Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Stabiplan Productivity Tools pro Revit

Pondělí, 02 Červenec 2018 08:09

Tags: MEP | Potrubí | Productivity Tools | Revit | Stabiplan | TZB

Stabiplan Productivity Tools pro Revit-1827Pro navrhování MEP systémů (technologických zařízení) jsou určeny nástroje Stabiplan Productivity Tools pro Revit, umožňující propojení, otáčení a opětovné propojení v návrzích potrubního vedení v Revitu. Není tedy nutné opouštět stávající náhled, když je potřeba propojit armaturu s potrubím, otočit celý systém ve 3D nebo znovu propojit a odpojit sedlo s trubkou. Productivity Tools pro Revit nabízejí šest funkcí: propojovací prvky (kdy stačí vybrat klinknutím myši spojovací člen), prvky pro propojení a otáčení (to samé jako předchozí funkce, jen s nabídkou otáčení propojeného prvku kolem osy spojky ve spe­ci­fic­kém úhlu).

Dále prvky pro propojení a kopírování (pro přesuny, kopírování a nová umístění prvků), otáčení prvků kolem jiného prvku (podle předem navolených preferencí a daného úhlu ve směru i proti směru hodinových ručiček), otáčení prvků ve volném prostoru (např. jednoduchých soustav Revitu, sestav a skupin kolem os X, Y a Z se specifikací požadovaného směru a úhlu), a konečně funkce opětovného propojení prvků (včetně sedel k trubce nebo potrubí).
Stáhněte si bezplatnou zkušební verzi a experimentujte s nejrůznějšími nástroji nabízenými touto aplikací – možná vás překvapí, jak rychle a efektivně můžete v Revitu pracovat.
Plná verze s přístupem ke všem funkcím je k dispozici za roční poplatek 300 €.


Mohlo by vás zajímat: