Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Využití BIM nástrojů pro facility management

Pátek, 28 Duben 2017 11:34

Tags: BIM | CAFM | Facility | Management | Nástroje | pit-FM | Revit

pit budova-1717Životní cyklus staveb je rozdělen do několika částí, z nichž pochopitelně ta nejdelší a finančně nejnáročnější je část provozní. O tu odborně pečuje facility management za pomoci informačních nástrojů (CAFM), jakým je také pit-FM. Tento software je komplexním řešením pro správu nemovitého i movitého majetku, lidských zdrojů, dokumentací, kontrol, plánování a jiných procesů, které se k provozu budov vztahují. BIM je trend, ke kterému směřují všechny obory stavebnictví. Má pomoci projektantům, dodavatelům, rozpočtářům, ale i facility managementu. Software pit-FM lze nyní kromě klasické 2D dokumentace v CAD prostředí propojit také s BIM modelem.

Proč je pro BIM tak důležité propojení mezi databází pit-FM a modelem Revit?

  • Komplexní přenos prvků (budova, podlaží, místnosti, vybavení)
  • Přenos atributů z modelu do databáze a naopak (plochy, materiály, výrobce, cena, typ a další informace, pokud je model obsahuje)
  • Velmi snadná lokalizace prvků v modelu nebo databázi
  • Možnost filtrovat a vybarvovat plochy z databáze do modelu
  • Efektivní management pomocí realistického modelu stavby
  • Okamžitá a snadná aktualizace změn (pohyb inventáře, doplnění, rekonstrukce aj.)
  • Nastavení procesů správy majetku s využitím modelu
  • Možnost vlastního nastavení přenosu i doplnění vlastních atributů do modelu

Z toho vyplývá, že tímto způsobem ušetříme nejenom čas díky velmi snadnému přenosu dat z modelu do databáze, ale zajistíme přesnost informací. Pokud je model dělaný pečlivě, na čemž je koncept BIM postavený, máme opravdu skutečná data o budově a všech prvcích, které obsahuje (popis místností, vybavení, instalace, provozy a jiné popisné informace). Ty můžeme dále velmi efektivně využít při samotném plánování provozu a údržby budovy.
Na minulém webináři bylo ukázáno snadné propojení mezi softwarem pro Facility management pit-FM a BIM nástrojem Autodesk Revit. Poznali jste základní funkce a možnosti tohoto propojení. Záznam z webináře najdete na www.youtube.com.
V příštím červnovém webináři, který se bude konat dne 1. 6. 2017, bude toto propojení probráno důkladněji, ukázán podrobnější přenos dat oběma směry, vybarvování ploch, vysvětleny základní výhody propojení nebo jak snadno do modelu doplnit vlastní atributy. Více informací na info@pitsoftware.cz neb na www.pitsoftware.cz.


Mohlo by vás zajímat: