniky jsou nákladově výhodným řešením s možností využívat šance čtvrté průmyslové revoluce - průmyslu 4.0. Technických možností je stále více a pořizovací náklady menší. Podobně jako dnes u dronů se v oblasti cobotů rozvine masový trh, který umožní vznik zcela nových nápadů pro oblast obchodu.

Digitalizace podporuje vznik nových obchodních modelů
Výrobní systém integrovaného průmyslu - Integrated Industry - jde nad rámec inteligentní továrny. Produkty zůstanou po expedici napříště propojené s výrobcem a budou mu nepřetržitě dodávat cenná data. Podniky tak mohou vyvinout další služby založené na využívání internetu a získat trhy také za hranicemi klasických branží. Na veletrhu Hannover Messe ukážou subdodavatelské firmy, že spolu s digitálními prostředky mohou nabízet řešení, která jsou rychlejší, inovativnější a indivizualizovanější než dosud. Největší potenciál digitalizace při tvorbě hodnot se skrývá ve vývoji zcela nových obchodních modelů a odkrývání příslušných trhů. V Hannoveru budou navázány kooperace mezi IT a strojírenstvím, mezi startupy a koncerny. Na veletrhu budou v dubnu představeny nosné obchodní modely 4.0, ale také disruptivní ideje pro byznys.

Technologie pro obrat v energetice
S digitalizací se proměňuje také energetická branže. Digitalizace umožňuje fundamentální přestavbu starých elektrárenských struktur v novou obnovitelnou, decentrální a efektivní výrobu energie a rozhodujícím způsobem tak přispívá k obratu v energetice. Jak se dále bude měnit energetický trh a jaké technologie budou mít rozhodující vliv, představí vystavující firmy na veletrhu Hannover Messe pod heslem Integrated Energy.

Polsko jako silný evropský partner
Polsko se na veletrhu představí mezinárodnímu publiku jako atraktivní partner v mnoha branžích. Hlavním cílem polské vlády je vedle reindustrializace Polska především podpora inovativních podniků a objevování zahraničních trhů. Na veletrh Hannover Messe 2017 má přijet asi 150 polských podniků. Stěžejními tématy jsou energetika a IT. Veletrh zahájí společně se spolkovou kancléřkou předsedkyně polské vlády Beata Szydło .

Hannover Messe je složen ze sedmi vedoucích veletrhů probíhajících na jednom místě: Industrial Automation, MDA – Motion, Drive & Automation, Digital Factory, Energy, ComVac, Industrial Supply a Research & Technology.


Mohlo by vás zajímat: