Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nejmodernější výroba automobilů na světě – Factory 56

Úterý, 27 Únor 2018 17:10

Tags: Digitalizace | Elektromobily | Factory 56 | Mercedes-Benz Cars | Výroba | Výrobní závod

Mercedes-18C0161 09-1809Mercedes-Benz Cars představuje pod označením Factory 56 nejmodernější výrobu automobilů na světě. Factory 56 nově definuje způsob, jímž jsou vyráběny automobily. Mercedes-Benz Cars buduje závodem Factory 56 automobilku budoucnosti a kombinuje v ní tři progresivní vlastnosti. Především je kompletně digitální a flexibilní – a uvádí v život pojem zelená výroba. Položení základního kamene je také zásadním stavebním kamenem dobré budoucnosti Bádenska-Württemberska jako producenta automobilů.

Factory 56 totiž spojuje dohromady dva globální trendy, které mají naprosto zásadní význam: digitalizaci výroby a modely vozidel budoucnosti. Factory 56 bude uvedena do provozu na začátku příštího desetiletí. Vyrábět se v ní budou osobní vozy a elektromobily vyšší a luxusní třídy, jakož i robotizovaná vozidla taxislužby. Mezi ně se zařadí mimo jiné i nová generace třídy S a první elektromobil produktové a technologické značky EQ „made in Sindelfingen“. Na staveništi dojde k přemístění 700 000 m3 zeminy. Základní plocha je 220 000 m2. To odpovídá cca 30 fotbalovým hřištím. Ocelová konstrukce si vyžádá cca 6400 tun oceli – téměř stejné množství jako Eiffelova věž v Paříži.

Factory 56 – nejmodernější technologie sériové výroby
Koncept výroby závodu Factory 56 stanovuje nová měřítka v globálním automobilovém průmyslu. Zahrnuje mimo jiné spolupráci mezi zaměstnanci a stroji, jakož i digitálně podporované procesy včetně organizace práce, logistiky a řízení kvality. Factory56 bude přitom ve smyslu Průmyslu 4.0 kompletně digitalizována a propojena s ostatními provozy globální výrobní sítě.
Zásadním atributem je 360° síťové propojení v rámci celého řetězce tvorby hodnot – od dodavatelů přes vývoj, design a výrobu až po zákazníka. V budoucnosti například mají dokončená vozidla automatizovaně sjíždět z montážní linky a dojet k nakládací stanici. Již dnes mohou zákazníci, kteří si zakoupili nový automobil, exkluzivně nahlížet do výroby svého vozidla v různých závodech v Německu prostřednictvím aplikace Mercedes me a na internetu pod heslem „digitální radostné očekávání“, a zpestřit si tak čekací lhůtu před dodáním vozidla.
V montážní hale závodu Factory 56 naleznou uplatnění nejmodernější technologie Průmyslu 4.0. Bezobslužné přepravní systémy FTS (Fahrerlose Transportsysteme) s koši pro díly automatizovaně zaručují plynulé zásobování pracovníků na montážní lince potřebnými díly a komponenty. Integrovány jsou rovněž inovativní technologie identifikace na rádiové frekvenci RFID (Radio Frequency Identification). Díly a vozidla lze tak digitálně sledovat a vzájemně koordinovat.
Umělá inteligence, analýzy velkých dat a předvídavá údržba zajišťují vysokou transparentnost a významnou podporu při plánování výroby, řízení a následně i zajišťování kvality. Analýzou stávajících dat o výrobě lze například předpovídat možné poruchy nebo nadcházející potřebu údržby strojů ještě dřív, než k těmto skutečnostem dojde.

Středem pozornosti je člověk
U všech aktivit v závodě Factory 56 bude středem pozornosti člověk. Zaměstnanci budou pracovat na ergonomicky optimalizovaných pracovištích a budou při svých činnostech optimálně podporováni digitálními nástroji. Maximální uplatnění zda nalezne inteligentní flexibilní technika. Nová organizace práce umožní zavést flexibilní a moderní modely pracovní doby. Odpočinkové zóny budou odpovídat nejnovějším standardům a budou vybaveny například kuchyňskou linkou, nejrůznějším sedacím nábytkem, jako jsou pohovky, a informačními displeji.

Závod Factory 56 bude trvale udržitelný a energeticky efektivní
Pro Factory 56 budou charakteristické modulární struktury budov, které se vyznačují energetickou hospodárností a ekologičností. Výrobní hala bude používat energie z obnovitelných zdrojů a výrazně sníží emise CO2, spotřebu paliva i množství odpadu.
Na střeše závodu Factory 56 bude umístěna fotovoltaická elektrárna, která bude zásobovat výrobní halu ekologicky získávanou elektrickou energií. To povede k roční úspoře 5000 MWh elektrické energie. Elektromobil produktové a technologické značky EQ, například elektricky poháněné SUV EQC, by mohl být tímto množstvím elektrické energie nabíjen 72 000krát ročně. To odpovídá ujeté vzdálenosti cca 36 milionů kilometrů za rok. Emise CO2 výrobního závodu Factory 56 budou v porovnání se současnou výrobou třídy S v Sindelfingenu o 75 procent nižší.
Konstrukce haly bude vpouštět dovnitř mimořádně velké množství světla. Architektura Blue Sky podpoří přívodem denního světla příjemné pracovní prostředí pro zaměstnance. Navíc bude možné v létě udržovat teplotu v hale až o sedm stupňů nižší, než je venkovní teplota.


Mohlo by vás zajímat: