Google překladač: English Deutsch

Siemens vydal Simcenter 3D v2022.1

Autor článku: Siemens   

Tags: CAE | Siemens | Simcenter 3D | Simulace | Verze 2022.1

Simcenter-3D 2022.1-2204Sim­cen­ter 3D po­má­há pře­ko­nat in­že­nýr­ské pro­blémy. Jako nej­kom­plex­něj­ší, plně in­te­gro­va­né CAE ře­še­ní může pra­co­vat na­příč si­mu­lač­ní­mi do­mé­na­mi ze spo­leč­né in­že­nýr­ské plo­chy. Vý­vo­jo­vý tým Sim­cen­te­ru 3D má za sebou mi­mo­řád­ně pro­duk­tiv­ní rok a s po­tě­še­ním se dělí o no­vin­ky pro­střed­nic­tvím nej­no­věj­ší verze – Sim­cen­ter 3D 2022.1.

Nová vy­lep­še­ní v apli­ka­ci Sim­cen­ter 3D mají po­mo­ci:

  • modelovat složitosti
  • zrychlit
  • prozkoumat možnosti
  • zůstat integrovaní

Podrobnosti najdete na blogu blogs.sw.siemens.com.


Mohlo by vás zajímat: