Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tři výborné bezplatné pluginy pro SketchUp 2017 od Fredo6

Úterý, 25 Červenec 2017 15:29

Tags: Kurzy | Nicom | Pluginy | SketchUp 2017 | Vzdělávání | Zdarma

Nicom Obrazek 01-1730Léto máme v plném proudu, tak jestli jste příznivci modeláře SketchUp, až se vrátíte od vody, vyzkoušejte následující pluginy pro SketchUp 2017, které jsou zcela zdarma a zefektivní vaše modelování. Je jedno, zda používáte verzi Make nebo Pro, jen pamatujte na skutečnost, že pokud používáte SketchUp pro komerční použití, měli byste bezpodmínečně používat SketchUp Pro. Jestli potřebujete na verzi Pro přejít, neváhejte mě kontaktovat.

RoadCorner

RoundCorner od Fredo6 provádí zaoblení okrajů a rohů 3D tvarů podél 2D profilu ve třech režimech: Kulaté rohy, Ostré rohy a Zkosení. RoundCorner také podporuje konkávní rohy (vždy vykreslené jako okrouhlé) a neortogonální okrajové plochy. Rohy mohou mít 2, 3 nebo více hran. Vyžaduje knihovnu LibFredo6 7.6 nebo vyšší.

Nicom Obrazek 02-1730

FredoScale

Pomocí dalšího modulu FredoScale můžete orientovat výběrový box kolem sady objektů a interaktivně aplikovat řadu geometrických transformací, jako je změna měřítka, zužování, roztahování, rovinný střih, zkroucení, ohýbání a otáčení. Rozšířením lze provést některé transformace bez výběrového boxu. Vyžaduje knihovnu LibFredo6 7.4 nebo vyšší. Zde jsou nejpoužívanější:

  • Rovinný střih – jednoduchá deformace, která typicky transformuje obdélník na rovnoběžník. Pracuje i s komponentami nebo se skupinami.

Nicom Obrazek 03-1730

Rovinný střih lze také použít ve volném režimu, kdy plochu a úhel specifikujete pomocí úhloměru.

Nicom Obrazek 04-1730

  • Protažení – protahování rozšiřuje nebo zužuje výběr v daném směru bez zvětšení celého modelu. Vzdálenost Od-Do lze zadat v režimu Cíl (Target). Po výběru uzlu použijte klávesu TAB.

Nicom Obrazek 05-1730

Implicitně je pivot protažení na středové rovině výběru. Pro spoustu situací je to fajn, ale je spoustu případů, kdy můžete pomocí rozdělovače střed posunout. Rozdělovač aktivujte klávesou F4.

Nicom Obrazek 06-1730

Protažení pracuje i s komponentami či skupinami.

  • Ohýbání – může ohýbat část nebo celý výběr podél kruhového oblouku.

Nicom Obrazek 07-1730

Joint Push Pull

JointPushPull je sada nástrojů vysunutí pracujících na plochách. Oproti běžnému nástroji Push/Pull nabízí mnoho rozšíření:

  • Normal – je podobné jako nativní Push/Pull, ale vytváří multi plochy. Vytvářené plochy nejsou spojené.

Nicom Obrazek 08-1730

  • Vector – plochy jsou odsazeny v uživatelském směru, který je graficky vybrán v modelu nebo podél os modelu. Vytvářené plochy jsou spojeny.

Nicom Obrazek 09-1730

  • Joint – plochy jsou vysunuty podél normály a jsou spojeny. To je užitečné pro zesílení tvarů.

Nicom Obrazek 10-1730

  • Extrude - plochy jsou vysunuty podél středního směru, přičemž plochy jsou spojeny. Tento režim poskytuje více konzistentních výsledků než režim Joint.

Nicom Obrazek 11-1730

  • Round – kombinuje režimy Normal a Joint v závislosti na úhlu mezi plochami s automatickým zaoblením mezer mezi plochami.

Nicom Obrazek 12-1730

  • Follow - plochy jsou odsazeny ve směru daném sousedními hranami. Tento koncept byl představen pluginem Smart Push Pull a4chitect.

Nicom Obrazek 13-1730

Věřím, že alespoň jeden plugin bude pro vás užitečný. Pokud vám modelování pomocí modulu dělá potíže, pamatujte, že nejproduktivnější je výuka pod vedením odborného lektora – profesionála. Neváhejte tedy a zvolte si některý z kurzů, nebo si domluvte konzultace v  autorizovaném školicím středisku společnosti NICOM, a. s.

Autorizované školicí středisko NICOM provádí školení na pevných učebnách v Brně, Ostravě a Praze, nebo na mobilních učebnách po celé republice.
Těším se na Vás na některém z vybraných kurzů aplikace SketchUp nebo na jakémkoli jiném CAD kurzu.

Michal Spielmann
Autodesk Approved Instructor
Autodesk Inventor Professional


Mohlo by vás zajímat: