Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

AutoCAD – příkaz POWER TRIM (Super Ořež)

Pondělí, 06 Květen 2019 17:18

Tags: AutoCAD | Michal Spielmann | Nicom | POWER TRIM | Školení | Super Ořež | Vzdělávání

Nicom Obrazek 01-1919Jestli čekáte novinku v AutoCADu, tak si budete muset počkat na uvolnění nové verze 2020, která se na nás již nezadržitelně řítí, tak se těšte.
Dnes přináším tip, který nedávno zveřejnila Lynn Allen v magazínu Cadalyst. Já ale na rozdíl od Lynn půjdu dál a nechám vás nahlédnout tzv. do kuchyně.

Power Trim by Lynn

Zkráceně: Lynn se svém tipu představuje svůj příkaz Super Ořež ( Power Trim) pro oříznutí objektů vůči vybraným hranicím. Lynn v podstatě spustí příkaz (umístila si ho na panel pro Rychlý přístup) a AutoCAD ji vyzve, ať rovnou vybírá objekty pro oříznutí pomocí výběrové úsečky.

Nicom Obrazek 02-1919

Super Ořež

Jak jsem slíbil, nechám vás nahlédnout do „kuchyně“. Lynn používá standardní příkaz Ořež (Trim), jen si ho trošku vytunila. Standardní příkaz probíhá následovně:

Příkaz: OR

OŘEŽ

Aktuální nastavení: Projekce=USS Hrana=Prodluž
Vyberte ořezávací hrany…
Vyberte objekty nebo <vybrat všechny>: (Enter)
Vyberte objekt pro oříznutí nebo Shift-výběr pro prodloužení nebo [Napříč/Křížení/Promítání/Hrana/Vymazat/Zpět]: n (Enter)
Zadejte první bod napříč nebo proveďte výběr/přetažení kurzorem: (klik)
Zadejte další bod napříč nebo [Zpět]: (klik)
Zadejte další bod napříč nebo [Zpět] (klik):..
… Zadejte další bod napříč nebo [Zpět]: (Enter)
Vyberte objekt pro oříznutí nebo Shift-výběr pro prodloužení nebo [Napříč/Křížení/Promítání/Hrana/Vymazat/Zpět]: (Enter)

Příkaz:
Ze zápisu výzev je patrné, že po spuštění příkazu Ořež aplikuje Enter pro potvrzení nabídky <Vybrat všechny> pro výběr všech objektů ve výkrese jako hranic pro oříznutí. Na výzvu Vyberte objekt pro oříznutí… použije N pro možnost Napříč a na závěr už jen vybírá objekty pro oříznutí výběrovou úsečkou.

Super Ořež by Michal

Pojďme se podívat, jak takový příkaz vytvořit. Spusťte příkaz CUI (karta Správa -> Přizpůsobit -> Uživatelské rozhraní). Po spuštění příkazu se zobrazí dialog Upravit uživatelské rozhraní.

Nicom Obrazek 03-1919

Vyberte tlačítko Nový příkaz Ico NP v levé dolní části Seznam příkazů.
Následně doplňte v pravé části dialogu Vlastnosti následující položky:

  • Název:       SOŘEŽ
  • Popis:        Ořízne objekty tak, aby odpovídaly hranám jiných objektů pomocí výběrové úsečky.
  • Název zobrazení příkazu:    SUPER OŘEŽ
  • Makro:      ^C^COřež;;n;

Co makro provede za uživatele naleznete v další části článku.

Nicom Obrazek 04-1919

Najděte v pravé horní části Obrázek tlačítka obrázek pro příkaz. Můžete zvolit jakékoli tlačítko nebo přímo tlačítko pro příkaz Ořež. Použijte tlačítko Upravit pro úpravu ikony.
Pomocí nástrojů v horní části ikonu upravte. Ikonu si můžete Uložit a dialog Zavřít.

Nicom Obrazek 05-1919

Pak už jen zbývá tlačítko někam umístit. Abyste si nerozhodili hned na poprvé svoje pracovní prostředí, doporučuji ho umístit na paletu nástrojů. V takovém případě ukončete dialog Upravit uživatelské prostředí tlačítkem OK.
Pomocí kombinace kláves Ctrl+3 (Ctrl+š) – tedy na alfanumerické klávesnici aktivujte paletu nástrojů. Tu si můžete přes její vlastnosti Vlastnosti PN ukotvit na stranu. Na jakékoli paletě, například hned té první Model vyvolejte nabídku pravého tlačítka myši a zvolte položku Nová paleta. AutoCAD ji přidá do palety nástrojů a vy ji hned můžete pojmenovat.

Nicom Obrazek 06-1919

Spusťte znovu příkaz CUI (karta Správa -> Přizpůsobit -> Uživatelské rozhraní). V levé dolní části Seznam příkazů zadejte do vyhledávacího pole SOŘEŽ.
Nalezený příkaz metodou táhni a pusť přetáhněte na vytvořenou paletu nástrojů. Dialog pro úpravu ukončete pomocí tlačítka OK. Začněte používat svůj nový příkaz SUPER OŘEŽ.

Nicom Obrazek 07-1919

Co provede Makro

  • nejdříve provede 2x Storno ^C^C
  • spustí příkaz Ořež
  • použije Enter (znak ;) -> potvrdí příkaz
  • použije Enter (znak ;) -> aplikuje možnost <vybrat všechny> pro výběr ořezávajících hran
  • použije zkratku n pro možnost výběru objektů Napříč
  • použije Enter (znak ;) -> potvrdí možnost napříč

AutoCAD pak přímo zobrazí výzvu: Zadejte první bod napříč nebo proveďte výběr/přetažení kurzorem.

Závěrem

Pokud chcete zefektivnit svoji práci, získat další tipy nebo se přiučit něco nového, neváhejte si vybrat z kurzů v AutoCAD autorizovaném školicím středisku NICOM, a. s.
Autorizované školicí středisko NICOM provádí školení na pevných učebnách v Brně, Ostravě a Praze, nebo na mobilních učebnách po celé republice.

Těším se na Vás na některém z vybraných 3D či CAD kurzů.


Michal Spielmann
Autodesk Certified Instructor
Autodesk AutoCAD Professional
Autodesk Inventor Professional


Mohlo by vás zajímat: