Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo budovy

Celkem nalezeno výsledků : 21.

1. Funkční návrh budov
(Matching tags: Návrh,Budovy,Studentské projekty,Design,Vizualizace,BIM)
Kon­cep­ční zis­ko­vé ře­še­ní in­ves­tič­ních pro­jek­tů a ma­xi­mál­ní sna­ha vy­ho­vět zá­kaz­nic­kým před­sta­vám je hlav­ním cí­lem kaž­dé za­káz­ky. Jak spo­jit nej­mo­der­něj­ší pos­tu­py a soft­wa­ro­vé ...
Úterý, 27 Říjen 2020
2. Komplexní mapovací systém budov
(Matching tags: Výkresová dokumentace,Stavební prvky,HSI com,Mapování,Budovy)
V rámci Ope­rač­ní­ho pro­gra­mu Pod­ni­ká­ní a ino­va­ce pro kon­ku­ren­ce­schop­­nost jsme spo­leč­ně s Vý­zkum­ným ústa­vem ge­o­de­tic­kým, to­po­gra­fic­kým a kar­to­gra­fic­kým ...
Čtvrtek, 10 Září 2020
3. Termografický systém inspekce budov FLIR MR277
(Matching tags: MSX,FLIR,Inspekce,Termografie,MR277,IGM,Vlhkoměr,Hygrometr,Budovy)
Spo­leč­nost FLIR Sys­tems před­sta­vi­la sys­tém in­spek­ce budov FLIR MR277 před­sta­vu­jí­cí první vlh­ko­měr s funk­cí in­fra­čer­ve­né­ho na­vá­dě­ní (IGM) s tech­no­lo­gií mul­tispek­t­rál­ní­ho ...
Středa, 29 Leden 2020
4. 3D tištěné budovy s lepší strukturou podle lidských kostí
(Matching tags: Věda,Struktura,Lidské kosti,Purdue,3D tisk,Výzkum,Budovy,Univerzita)
Sku­pi­na vědců a vý­zkum­ní­ků z uni­ver­zi­ty Pur­due zjis­ti­la, že vnitř­ní struk­tu­ra lid­ských kostí může být klí­čem k pev­něj­ším ma­te­ri­á­lům pro 3D tisk s po­dob­nou sklad­bou. ...
Úterý, 31 Prosinec 2019
5. Nástroj od Autodesku pro výpočet uhlíku v budovách
(Matching tags: Výpočet uhlíku,EC3,Budovy,Materiály,BIM 360,Stavebnictví,Autodesk)
Spo­leč­nost Au­to­de­sk po celý uply­nu­lý rok spo­lu­pra­co­va­la Car­bon Lea­­der­­ship Forem, Skan­skou, C Chan­ge Labs a dal­ší­mi skoro 50 part­ne­ry na vý­vo­ji ná­stro­je Em­bo­died Car­bon ...
Pátek, 22 Listopad 2019
6. Digitální modely terénu a 3D modely budov při plánování mobilních sítí
(Matching tags: Plánování,Mobilní operátoř,Digitální model terénu,TopGis,3D modely,Budovy,Sítě,DMT)
Mít pokrytí co nejširšího území Česka a nabízet svým zákazníkům co nejlepší signál je společným cílem všech mobilních operátorů. Při plánování sítí proto využívají aktualizovaných digitálních modelů ...
Čtvrtek, 25 Duben 2019
7. Indoor Reality aktualizuje IR-200
(Matching tags: IR-200,Prostory,Uspořádání,3D plány,Indoor Reality,Budovy,Aktualizace)
Pro snímání reálných prostor ve 3D je určeno mobilní mapovací řešení IR-200, jež se dá využít pro rychlou a snadnou tvorbu plánů prostorového uspořádání budov ve 3D. Nová verze se dá ...
Čtvrtek, 03 Květen 2018
8. Seminář Moderní řešení pro TZB
(Matching tags: Navrhování,TZB,Seminář,Stavebnictví,Vzdělávání,Budovy)
Firmy Honeywell, Reflex CZ, Stiebel Eltron a Wilo CS zvou na tradiční odborné semináře zaměřené na podporu projekční činnosti v oblasti technických zařízení budov. Do programu ...
Pondělí, 22 Leden 2018
9. VIII. Sympozium Green Way
(Matching tags: Sympozium,Green Way,Navrhování,Avanti,Stavebnictví,Facility management,TZB,Brno,Budovy)
Společnost pro techniku prostředí, odborná sekce Integrované navrhování a hodnocení budov, ve spolupráci s Územním centrem Brno pořádá ve dnech 10.–11. května 2017 osmé sympozium Green ...
Úterý, 02 Květen 2017
10. Allplan představuje Allplan Allfa 2017
(Matching tags: Správa,Allplan,Budovy,Architecture,Allfa,2017,CAFM,AutoCAD)
Společnost Allplan oznámila nejnovější verzi svého internetového CAFM (computer-aided facility management) řešení pro účinnou správu budov a infrastruktury. Mezi nejdůležitější nové funkce patří obousměrná ...
Čtvrtek, 06 Duben 2017
11. Komentované prohlídky v rámci dne otevřených dveří UCEEB
(Matching tags: Budovy,ČVUT,Centrum,Den otevřených dveří,Praha,Prohlídky,Univerzitní,Energeticky,Efektivní,UCEEB)
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT v Praze pořádá dne 11. listopadu 2016 Den otevřených dveří v rámci mezinárodní akce Dny pasivních domů 2016. V Buštěhradě, ...
Čtvrtek, 20 Říjen 2016
12. Projekt Scorch končí v Autodesk Labs
(Matching tags: Labs,Budovy,Projekt,Autodesk,Simulace,Scorch,Oheň,Požár,Šíření,Kouř,Sprinklery,FDS)
Beta testování neboli technologické preview tzv. Projektu Scorch na Autodesk Labs končí. Projekt pomáhal simulovat oheň a možnost šíření požárů v budovách. Pro chování ohně, šíření kouře, ...
Pondělí, 30 Květen 2016
13. Letecké snímkování řeší i zateplení budov nebo zeleň
(Matching tags: Ortofotomapa,Pasportizace,TopGis,Terén,Mapy,GIS,Zeleň,Budovy)
Letecké snímkování zemského povrchu je univerzálním a velmi užitečným informačním nástrojem. Jeho nejznámější produkt – ortofotomapu – používá většina lidí naprosto běžně. V poslední době však ...
Čtvrtek, 25 Únor 2016
14. Snadná orientace ve vícepodlažních budovách
(Matching tags: 2GIS,Firmy,Informační,Podlaží,Obchody,Restaurace,Orientace,Budovy,System,Praha,GIS)
... nebo až ve druhém patře? Na tyto otázky dává rychlé a spolehlivé odpovědi informační systém 2GIS s 3D mapou Prahy. Kromě veškerých kontaktních údajů či umístění vchodu do budovy ...
Pátek, 13 Listopad 2015
15. Rokitt vydává ROAR – technologii pro rozšířenou realitu
(Matching tags: ROKITT,ROAR,CTBUH,New York,Augmented,Reality,Budovy,Marketing)
Společnost Rokitt Labs přichází s řešením rozšířené (augmentované) reality pro mobilní zařízení a internet. Platforma ROAR v sobě kombinuje technologii rozšířené reality, marketing a analytiku. ...
Neděle, 01 Listopad 2015
16. Autodesk aktualizoval projekt Aquila v Autodesk Labs
(Matching tags: Energie,Aquila,Autodesk,BIM,Správa,Továrny,Cloud,Labs,Budovy,Projekt,ECAD)
Projekt Aquila v Autodesk Labs, určený pro cloudovou správu energie budov a továren, byl nedávno aktualizován. Opět jde o technologické preview zdarma ke zkoušení a nabízí spojování ...
Úterý, 08 Září 2015
17. Aktualizovaný cloudový projekt EnergyPlus
(Matching tags: Výpočty,Autodesk,Simulace,A360,Účinnost,Cloud,Labs,Budovy,EnergyPlus)
... simulací EnergyPlus, jež by v cloudu měly být rychlejší – ať jde o simulaci energie celé budovy, samotného návrhu, dodržení standardů a kódů a vyhodnocení měření vylepšené energetické ...
Úterý, 30 Prosinec 2014
18. CityCAD v2.6.10 pro městský design
(Matching tags: Holistic,City,2.6.10,Územní plány,AnalýzyVyužití,Komunikace,HVAC,Budovy,CityCAD)
Společnost Holistic City vydala CityCAD 2.6.10, určený pro konceptuální městské plánování a analýzu územních plánů. On-line možnosti dávají přístup do článků s návody a výukovými texty, ...
Pondělí, 15 Září 2014
19. Trimble nabízí rozšíření pro 3D skenování ve SketchUpu
(Matching tags: Extension,Budovy,Trimble,Explorer,Scan,Terén,SketchUp,Stavebnictví,Skenování)
Společnost Trimble oznámila vydání Trimble Scan Explorer Extension for SketchUp Pro (jak zní celý oficiální název). Jde o nástroj, umožňující architektům, inženýrům a odborníkům na geoprostor ...
Čtvrtek, 17 Duben 2014
20. Google spouští projekt Tango
(Matching tags: GIS,Google,Tango,Orientace,Budovy,Projekt,Android,3D skenování)
Společnost Google oznámila svůj projekt Tango, určený pro 5palcové telefony s OS Android, a vývojářský balíček pro 3D senzory ze své vývojové hardwarové skupiny Advanced Technology and Projects ...
Pondělí, 24 Únor 2014
21. Bezdrátové řízení velkých budov v Eaton MRF 2.0
(Matching tags: Automatizace,Eaton,Elektrotechnika,Řízení,Budovy)
Společnost Eaton Elektrotechnika, průmyslový výrobce širokého spektra produktů, představila výrazně vylepšenou verzi softwaru Eaton MRF 2.0. Ta přináší soubor nových užitečných funkcí pro automatické řízení ...
Pátek, 12 Srpen 2011