Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Onshape je 3D CAD běžící v prohlížeči

Autor článku: František Zatloukal   
Středa, 11 Listopad 2020 09:18

Tags: CAD | CAD 3D | CAM | Cloud | Onshape | PLM | Webová aplikace

OnshapeTra­dič­ní 3D CAD pro­gra­my ob­ná­ší sta­že­ní, in­sta­la­ci, ak­tu­a­li­za­ce a spous­tu prob­lé­mů. On­shape je 3D CAD, kte­rý bě­ží pl­ně v cloudu a za­ne­chá­vá nu­lo­vou di­gi­tál­ní sto­pu na va­šem lo­kál­ním za­ří­ze­ní. Ne­ní po­tře­ba vů­bec nic in­sta­lo­vat ani na­sta­vo­vat, k po­u­ží­vá­ní to­ho­to soft­wa­ru po­sta­čí pou­ze we­bo­vý pro­hlí­žeč.

Pro běh tohoto CADu není skutečně třeba nic instalovat. Stačí si vytvořit účet a pak už můžete rovnou pracovat. Ve webovém prohlížeči máte k dispozici základní menu, kde najdete všechny výtvory jak své, tak svých spolupracovníků. Nespornou výhodou práce v cloudu je možnost spolupracovat na projektech. Zatímco ostatní CADy, které se instalují na pevný disk, to řeší vlastním nebo externím ERP systémem, tady už je vše vyřešeno.

Tvorba modelů je celkem standardní. Na výběr jsou tři základní konstrukční roviny, na kterých je možné vytvářet náčrty. Pro rotaci pohledu slouží šestistěn vpravo nahoře, který je obvyklý u spousty kreslicích programů. Je nutné dodat, že na mém počítači s Debianem běžel Onshape svižně a nezaznamenal jsem žádný problém. Jistě poběží i v jiných operačních systémech a na zařízeních, jako jsou třeba tablety.

Kreslení náčrtů je taky celkem standard. K dispozici jsou nástroje na tvorbu úseček, obdélníků, kruhů, oblouků nebo křivek. Stejně tak vazby a nástroje pro zrcadlení, pole prvků a spousta dalších funkcí. Systém práce s náčrty je opět více méně standardní, takže ostřílení konstruktéři nebudou mít problém se rychle zorientovat.

Vytažení tělesa z náčrtu je celkem jednoduché a stačí zadat směr a délku. Všechny modely a výkresy se ukládají do cloudu. To je výhodné, pokud potřebujete pracovat na dvou různých místech. Ušetříte si tak otlačené rameno od brašny notebooku. Vyřešená je správa verzí, a pokud si otevřete model nebo výkres a budete na něm pracovat, nebude to umožněno nikomu jinému. Pokud jste někdy působili v malé firmě, ve které konstruktéři neměli podobný systém, jistě víte, jaké zmatky kvůli tomu vznikají.

Plochy, které vznikly na tělese, je samozřejmě také možné použít na tvorbu dalších náčrtů. Ty pak slouží k dalšímu vysunutí nebo vybrání na tělese. V menu pro tažení si můžete vybrat, jestli budete přidávat, nebo odebírat. Rozhraní Onshapu je velice intuitivní, a kdo ovládá aspoň základy angličtiny a má technické myšlení, si s ním jistě poradí.

U hotového modelu se pak dají snadno srazit nebo zaoblit hrany, zrcadlit prvky, vytvářet pole prvků nebo měnit vlastnosti tělesa. Výsledný model je pak možné exportovat do formátů STEP, IGES, STL, ACIS, GTLF, Parasolid, Rhino, Solidworks a Collada. Uložení tohoto exportovaného modelu nebo výkresu na váš lokální disk je v podstatě jediná operace, která nějak ovlivní váš počítač.

Jednoduchá a intuitivní je i tvorba výkresu. Stačí kliknout pravým tlačítkem na model a v menu zvolit tvorbu výkresu. Veškeré kóty a poznámky se dají vytvořit na pár kliknutí. Stejně přímočará je i práce s rohovým razítkem. Výsledný výkres pak naprosto jednoduše exportujete do PDF.

Příjemná je i práce se sestavami. K dispozici máte všechny vámi nebo vaším týmem vytvořené modely a ty si pak můžete importovat a zavazbit podle libosti. Stejně jako u modelu jednotlivého dílu si pak sestavu exportujete nebo k ní vytvoříte výkresovou dokumentaci.

Kromě samotného CADu nabízí Onshape i spoustu dalších zajímavých funkcí. Mezi nimi je již zmíněné PLM (Product Lifecycle Management). Dále zvládá i CAM, návrhy elektroniky, renderování nebo simulace. Produkt je možné vyzkoušet zdarma, jeho cena je pak v základu 1500 a v profesionální verzi 2100 amerických dolarů na osobu na rok. Pokud jste však student anebo máte tvorbu modelů jen jako hobby, je pro vás Onshape zcela zdarma.


Mohlo by vás zajímat: