Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Dvakrát na téma Využití ICT ve vzdělání

Pátek, 02 Listopad 2018 14:08

Tags: 3D editor | 3D technologie | 3D tiskárny | ICT | Semináře | Vzdělávání | Základní školy

EDU poradenstvi-1844Akreditovaná vzdělávací instituce EDU poradenství pořádá v nejbližší době dva semináře Šablony II – „Využití ICT ve vzdělávání“ v rámci po­ly­te­ch­ni­c­kého vzdělávání na základních školách. Pedagogům a ře­di­te­lům základních škol bude představen grafický 3D editor a 3D tiskárna vhodné pro výuku na ZŠ a výuku za využití 3D technologií v praxi. Před­ná­še­jí­cí­mi jsou pracovníci firem EDU poradenství, Konica Mi­nol­ta, učitelé základních škol a odborní garanti vzdělávacích kurzů. První akce se koná 7. listopadu v Hradci Králové od 9:00 hodin do 13:00 hodin, druhá pak ve Vítkovicích 14. listopadu od 9:00 do 12:45.

Na seminářích se také dozvíte o hardwarových a softwarových požadavcích a možnostech financování.
V průběhu hradeckého semináře si účastníci navíc mohou prohlédnut showroom firmy Petrof a po skončení vít­ko­vic­kého mají možnost vyjet na Bolt Tower, 25metrovou nástavbu nad neporušenou původní stavbou vysoké pece č. 1.
Účastnický poplatek činí 300 Kč.Na seminář v Hradci Králové se můžete přihlásit do pondělí 5. 11. 2018 na www.konicaminolta.cz/polytechnicke-vzdelavani.
Pro vítkovický seminář platí uzávěrka v pondělí 12. 11. 2018 na www.konicaminolta.cz/polytechnicke-vzdelavani.


Mohlo by vás zajímat: