Google překladač: English Deutsch

Fusion 360 – tipy pro volné tvary - tip 177

Autor článku: Nicom - Michal Spielmann   

Tags: Fusion 360 | Kurzy | Nicom | Tip 177 | Volné tvary | Vzdělávání.Michal Spielmann

Nicom obrazek01-1742Na školeních 3D modelování v Autodesk ATC NICOM, a. s., stále více uživatelů zajímá využití modelování na základě volných tvarů. Projděme si tedy pár oblíbených triků s nástroji pro volné modelování. Podívejme se na některé z klávesových zkratek pro výběr, manipulaci a zobrazování těles typu t-spline. Prezentaci jsem zvolil na stále oblíbenější aplikaci Autodesk Fusion 360, ale s volnými tvary můžete také pracovat v aplikacích Autodesk Inventor a AutoCAD.

Pro uvedený příklad byl vytvořen válec pomocí volného tvaru a ten teď přetvoříme.

Nicom obrazek02-1742

V nabídce PTM zvolte položku Edit Form. Označte první plochu u hrany válce a následně pomocí klávesy Shift + Dvojklik myši vyberte i ostatní navazující plochy kolem osy válce.

Nicom obrazek03-1742

Pomocí nástroje měřítka Nicom meritko-1742 válcovou část zploštíme v jednom směru a roztáhneme ve směru druhém. Použijte vlastní hodnotu při tažení plochy nebo zadejte po tažení měřítka přesnou hodnotu do textového boxu.

Nicom obrazek04-1742

Označte eliptickou hranu dvojklikem. Stiskněte klávesu Alt + táhněte pomocí směrové šipky. Vytvoříte další plochu v daném směru a požadované délce.

Nicom obrazek05-1742

Pomocí tlačítka více směrů Nicom vice smeru-1742 společně s klávesou Alt vytáhněte novou plochu nejen v daném směru, ale i pod úhlem.

Nicom obrazek06-1742

Dvojklikem vyberte protilehlou kruhovou hranu válce. Pomocí kombinace kláves Alt + Ctrl + vlečení středového bodu vytvořte soustřednou kružnici s navazujícími plochami.

Nicom obrazek07-1742

Následně směrovou šipkou potáhněte k vytvoření kuželového tvaru. Postup opakujte a pomocí kombinace Alt+Ctrl+ vlečení vysuňte válcovou plochu.

Nicom obrazek08-1742

Pomocí kombinace kláves Alt + 1 změňte režim zobrazení volného tvaru (další možnosti Alt + 2 nebo Alt + 3).

Nicom obrazek09-1742

Vyzkoušejte například editaci vrcholů volného tvaru v různých režimech zobrazení.

Nicom obrazek10-1742

Věřím, že těchto pár tipů bylo pro vás užitečných při vaší cestě volného modelování. Pokud nechcete čekat na další, vězte, že nejproduktivnější je výuka pod vedením odborného lektora – profesionála. Neváhejte tedy a zvolte si některý z kurzů, nebo si domluvte konzultace v Autodesk autorizovaném školicím středisku společnosti NICOM, a. s.
Autorizované školicí středisko NICOM provádí školení na pevných učebnách v Brně, Ostravě a Praze, nebo na mobilních učebnách po celé republice.
Těším se na vás na některém z vybraných kurzů aplikace Autodesk Inventor nebo na jakémkoli jiném CAD kurzu.

Michal Spielmann
Autodesk Approved Instructor
Autodesk AutoCAD Professional
Autodesk Inventor Professional


Mohlo by vás zajímat: