Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Průmysl 4.0 a umělá inteligence na HANNOVER MESSE 2019

Pátek, 02 Listopad 2018 15:15

Tags: HANNOVER MESSE 2019 | Průmysl 4.0 | Umělá inteligence | Veletrhy | Výstavy

DSC04291-1844Hannover Messe posouvá digitální transformaci a energetické ho­s­po­dář­ství kupředu. Každý rok představuje další krok směrem do bu­dou­c­no­sti. V roce 2019 je vedoucím tématem „Integrated Industry - In­du­stri­al Intelligence“. Téma je určeno digitálnímu propojení člověka se stro­jem ve věku umělé inteligence. Umělá inteligence má po­ten­ciál pro vytvoření revoluce v průmyslu a energetickém hospodářství. Lidé učí stroje jednat logicky a účelně, a tím uspokojovat potřeby zákazníků.

Systémy umělé inteligence generují znalosti a umí dnes na základě dat a algoritmů průběžně optimalizovat stav provozu nebo bezpečně předvídat závady a poruchy ve výrobních procesech, v elektrické síti nebo v logistice. Této problematice je věnováno vedoucí téma Integrated Industry – Industrial Intelligence.
K propojování lidí, strojů a dat dochází prostřednictvím společných platforem, na kterých jsou vyměňovány násobící se znalosti. Člověk ale nadále má rozhodující úlohu. Výroba budoucnosti se neobjede bez jeho znalostí procesů a mnohotvárné kvalifikace. Člověk umožňuje sběr dat, jejich analýzu, strojové učení nebo vývoj algoritmů pro umělou inteligenci. Industrial Intelligence proto také znamená rozvíjet a rozšiřovat řízení znalostí a vzdělávat nositele znalostí.

Vedoucí téma veletrhu Hannover Messe 2019 zdůrazňuje rostoucí význam umělé inteligence a strojového učení v průmyslu a energetice. Zahrnuje témata jako efektivní využívání energie nebo autonomní výrobní procesy, ale také výzvy v oblasti rozhraní, protokolů a bezpečnosti. Na veletrhu Hannover Messe se sejdou významní vědci, kteří se zabývají umělou inteligencí. Budou zde společně diskutovat o řešeních pro blízkou budoucnost a dále je rozvíjet. Právě veletrh HANNOVER MESSE 2019 je vhodnou platformou.

HANNOVER MESSE – Get new technology first!
Vedoucí téma veletrhu „Integrated Industry – Industrial Intelligence“ představuje dopodrobna digitalizaci výroby a energetických systémů. Vedle šesti vedoucích veletrhů - IAMD-Integrated Automation, Motion & Drives, Digital Factory, Energy, Industrial Supply, ComVac a Research & Technology - zahrnuje zvláštní oblasti pro startupy a témata věnovaná práci a profesní kariéře. Program veletrhu doplňuje více než 90 konferencí a fór. Příští veletrh Hannover Messe se uskuteční od 01. do 05. dubna 2019 v Hannoveru. Partnerskou zemí veletrhu je Švédsko.


Mohlo by vás zajímat: