Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo studio

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Dva webináře o Bin Pickingu od Photonea tento týden
(Matching tags: PhoXi,Bin Picking,Photoneo,Webináře,Studio)
Bin Pic­king je tech­no­lo­gie, při které robot spo­lu­pra­cu­je s 3D (HD) prů­mys­lo­vou ka­me­rou. Ra­me­no ro­bo­ta vy­bí­rá na­ho­di­le na­vr­še­né díly z bedny a podle pře­dem sta­no­ve­né­ho ...
Pondělí, 29 Květen 2023
2. NVIDIA – novinky v Omniverse a 3D modely pomocí AI
(Matching tags: A2000,Nvidia RTX,Omniverse,SIGGRAPH,Studio,Nvidia)
Bu­douc­nost 3D gra­fi­ky je k vi­dě­ní na vir­tu­ál­ní kon­fe­ren­ci Si­g­gra­ph. Na le­toš­ním roč­ní­ku Nvi­dia opět před­sta­vu­je ex­klu­ziv­ní vý­ho­dy, které pro­střed­nic­tvím plat­for­my ...
Středa, 11 Srpen 2021
3. Foursquare kupuje platformu Unfolded
(Matching tags: Unfolded,Foursquare,Geoprostorová data,Studio,Akvizice,Mapy)
Spo­leč­nost Four­squa­re ozná­mi­la 20. 5. 2021, že ku­pu­je Un­fol­ded, plat­for­mu pro ge­o­prosto­ro­vou ana­ly­ti­ku. Při­po­je­ní plat­for­my Un­fol­ded do tech­no­lo­gic­ké­ho port­fo­lia spo­leč­nos­ti ...
Sobota, 22 Květen 2021
4. HP plotry s nejjednodušším ovládáním na světě
(Matching tags: T600,T200,HP Inc.,Studio,HP Designjet,Tiskárny,Velkoformáty)
Spo­leč­nost HP Inc. před­sta­vi­la no­vé pro­duk­ty řa­dy HP De­sign­Jet, je­jichž cí­lem je zje­dno­du­šit tis­ko­vé po­tře­by pro­fe­si­o­ná­lů v ob­las­ti sta­veb­ní­ho eko­sys­té­mu (ar­chi­tek­tů, ...
Čtvrtek, 19 Listopad 2020
5. HP plotry s nejjednodušším ovládáním na světě
(Matching tags: T600,T200,HP Inc.,Studio,HP Designjet,Velkoformáty,Tiskárny,Hardware)
Spo­leč­nost HP Inc. před­sta­vi­la nové pro­duk­ty řady HP De­sig­n­Jet, je­jichž cílem je zjed­no­du­šit tis­ko­vé po­tře­by pro­fe­si­o­ná­lů v ob­las­ti sta­veb­ní­ho eko­sys­té­mu (ar­chi­tek­tů, ...
Pátek, 18 Září 2020
6. Daz Bridges – export do Blenderu, 3ds Max, Cinema 4D, Maya
(Matching tags: Cinema 3D,Blender,Bridge,DAZ,Studio,3ds Max,Maya,Grafika)
Spo­leč­nost Daz 3D ozná­mi­la uve­de­ní čtyř 3D da­to­vých mostů, které uži­va­te­lům umožňují pře­ná­šet obsah z Daz Stu­dia, bez­plat­né­ho 3D soft­wa­ru spo­leč­nos­ti Daz, do pro­gra­mů Maya, ...
Úterý, 04 Srpen 2020
7. Arnold 6 s podporou akcelerace pomocí GPU Nvidia RTX
(Matching tags: RTX,GPU,Maya,Autodesk,Nvidia,Studio,Ardnold 6)
Nej­no­věj­ší verze Maya 2020 a Ar­nold 6 od Au­to­de­s­ku do­stá­va­jí funk­ce ak­ce­le­ro­va­né po­mo­cí RTX, jako in­ter­ak­tiv­ní ren­de­ro­vá­ní v re­ál­ném čase uměl­cům a de­sig­né­rům ...
Pátek, 13 Prosinec 2019
8. CM Labs oznamuje významné aktualizace ve Vortex Studiu
(Matching tags: 2019b,CM Labs,Simulations,Terénní úpravy,Studio,Vortex,Stavebnictví)
Vor­tex Stu­dio 2019b no­vě ob­sa­hu­je sys­tém pro de­for­mo­va­tel­ný te­rén, mo­du­lár­ní ná­vrh vo­zi­del a zjed­no­du­še­nou in­sta­lač­ní uti­li­tu pro snad­něj­ší in­sta­la­ci, se­sta­ve­ní, ...
Pondělí, 09 Září 2019
9. Pin­nacle Stu­dio 23 Ul­ti­ma­te na­bí­zí výkon, přes­nost a kre­a­ti­vi­tu
(Matching tags: Corel,Video,Pinnacle,Studio,Verze 23,Editace,Ultimate)
Spo­leč­nost Corel před­sta­vu­je  Pin­nacle Stu­dio 23 Ul­ti­ma­te, nej­no­věj­ší verzi edi­to­ru videa Pin­nacle, která na­bí­zí vý­kon­né ná­stro­je pro střih, fle­xi­bil­ní ovlá­da­cí prvky na ...
Čtvrtek, 22 Srpen 2019
10. Abvent Group oznamuje Artlantis 2019
(Matching tags: Artlantis,Abvent Group,Vylepšení,Render,Optimalizace,Studio,2019,Twinmotion)
Renderovací software Artlantis 2019, s vlastním vykreslovacím en­gi­nem, slučuje do jedné aplikace dosavadní Artlantis Render a Artlantis Studio, jež využívá zhruba 100 000 uživatelů ...
Čtvrtek, 29 Listopad 2018
11. MicroSurvey oznamuje dostupnost MicroSurvey CAD 2018
(Matching tags: Basic,Ultimate,Premium,CAD 2018,MicroSurvey,Standard,Studio,dwg)
MicroSurvey Software vydává MicroSurvey CAD 2018. Nové vydání ob­sa­huje podporu souborů DWG od verze AutoCAD 2018 (tabulky ve vý­kresech, eTransmit, Express Tools, editor víceřádkových stylů, ...
Pondělí, 04 Prosinec 2017
12. CAD Partner nabízí Smap3D Plant Design Studio
(Matching tags: Plant Design,Stavebnictví,3D CAD,Potrubí,Smap3D,Studio,CAD Partner)
3D CAD řešení od firmy CAD Partner, Smap3D Plant Design Studio Design, je určeno pro digitalizaci návrhu staveb malých a středně velkých podniků a každodenní stavební požadavky, jež v sobě ...
Pátek, 23 Červen 2017
13. Esko implementuje KeyShot do svého softwaru
(Matching tags: Esko,Danaher,Macron Systems,Obaly,Grafika,Studio,Implementace,Luxion,KeyShot)
... Systems. Software od Eska s názvem Studio bude nyní obsahovat integraci s 3D vykreslovací aplikací KeyShot od Luxionu. Esko Studio tak nabídne vylepšený vzhled fyzického zboží jako ...
Pondělí, 15 Květen 2017
14. Bluebeam vydává Revu ve verzi 2016.5.2
(Matching tags: 2016.5.2,Dial,Revu,Studio,Surface,Bluebeam,Microsoft)
Revu verze 2016.5.2 nově spolupracuje s novými produkty Microsoft Surface Studio a Surface Dial. Surface Studio je počítač typu vše v jednom, jenž lze využít jako desktopový displej, nebo ...
Středa, 16 Listopad 2016
15. CST představila Studio Suite 2017 na EuMW 2016
(Matching tags: European,Microwave,Week,EuMW 2016,Filter,Designer 3D,FD3D,CST,Suite,Studio)
Společnost Computer Simulation Technology (CST) představila na veletrhu European Microwave Week (EuMW) 2016 v předpremiéře svůj elektromagnetický simulační nástroj CST Studio Suite 2017. Ostré ...
Středa, 19 Říjen 2016
16. Navštivte konferenci CADfórum 2016
(Matching tags: Studio,Stavebnictví,Vzdělávání,GIS,CAD,Strojírenství,Konference,Autodesk)
Ve dnech 21.–22. září proběhne v brněnském hotelu Avanti již třináctý ročník tradiční odborné konference CADfórum 2016. Tato akce zaměřená na výměnu praktických zkušeností mezi uživateli ...
Pátek, 09 Září 2016
17. Autodesk vydává Dynamo 1.1
(Matching tags: Revit,NURBS,Dynamo,T-Splines,Studio,1.1,Autodesk)
Nejnovější verze softwarů Dynamo pro Revit a Dynamo Studio odstraňuje řadu chyb, přidává nové funkce a pár experimentálních nástrojů. Mezi ty patří např. modelovací technologie T-Splines, jež ...
Čtvrtek, 18 Srpen 2016
18. Nová koncepce konference CADfórum 2016
(Matching tags: Studio,Konstrukce,CADfórum,GIS,CAD,BIM,Strojírenství,Konference,Stavebnictví,Projekce)
V pořadí už třináctou konferenci CADfórum připravuje akciová společnost CAD Studio. A vrací ji k formátu akce určené pro profesionály v konstrukční i projekční praxi. Uskuteční ...
Pondělí, 16 Květen 2016
19. Mechanické a elektrokonstrukce propojí EPLAN – Vault Connector
(Matching tags: Konektor,Propojení,Aplikace,Vault,Studio,Eplan,ERP,Autodesk,CAD,Elektro)
Společnosti CAD Studio a EPLAN vyvinuly novou podnikovou aplikaci propojující elektroprojekční systém EPLAN s řešením Autodesk Vault a ERP systémy. Integrační nástroj EPLAN – Vault Connector ...
Středa, 20 Duben 2016
20. BIMfo.cz pomůže s praktickým využitím BIM
(Matching tags: Studio,Portal,on-line,Ateliér,CASUA,BIMfo.cz,Stavebnictví,CAD,BIM)
Akciová společnost CAD Studio a významný český ateliér CASUA představují nový on-line portál BIMfo.cz plný novinek, zajímavostí a užitečných informací o přínosech moderní technologie informačního ...
Pondělí, 18 Duben 2016
21. Lightmap vydává HDR Light Studio 5.3
(Matching tags: Rendering,Light,Vykreslování,5.3,Area Lights,Studio,Osvětlení,HDR,Lightmap)
Tato nová verze přidává mezi sadu funkcí novou – Area Lights – tedy světla odrážející se na plochách, jež lze vytvářet společně s HDRI mapami. Díky propojení s Mayou lze využít vykreslovací ...
Pátek, 04 Březen 2016
22. Lattice3D Studio ve verzi 14
(Matching tags: Lattice3D,Lattice,XVL,Verze 14,Solid Edge,Technology,Studio,Creo,SolidWorks,CATIA,Software)
Společnost Lattice Technology oznámila verzi 14 svého softwaru Lattice3D Studio. Jde o authoringový nástroj využívající otevřený 3D formát XVL od stejné firmy a využijí jej projektanti pracující ...
Úterý, 01 Březen 2016
23. CAD Studio slaví 25 let a zve na vědomostní soutěž
(Matching tags: Xanadu,Dagis,AAC Solutions,25 let,Autocont,Studio,Výročí,Společnost,Autodesk,CAD)
Akciová společnost CAD Studio, která dnes působí v devíti lokalitách po celém Česku a na Slovensku, prošla za 25 let řadou změn a akvizic, dodnes si však drží českou vlastnickou ...
Čtvrtek, 04 Únor 2016
24. Poslední možnost objednání trvalých licencí AutoCAD LT
(Matching tags: Club,Pronájem,CAD,Autodesk,360,Studio,Fusion,Licence,Cloud,CADfórum)
Podle informace na webu Autodesk Clubu je posledním dnem pro objednání trvalé licence produktu AutoCAD LT dnešek, tedy 27. ledna, přestože oficiálním termínem ukončení prodeje je 31. leden 2016. K ukončení ...
Středa, 27 Leden 2016
25. Fuel3D rozšiřuje 3D algoritmus
(Matching tags: Studio,3D skenování,3D data,Algoritmus,Cat Bird,Fuel3D,2.1,Software)
... dat. Společnost Fuel3D nový algoritmus představuje jako hlavní novinku softwaru Fuel3D Studio verze 2.1, určeného pro zpracování a manipulaci s naskenovanými 3D daty z produktu Scanify. ...
Středa, 27 Leden 2016
26. Registrace ochranných známek během pár minut
(Matching tags: Studio,Aplikace,Patent,Patentoid.cz,Ochranná známka,Beneš & Michl,Registrace)
... druhu stojí plzeňské grafické a webové studio Beneš & Michl. To se rozhodlo vyvinout aplikaci na základě vlastních zkušeností. Když je první klient požádal o přihlášení ochranné ...
Pátek, 11 Prosinec 2015
27. Autodesk Advance Steel – CAD pro ocelové konstrukce
(Matching tags: Ocel,A360,Revit,Studio,Robot,Konstrukce,Stavebnictví,CAD,BIM,AutoCAD,Autodesk)
Společnost CAD Studio zve zájemce na seminář zaměřený na využití moderních CAD/BIM nástrojů ve stavebnictví – projektování ocelových konstrukcí. Účast je bezplatná. Seminář „Autodesk Advance ...
Pátek, 06 Listopad 2015
28. Živá diskuse na 12. ročníku konference CADfórum
(Matching tags: Cell Dome,Rada Building,2015,Vzdělávání,Konference,CAD,Autodesk,Intel,CADfórum,Studio)
Akciová společnost CAD Studio uspořádala – spolu s hlavními partnery Autodeskem a Intelem – již dvanáctý ročník populární odborné konference CADfórum. Přednášky s praktickými tématy, tradičně ...
Pondělí, 05 Říjen 2015
29. CAD Studio láká gisaře do Zaječí
(Matching tags: Studio,2015,GISfórum,GIS,CAD,Autodesk,Vzdělávání,Konference)
Odborná konference GISfórum 2015 firmy CAD Studio, pořádaná pro uživatele geografických informačních systémů (GIS), se letos koná 7. října 2015 v prostorách Vinařství U Kapličky v Zaječí. V programu ...
Pátek, 02 Říjen 2015
30. Odborná konference GISfórum 2014
(Matching tags: GISfórum,MapGuide,Topobase,GIS/FM,Autodesk,CAD,Studio,2014)
Konference GISfórum firmy CAD Studio byla ještě do nedávna v podstatě uzavřenou akcí jen pro zvané účastníky. Sloužila totiž výhradně k výměně zkušeností mezi profesionálními uživateli GIS systémů postavených ...
Neděle, 28 Prosinec 2014
31. CAD Studio pořádá CAD/BIM seminář o A360
(Matching tags: Team,Studio,Buzzsaw,Brno,Sochorova,A360,Autodesk,CAD,BIM)
Společnost CAD Studio zve na bezplatný seminář zaměřený na využití moderních CAD/BIM nástrojů ve stavebnictví a strojírenství, na snadné sdílení a řízení projektových dat s názvem „Pohodlná ...
Úterý, 04 Srpen 2015
32. CADfórum 2015 – CAD/CAM/CAE a PDM/PLM řešení v praxi
(Matching tags: Autodesk,Vzdělávání,Strojírenství,Konference,CAD,CADfórum,Studio,Workshopy,Přednášky)
Na 23. září 2015 do hotelu Avanti v Brně zvou společnosti CAD Studio a Autodesk uživatele, konstruktéry, CAD profesionály na již 12. ročník setkání, které i letos přinese jedinečnou možnost ...
Středa, 15 Červenec 2015
33. Software pro navrhování inovátorům zdarma
(Matching tags: Inovator,CAD,Software,Zdarma,Autodesk,Studio)
Akciová společnost CAD Studio vyhlašuje ve spolupráci s Autodeskem druhý ročník akce CAD software zdarma pro inovátory. Podpora týmů, které přicházejí se zajímavými projekty, pomáhá ...
Pondělí, 15 Červen 2015
34. HDR Light Studio vychází ve verzi 5
(Matching tags: Studio,HDR,Lightmap,Rozhraní,FBX,Light,LDR,Alpha,Verze 5)
Společnost Lightmap vydává v nové verzi HDR Light Studio 5. Software prošel redesignem a nabízí zcela nové, flexibilní a přizpůsobitelné uživatelské rozhraní s dokovatelnými panely, ...
Čtvrtek, 14 Květen 2015
35. Vydána kompletní řada produktů VUE 2015
(Matching tags: 2015,Terén,e-on,Pioneer,CompleteKrajinotvorba,Porost,Software,VUE,Renderování,ESPRIT,Studio)
Po vydání VUE xStream 2015 a VUE Infinite 2015 přichází společnost e-on software s kompletní řadou produktů VUE 2015 pro 3D nadšence a umělce: VUE Pioneer 2015, VUE Esprit 2015, VUE Studio ...
Pondělí, 27 Duben 2015
36. Roadshow Autodesk 2016 Live a lákavé ceny účastníkům
(Matching tags: Roadshow,Studio,Live,Strojírenství,Autodesk,Stavebnictví,Vzdělávání,GIS,CAD,BIM,2016)
Společnost CAD Studio zve na sérii roadshow „Autodesk 2016 Live“ pořádanou v průběhu dubna a května celkem v šestnácti termínech po celé České a Slovenské republice. Seznamte se zde naživo s nejmodernějšími ...
Středa, 08 Duben 2015
37. Nový mód Video v softwarech VizTerra a Pool Studio
(Matching tags: Studio,Video,Vizualizace,Structure,Pool,Mode,VizTerra,Studios)
Společnost Structure Studios připravila pro produkty Pool Studio, software určený k 3D návrhu bazénů, a VizTerra (3D design krajiny a prostředí) nový mód Video, který umožní lepší prezentace ...
Pátek, 27 Únor 2015
38. DAZ Studio nabízí 3D tisk
(Matching tags: 3D tisk,Studio,3D modely,DAZ,Genesis 2)
Možná jste si už před několika roky a možná i na náš popud pořídili DAZ Studio, software pro kreativní 3D modelování lidí, stvoření, budov a dalších rekvizit, který je i nyní ke stažení ...
Úterý, 03 Únor 2015
39. Významný meziroční růst CAD Studia
(Matching tags: Prodeje,Studio,Licence,Stavebnictví,CAD,BIM,Strojírenství,Autodesk)
Akciová společnost CAD Studio potvrzuje trend pozitivních ekonomických výsledků. Objem prodejů narostl meziročně o více než pětinu. O čtvrtinu vzrostl celkový prodej licencí softwarových řešení ...
Středa, 14 Leden 2015
40. Webináře „Inventor a velké sestavy“ a „Revit Structure 2015“
(Matching tags: Structure,Inventor,CAD,BIM,Webinar,Revit,Velké sestavy,Studio)
V pátek 9. ledna se konají první dva z letošních webinářů firmy CAD Studio. Přijměte pozvání na stavařský online webinář zaměřený na novinky konstrukční verze BIM aplikace Revit Structure 2015 a na ...
Čtvrtek, 08 Leden 2015
41. P-D Refractories šetří milióny propojením PDM a ERP dat
(Matching tags: Vault,Studio,CS ERP Connector,P-D Refractories,SAP,Autodesk,PDM,ERP,CAD)
Akciová společnost CAD Studio pomohla společnosti P-D Refractories zefektivnit výrobu nasazením aplikace CS ERP Connector a uspořit tak více jak milion korun ročně propojením CAD a PDM systémů ...
Pondělí, 01 Září 2014
42. GISfórum 2014 a možné problémy s dopravou
(Matching tags: Dalešice,Doprava,GISfórum,Studio,GIS,CAD,Autodesk)
Letošní GISfórum se, jak jsme již avizovali, koná 8. října 2014 v dalešickém pivovaru. Další ročník odborné konference GISfórum 2014 je zaměřen na výměnu zkušeností s praktickým využitím GIS ...
Pondělí, 25 Srpen 2014
43. CAD Studio připravuje odbornou konferenci GISfórum
(Matching tags: GIS,CAD,CAFM,Konference,Autodesk,GIS/FM,GISfórum,Studio)
Na 8. října 2014 chystá CAD Studio konferenci věnovanou GIS technologiím firmy Autodesk a jejich využívání v praxi, která se letos bude konat v atraktivním prostředí dalešického pivovaru. ...
Pondělí, 18 Srpen 2014
44. Revu 12.5, Revu iPad 2.8 a Studio Enterprise
(Matching tags: Standard,Bluebeam,Enterprise,Studio,eXtreme,Revu,CAD,Software)
Společnost Bluebeam Software nabízí software pro tvorbu PDF, poznámek a editaci. Revu je pak dostupné ve třech edicích – Standard, CAD a eXtreme. Všechny edice v sobě mají Bluebeam Studio ...
Středa, 06 Srpen 2014
45. Letní promo na Artlantis 5
(Matching tags: Promo,Artlantis,CEGRA,Média,Render,Studio,Projektování,CAD,BIM,Stavebnictví)
... Artlantis Render (cena 13 900 Kč bez DPH) pro zpracování statických obrázků a Artlantis Studio (cena 25 900 Kč bez DPH), který rozšiřuje možnosti Renderu o schopnost zpracování animací ...
Úterý, 22 Červenec 2014
46. Autodesk koupil designové studio The Living
(Matching tags: Autodesk,Robotika,CAD,3D tisk,Studio,The Living,David,Benjamin)
Nejnovější akvizice Autodesku je velmi zajímavá v několika ohledech. Newyorské studio The Living bylo založeno v roce 2006 Davidem Benjaminem a zaměřilo se na nové metody designu a materiálů ...
Čtvrtek, 17 Červenec 2014
47. CST součástí partnerského programu SolidWorks
(Matching tags: Suite,Studio,SolidWorks,Simulace,CST,EM nástroj,Partner Program)
Společnost Computer Simulation Technology (CST) se jako oficiální partner připojila k SolidWorks Partner Programu. Hlavní produkt této společnosti, simulační EM nástroj CST Studio Suite 2014, nyní ...
Pondělí, 12 Květen 2014
48. CAD Studio pořádá roadshow Autodesk 2015 Live
(Matching tags: Roadshow,Studio,PDM,GIS,CAD,BIM,Stavebnictví,CAE,Autodesk,Strojírenství)
Akciová společnosti CAD Studio zve na sérii roadshow „Autodesk 2015 Live“ pořádanou v průběhu dubna a května celkem v sedmnácti termínech po celé České a Slovenské republice. Seznamte ...
Čtvrtek, 03 Duben 2014
49. CST Studio Suite 2014 pro elektromagnetismus
(Matching tags: Simulace,CAD,Suite,Studio,EDA,ECAD,CST,TLM,PBA,Elektromagnetismus)
Společnost Computer Simulation Technology (CST) vydala verzi 2014 svého simulačního nástroje pro elektromagnetická zařízení, CST Studio Suite. Ten nabízí jednoduché rozhraní pro využití simulačních nástrojů ...
Pondělí, 31 Březen 2014
50. DAZ Studio bylo vydáno ve verzi 4.6.2
(Matching tags: Ilustrace,DAZ,Studio,Animace,Grafika)
Společnost Digital Art Zone (DAZ) oznámila dostupnost programu DAZ Studio 4.6.2. Uživatelé tohoto softwaru mohou volit na webu DAZ3D.com z tisíců 3D modelů lidí, zvířat, budov a rekvizit, a následně ...
Úterý, 11 Únor 2014