Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

SketchUp – tip: použití nástroje dělení

Pátek, 07 Září 2018 07:44

Tags: Divide | Kurzy | Nástroj dělení | Nicom | SketchUp | Tipy | Vzdělávání

Nicom Obr 01-1836Ve včerejším workshopu jsem řešil vytvoření dřevěného skládacího lehátka, kdy jsem pro jednotlivá žebra využil dělení objektu. Jeden z účastníků měl dotaz, zda by tohoto nástroje nešlo použít i při vy­tvo­ře­ní schodů. Nedávno jsem podobný tip zaznamenal i na jednom z ka­ná­lů pro aplikaci SketchUp, takže se teď o něj podělím.

Nástroj Dělení (Divide)

Vycházejme ze situace, viz levá část následujícího obrázku 02. Doplníme pomocí nástroje čára (Line) dvě úsečky, vycházející z předpokládaného prvního schodu a končící na posledním.

Nicom Obr 02-1836

Následně čáru pomocí výběru označíme a z nabídky pravého tlačítka myši zvolíme Divide (dělení). Pohybem myši ve směru čáry od středu zvyšujeme rovnoměrný počet dílků, naopak ke středu ho zmenšujeme. Kliknutím daný počet přijmeme. Počet dílků můžeme také zadat v poli hodnot na výzvu Segments. Totéž zopakujeme pro druhou úsečku.

Nicom Obr 03-1836

Pro lepší viditelnost bodů doporučuji otevřít okno stylů, přejít na kartu Edit a zapnout viditelnost bodů.

Nicom Obr 04-1836

Schodiště

Nakreslíme úsečku z prvního bodu dělení a ukončíme ji pomocí trasování prvního bodu dělení na druhé úsečce. Zbytek dělených úseček můžeme vymazat, neboť jsme získali základ pro první schod.
Pomocí nástroje čára doplňte obdélníkový tvar a vytvořte z něj skupinu. Následně obdobným způsobem doplňte druhý obdélníkový tvar a opět z něj vytvořte skupinu. Nakonec obě skupiny označte a vytvořte z nich komponentu.

Nicom Obr 05-1836

Pak stačí již jen komponentu rozkopírovat na požadovaný počet schodů. Následně editujeme komponentu a hned na to skupinu obdélníkového tvaru, pro který použijeme vysunutí Push/Pull. Po ukončení editace skupiny editujeme i druhou skupinu obdélníkového tvaru stejným způsobem. Dokončíme editaci komponenty. Díky tomu, že skupiny tvoří komponentu, získáme hned všechny schody jedinou editací.

Nicom Obr 06-1836

Pokud chcete zefektivnit svoji práci, neváhejte si vybrat z kurzů aplikace Trimble SketchUp v autorizovaném středisku NICOM, a. s. pod vedením autorizovaného lektora.
Autorizované školicí středisko NICOM provádí školení na pevných učebnách v Brně, Ostravě a Praze, nebo na mobilních učebnách po celé republice.
Těším se na Vás na některém z vybraných 3D či CAD kurzů.

Michal Spielmann
Autodesk Certified Instructor
Autodesk AutoCAD Professional
Autodesk Inventor Professional


Mohlo by vás zajímat: