Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Universal Robots představil Application Builder

Úterý, 18 Září 2018 16:34

Tags: Application Builder | Konfigurace | Nasazení | Robotické pracoviště | Robots | Universal

UR-simulation-1838Dodavatel kolaborativních robotů Universal Robots představil nástroj Application Builder, který usnadňuje konfiguraci a nasazení ro­bo­tic­kého pracoviště, a zároveň rozšiřuje schopnosti a fle­xi­bi­li­tu ko­la­bo­ra­tiv­ních robotů. Application Builder provádí zákazníka ce­lým procesem tvorby úspěšné aplikace na robotech Universal Robots, která je při­způ­so­be­ná požadovanému výkonu a nákladům. On-line konfigurační nástroj ještě více přibližuje automatizační dovednosti běžným pracovníkům.

Vede uživatele krok za krokem všemi požadavky nezbytnými pro výběr správného robota a správného koncového nástroje. Zákazník tak má možnost pochopit všechna pro a proti konkrétních konfiguračních možností a získat potřebné znalosti k finalizaci kompletního řešení.
V rámci nástroje jsou aktuálně dostupné tři nejvyužívanější kolaborativní aplikace, včetně obsluhy strojů, montáže, a balení a paletování. Application Builder poskytuje kompletní konfigurační šablonu k vytvoření konkrétní aplikace. Zákazníky provádí prostřednictvím konfigurační otázek, jež pomáhají definovat nejvhodnější koncový nástroj z pohledu požadavků na výkon a na celkové náklady, zobrazuje způsob integrace dalších zařízení s rozhraním robotického ramene, a seznamuje uživatele s tím, jak naprogramovat robota na specifické požadavky jako například nastavení torzního momentu pro aplikace šroubování nebo uspořádání pro skládání palet. Postupně budou do nástroje přidávány i další aplikace.


Mohlo by vás zajímat: